Sõnumite kuvamine eelvaates

Rakenduses Microsoft Outlook saate meilikaustadest otsida ja vaadata nende sisu ilma sõnumeid avamata.

Selle artikli teemad


Sõnumi esimese kolme rea kuvamine eelvaates Outlooki aknas

 • Klõpsake menüü Vaade käsku Automaateelvaade.

 Märkus.   Lugemata sõnumi kolme esimese rea eelvaate kuvamiseks valige menüü Vaade käsk Praegune vaaade ja seejärel klõpsake käsku Kohanda praegust vaadet. Klõpsake nuppu Muud sätted ja seejärel raadionuppu Näita lugemata üksuste eelvaadet.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Sõnumi sisu kuvamine eelvaates lugemispaanil

Lugemispaanil (lugemispaan: Outlooki aken, kus saate üksust ilma avamata vaadata. Üksuse lugemispaanil kuvamiseks klõpsake üksust.) saate lugeda sõnumi sisu, kuvada eelvaadet, avada manuseid, aktiveerida hüperlingi, kasutada hääletusnuppe, vaadata teaberiba (teaberiba: avatud meilisõnumi, kohtumise, kontakti või tööülesande ülaosas asuv lintpealkiri. Teatab, kas sõnumile on vastatud või sõnumina edasi saadetud, teavitab vahetut sõnumsidet kasutava kontakti võrguolekust jne.) järeltegevusteavet ja vastata koosolekukutsetele.

Turvalisus.  Lugemispaanil saate sõnumeid turvaliselt vaadata, kuna ohtlikke skripte või manuseid ei aktiveerita ega avata lugemispaanil automaatselt. Ehkki Outlook blokeerib enamiku pahatahtlikest manustest, tuleks tundmatutelt või kahtlastelt saatjatelt pärinevatesse sõnumitesse ja manustesse alati suhtuda ettevaatusega.

 • Valige menüü Vaade käsk Lugemispaan ja seejärel klõpsake käsku Paremale või Alla.

 Märkused 

 • Vaikimisi on Outlook konfigureeritud vastuvõetud HTML-sõnumite välissisu (nt lingid piltidele või helidele) blokeerima. Need lingid on HTML-koodis olevad viited välisasukohale Internetis. Kui avate sõnumi või vaatate selle eelvaadet, laadib teie arvuti välissisu alla nii, et pilti saab kuvada või heli esitada. Mõnikord kasutavad rämpsposti saatjad välissisu allalaadimist selleks, et määrata, kas teie meiliaadress kehtib, ja lisavad siis selle aadressi oma rämpspostitusnimekirja. Lisateavet leiate teemast Manuste blokeerimine Outlookis.
 • Sõnumi kuvamisel lugemispaanil saate väljadel Saatja, Adressaat või Koopia olevaid nimesid topeltklõpsates vaadata nende nimede meiliatribuute.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Manuse eelvaates kuvamine lugemispaanil

Kui saate koos sõnumiga manuse ja soovite manuse sisu kiiresti vaadata ilma manust avamata, saate kuvada manuse eelvaate lugemispaanil (lugemispaan: Outlooki aken, kus saate üksust ilma avamata vaadata. Üksuse lugemispaanil kuvamiseks klõpsake üksust.).

 Märkus.   Rakenduses Microsoft Office System 2007 loodud manuse eelvaateks peab teil olema oma arvutis installitud vastav Office 2007 rakendus. Näiteks Wordi manuse eelvaateks peab olema installitud Word ja Exceli manuse eelvaateks peab olema installitud Excel.

Manuse eelvaade on toetatud HTML-i ja lihttekstina, kuid mitte RTF-ina (Rich Text Format) vormindatud sõnumite puhul. Lisaks on manuse eelvaade saadaval üksnes vastuvõetud sõnumite vaatamisel, mitte uute sõnumite koostamisel.

KuvaVaata Microsoft Office System 2007 rakendusi, mis toetavad vaikimisi manuste eelvaadet.

 • Microsoft Office Outlook 2007 üksused;
 • Microsoft Office Word 2007 dokumendid;
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 esitlused;
 • Microsoft Office Excel 2007 töölehed;
 • Microsoft Office Visio 2007 joonistused;
 • pildid ja tekstifailid.

Muud tarkvaratootjad võivad lisandmoodulitena pakkuda enda eelvaatefunktsioone.

 NB!   Et teid pahatahtliku koodi eest kaitsta, on manustes sisalduv aktiivsisu (sh skriptid, makrod ja ActiveX-juhtelemendid) eelvaates keelatud. Manuseid on mõistlik eelvaates vaadata või avada üksnes juhul, kui manus pärineb usaldusväärsest allikast.

Manuse eelvaate kuvamine

 1. Valige sõnumiloendist sõnum, mille manust soovite eelvaates vaadata.
 2. Klõpsake manust lugemispaanil. Kui manuseid on mitu, siis võib juhtuda, et peate soovitud manuse leidmiseks horisontaalselt kerima.

 Märkus.   Eelvaates ei pruugita kuvada faili kõige ajakohasemat sisu. Täieliku ja ajakohase sisu vaatamiseks avage fail. Näiteks topeltklõpsake DOCX-manust, et avada see Microsoft Wordis.

 1. Sõnumi kehaossa naasmiseks klõpsake nuppu Sõnum.

Manuse eelvaade

Viiktekst 1 Klõpsake sõnumi vaatamiseks
Viiktekst 2 Klõpsake manuse eelvaate kuvamiseks
Viiktekst
3 Manuse eelvaade
Viiktekst 4 Klõpsake PowerPointi slaidi esitluse järgmise slaidi vaatamiseks

Tagasi algusse Tagasi algusse

Lugemispaani sisse- või väljalülitamine

Tehke ühte järgmistest.

  Lugemispaani väljalülitamine

  • Valige menüü Vaade käsk Lugemispaan ja seejärel klõpsake käsku Väljas.

  Lugemispaani sisselülitamine

  • Valige menüü Vaade käsk Lugemispaan ja seejärel klõpsake käsku Paremale või Alla.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Outlook 2007