OneNote 2010 kiirklahvid

Selles spikriartiklis kirjeldatakse kiirklahve rakenduses Microsoft OneNote 2010 saadaolevate levinumate toimingute jaoks. Need kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi kiirklahvikombinatsioonid USA klahvipaigutusele täpselt vastata.

Kiirklahvide puhul, kus vajutada tuleb korraga mitut klahvi, on klahvide tähised eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvide puhul, kus klahve tuleb vajutada üksteise järel, on klahvide tähised eraldatud komaga ( , ).

 Märkus.   Te ei pruugi praegu vaadata selle artikli kõige uuemat versiooni. Kui selle akna allosas kuvatakse tekst Ühenduseta, looge arvutis Internetiga ühendus, klõpsake spikrivaaturis nuppu Ühenduseta ja siis klõpsake otseteemenüüs käsku Kuva sisu veebisaidilt Office.com. Või külastage veebisaiti Office.com ja lugege uusimat dokumentatsiooni lehelt Microsoft OneNote 2010 spikker ja õpetused.

Kiirlingid


Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Soovitud toiming Kiirklahvid
Uue OneNote'i akna avamine CTRL+M
Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine CTRL+SHIFT+M
OneNote'i akna dokkimine CTRL+ALT+D
Viimase toimingu tagasivõtmine CTRL+Z
Viimase toimingu uuesti tegemine CTRL+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

 Märkus.   Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A
Valitud teksti või üksuse lõikamine CTRL+X
Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale CTRL+C
Lõikelaua sisu kleepimine CTRL+V
Rea algusse liikumine Koduklahv (HOME)
Rea lõppu liikumine Lõpuklahv (END)
Ühe märgi võrra vasakule liikumine Vasaknool
Ühe märgi võrra paremale liikumine Paremnool
Ühe sõna võrra vasakule liikumine CTRL+vasaknool
Ühe sõna võrra paremale liikumine CTRL+paremnool
Vasakpoolse märgi kustutamine Tagasilükkeklahv
Parempoolse märgi kustutamine Kustutusklahv (DELETE)
Vasakpoolse sõna kustutamine CTRL+tagasilükkeklahv
Parempoolse sõna kustutamine CTRL+DELETE
Reapiiri lisamine uut lõiku alustamata SHIFT+ENTER
Õigekirja kontroll F7
Praegu valitud sõna jaoks tesauruse avamine SHIFT+F7
Aktiveeritud märkme, vahekaardi või mõne muu objekti kontekstimenüü kuvamine SHIFT+F10
Lehe ülaosas kuvataval teaberibal soovitatud toimingu käivitamine CTRL+SHIFT+W

Märkmete vormindamine

Soovitud toiming Kiirklahvid
Valitud teksti kollaselt esiletõstmine CTRL+SHIFT+H
või CTRL+ALT+H
Hüperlingi lisamine CTRL+K
Valitud teksti vormingu kopeerimine (Vormingupintsel). CTRL+SHIFT+C
Vormingu kleepimine soovitud teksti (Vormingupintsel). CTRL+SHIFT+V

Hüperlingi avamine

 Märkus.   Kursor peab asuma vormindatud hüperlingiteksti mis tahes osas.

Sisestusklahv (ENTER)
Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine CTRL+B
Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine CTRL+I
Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine CTRL+U
Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine CTRL+sidekriips
Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine CTRL+SHIFT+=
Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine CTRL+=
Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine CTRL+punkt
Valitud lõigule numberloendi rakendamine või selle eemaldamine CTRL+/
Praegusele märkmele laadi Pealkiri 1 rakendamine CTRL+ALT+1
Praegusele märkmele laadi Pealkiri 2 rakendamine CTRL+ALT+2
Praegusele märkmele laadi Pealkiri 3 rakendamine CTRL+ALT+3
Praegusele märkmele laadi Pealkiri 4 rakendamine CTRL+ALT+4
Praegusele märkmele laadi Pealkiri 5 rakendamine CTRL+ALT+5
Praegusele märkmele laadi Pealkiri 6 rakendamine CTRL+ALT+6
Praegusele märkmele laadi Tavaline rakendamine CTRL+SHIFT+N
Lõigu taandamine vasakult ALT+SHIFT+paremnool
Vasaku lõigutaande eemaldamine ALT+SHIFT+vasaknool
Valitud lõigu paremjoondamine CTRL+R
Valitud lõigu vasakjoondamine CTRL+L
Valitud teksti fondi suurendamine CTRL+SHIFT+>
Valitud teksti fondi vähendamine CTRL+SHIFT+<
Kogu valitud tekstile rakendatud vormingu eemaldamine CTRL+SHIFT+N
Praegusel lehel joonlauajoonte kuvamine või peitmine CTRL+SHIFT+R

Lehele üksuste lisamine

Soovitud toiming Kiirklahvid
Praegusele lehele dokumendi või faili lisamine ALT+N, F
Dokumendi või faili prinditava dokumendina lisamine praegusele lehele ALT+N, O
Praegusel lehel dokumendi printide kuvamine või peitmine (kui OneNote töötab kõrge kontrastsusega režiimis) ALT+SHIFT+P
Pildi lisamine failist ALT+N, P
Pildi lisamine skannerist või kaamerast ALT+N, S

Ekraanilõike lisamine

 Märkus.   OneNote'i ikoon peab Windowsi tegumiriba parema serva olekualal olema aktiivne.

Windowsi logoga klahv+S
Praeguse kuupäeva sisestamine ALT+SHIFT+D
Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine ALT+SHIFT+F
Praeguse kellaaja lisamine ALT+SHIFT+T
Reapiiri lisamine SHIFT+ENTER
Matemaatikavõrrandi käivitamine või valitud teksti teisendamine matemaatikavõrrandiks ALT+võrdusmärk
Tabeli loomine, lisades juba tipitud tekstile teise veeru Tabeldusklahv (TAB)
Tabelis teise üherealise veeru loomine Tabeldusklahv (TAB)

Tabeli viimases lahtris olles järgmise rea loomine

 Märkus.   Kui tabel on valmis, vajutage sisestusklahvi (ENTER) teist korda.

Sisestusklahv (ENTER)
Tabeli praeguse rea alla uue rea loomine CTRL+ENTER
Tabeli samas lahtris uue lõigu loomine ALT+ENTER
Tabeli praegusest reast paremal uue veeru loomine CTRL+ALT+R
Tabeli praegusest reast vasakul uue veeru loomine CTRL+ALT+E
Tabeli praegusest reast üleval uue rea loomine (kui kursor on mis tahes rea alguses) Sisestusklahv (ENTER)
Tabelis praeguse tühja rea kustutamine (kui kursor on rea alguses) Kustutusklahv (DEL) (vajutage kaks korda)

Märkmete ja objektide valimine

Soovitud toiming Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

 Märkus.   Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A
Rea lõpuni valimine SHIFT+END
Terve rea valimine (kui kursor on rea alguses) SHIFT+allanool
Lehe tiitlile liikumine ja selle valimine CTRL+SHIFT+T
Liigenduse või lehe valiku tühistamine Paoklahv (ESC)
Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine üles ALT+SHIFT+ülesnool
Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine alla ALT+SHIFT+allanool
Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine vasakule (taande vähendamine) ALT+SHIFT+vasaknool
Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine paremale (taande suurendamine) ALT+SHIFT+paremnool
Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine CTRL+SHIFT+sidekriips
Valitud märkme või objekti kustutamine Kustutusklahv (DELETE)
Rea algusse liikumine Koduklahv (HOME)
Rea lõppu liikumine Lõpuklahv (END)
Ühe märgi võrra vasakule liikumine Vasaknool
Ühe märgi võrra paremale liikumine Paremnool
Eelmisele lehele naasmine ALT+vasaknool
Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine ALT+paremnool
Valitud heli- või videosalvestise taasesituse käivitamine CTRL+ALT+P
Valitud heli- või videosalvestise taasesituse käivitamine CTRL+ALT+S
Praeguse heli- või videosalvestise paari sekundi võrra tagasikerimine CTRL+ALT+Y
Praeguse heli- või videosalvestise paari sekundi võrra edasikerimine CTRL+ALT+U

Märkmete sildistamine

Soovitud toiming Kiirklahvid
Sildi Teha rakendamine, märkimine või tühistamine CTRL+1
Sildi Tähtis rakendamine või tühistamine CTRL+2
Sildi Küsimus rakendamine või tühistamine CTRL+3
Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või tühistamine CTRL+4
Sildi Määratlus rakendamine või tühistamine CTRL+5
Kohandatud sildi rakendamine või tühistamine CTRL+6
Kohandatud sildi rakendamine või tühistamine CTRL+7
Kohandatud sildi rakendamine või tühistamine CTRL+8
Kohandatud sildi rakendamine või tühistamine CTRL+9
Valitud märkmetelt kõigi siltide eemaldamine CTRL+0

Liigenduste kasutamine

Soovitud toiming Kiirklahvid
1. taseme kuvamine ALT+SHIFT+1
2. tasemeni laiendamine ALT+SHIFT+2
3. tasemeni laiendamine ALT+SHIFT+3
4. tasemeni laiendamine ALT+SHIFT+4
5. tasemeni laiendamine ALT+SHIFT+5
6. tasemeni laiendamine ALT+SHIFT+6
7. tasemeni laiendamine ALT+SHIFT+7
8. tasemeni laiendamine ALT+SHIFT+8
9. tasemeni laiendamine ALT+SHIFT+9
Kõigi tasemete laiendamine ALT+SHIFT+0
Taande suurendamine ühe taseme võrra Tabeldusklahv (TAB)
Taande vähendamine ühe taseme võrra SHIFT+TAB
Ahendatud liigenduse laiendamine ALT+SHIFT+plussmärk
Laiendatud liigenduse ahendamine ALT+SHIFT+miinusmärk

Keelesätete määramine

 Märkus.   Märkmete kirjutussuuna muutmiseks tuleb esmalt tööriistas Microsoft Office 2010 keele-eelistused lubada paremalt vasakule kirjutatavad keeled.

Soovitud toiming Kiirklahvid
Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine CTRL+vasak tõstuklahv (SHIFT)
Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine CTRL+parem tõstuklahv (SHIFT)
Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra Tabeldusklahv (TAB)
Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra SHIFT+TAB

Tagasi algusse Tagasi algusse

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Lehtede ja külgmärgete kasutamine

Soovitud toiming Kiirklahvid
Täislehevaate lubamine või keelamine F11
Uue OneNote'i akna avamine CTRL+M
Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine CTRL+SHIFT+M
Vahekaartide või leherühma laiendamine või ahendamine CTRL+SHIFT+*
Praeguse lehe printimine CTRL+P
Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine CTRL+N
Lehe vahekaardirea laiuse suurendamine CTRL+SHIFT+[
Lehe vahekaardirea laiuse vähendamine CTRL+SHIFT+]
Praeguse lehe vahekaardi alla samale tasemele uue lehe loomine CTRL+ALT+N
Praeguse lehe vahekaardisildi taandetaseme vähendamine CTRL+ALT+[
Praeguse lehe vahekaardisildi taandetaseme suurendamine CTRL+ALT+]
Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine CTRL+SHIFT+ALT+N

Kõigi üksuste valimine

 Märkus.   Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+A.

CTRL+A
Praeguse lehe valimine CTRL+SHIFT+A
Kui valitud leht kuulub rühma, vajutage rühma kõigi lehtede valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.
Valitud lehe vahekaardi teisaldamine üles ALT+SHIFT+ülesnool
Valitud lehe vahekaardi teisaldamine alla ALT+SHIFT+allanool
Järjepunkti teisaldamine lehe tiitlile CTRL+SHIFT+T
Kuvatava lehekomplekti vahekaartide esimesele lehele liikumine ALT+PAGE UP
Kuvatava lehekomplekti vahekaartide viimasele lehele liikumine ALT+PAGE DOWN
Praegusel lehel üles kerimine PAGE UP
Praegusel lehel alla kerimine PAGE DOWN
Praeguse lehe algusse kerimine CTRL+HOME
Praeguse lehe lõppu kerimine CTRL+END
Järgmisele lõigule liikumine CTRL+allanool
Eelmisele lõigule liikumine CTRL+ülesnool
Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel üles või lehe laiendamine üles CTRL+ ALT+ülesnool
Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel alla või lehe laiendamine alla CTRL+ ALT+allanool
Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel vasakule või lehe laiendamine vasakule CTRL+ ALT+vasaknool
Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel paremale või lehe laiendamine paremale CTRL+ ALT+paremnool
Järgmisele märkmeümbrisele liikumine ALT+allanool
Rea algusse liikumine Koduklahv (HOME)
Rea lõppu liikumine Lõpuklahv (END)
Ühe märgi võrra vasakule liikumine Vasaknool
Ühe märgi võrra paremale liikumine Paremnool
Eelmisele lehele naasmine ALT+vasaknool
Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine ALT+paremnool
Suurendamine ALT+CTRL+plussmärk (numbriklahvistikul)
või
ALT+CTRL+SHIFT+plussmärk
Vähendamine ALT+CTRL+miinusmärk (numbriklahvistikul)
või
ALT+CTRL+SHIFT+sidekriips

Muudatuste salvestamine

 Märkus.   OneNote'i töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmete käsitsi salvestamine pole vajalik.

CTRL+S

Märkmike ja jaotistega töötamine

Soovitud toiming Kiirklahvid
Uue jaotise loomine CTRL+T
Märkmiku avamine CTRL+O
Jaotise avamine CTRL+ALT+SHIFT+O
Järgmisse jaotisse liikumine CTRL+TAB
Eelmisse jaotisse liikumine CTRL+SHIFT+TAB
Jaotise järgmisele lehele liikumine CTRL+PAGE DOWN
Jaotise eelmisele lehele liikumine CTRL+PAGE UP
Jaotise esimesele lehele liikumine ALT+HOME
Jaotise viimasele lehele liikumine ALT+END
Kuvatava lehekomplekti vahekaartide esimesele lehele liikumine ALT+PAGE UP
Kuvatava lehekomplekti vahekaartide viimasele lehele liikumine ALT+PAGE DOWN
Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine CTRL+ALT+M
Fookuse seadmine praeguse lehe vahekaardile CTRL+ALT+G
Praeguse lehe vahekaardi valimine CTRL+SHFT+A
Fookuse seadmine praeguse jaotise vahekaardile CTRL+SHIFT+G
Praeguse jaotise teisaldamine CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Navigeerimisribal mõne muu märkmiku aktiveerimine CTRL+G, seejärel vajutage mõne muu märkmiku valimiseks alla- või ülesnooleklahvi ja siis vajutage sisestusklahvi (ENTER)

Märkmete otsimine

Soovitud toiming Kiirklahvid
Kõigist märkmike otsimiseks järjepunkti teisaldamine väljale Otsing CTRL+E
Märkmikest otsimise ajal järgmise tulemi eelvaatamine Allanool
Kõigist märkmikest otsimise ajal valitud tulemile liikumine ja otsingu eiramine Sisestusklahv (ENTER)
Otsinguulatuse muutmine CTRL+E, TAB, tühikuklahv
Otsingutulemite paani avamine Pärast otsingut ALT+O

Ainult praeguselt lehelt otsimine

 Märkus.   Saate soovitud hetkel vaheldumisi aktiveerida kõikjalt otsimise ja ainult praeguselt lehelt otsimise. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni CRTL+E või CTRL+F.

CTRL+F
Praeguselt lehelt otsimise ajal järgmisele tulemile liikumine Sisestusklahv (ENTER) või F3
Praeguselt lehelt otsimise ajal eelmisele tulemile liikumine SHFT+F3
Otsingu eiramine ja lehele naasmine Paoklahv (ESC)

Tagasi algusse Tagasi algusse

Märkmete ühiskasutus

Märkmete ühiskasutus teiste kasutajatega

Soovitud toiming Kiirklahvid
Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga CTRL+SHIFT+E

Märkmete ühiskasutus muude programmidega

Soovitud toiming Kiirklahvid
Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga CTRL+SHIFT+E
Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Täna loomine CTRL+SHIFT+1
Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Homme loomine CTRL+SHIFT+2
Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Sel nädalal loomine CTRL+SHIFT+3
Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Järgmisel nädalal loomine CTRL+SHIFT+4
Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Kuupäevata loomine CTRL+SHIFT+5
Valitud Outlooki tööülesande avamine CTRL+SHIFT+K
Valitud Outlooki tööülesande lõpuleviiduks märkimine CTRL+SHIFT+9
Valitud Outlooki tööülesande kustutamine CTRL+SHIFT+0
Praeguse ühismärkmiku muudatuste sünkroonimine SHIFT+F9
Kõigi ühismärkmike muudatuste sünkroonimine F9
Praeguse lehe mitteloetuks märkimine CTRL+Q

Tagasi algusse Tagasi algusse

Märkmete kaitsmine

Parooliga kaitstud jaotised

Soovitud toiming Kiirklahvid
Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine CTRL+ALT+L

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
OneNote 2010