Vaate Kalender ülevaade

Kalender võimaldab teil kohtumisi ja koosolekuid luua ning jälgida. Saate luua mitu kalendrit, luua lingi teiste inimeste kalendritega ning isegi kalendri oma ettevõtte teistele inimestele ühiskasutusse anda.

Selles artiklis


Vaate Kalender osad

Sisendkausta järel on kalender tõenäoliselt see koht, kus veedate rakendust Outlook Web App kasutades enim aega. Saate kalendri kuvada neljal erineval viisil, milleks on vaated Päev, Töönädal, Nädal ja Kuu.

Sündmuse üksikasjade kiiresti kuvamine

Saate kuvada iga kalendris oleva sündmuse kiirvaate, klõpsates soovitud sündmust.

Teie loodud sündmuse puhul kuvatakse teid selle loojana ja sündmuse redigeerimiseks või kustutamiseks kuvatakse link.

Sündmuse kiirvaade

Koosoleku puhul, kuhu olete kutsutud, kuvatakse korraldaja ja kutsele vastamise lingid. Kui korraldaja on lisanud võrgukoosoleku kutse, näete koosolekuga liitumise linki.

Koosoleku kiirvaade

Nädalavaade

Nädalavaade on rakenduse Outlook Web App vaikevaade kalendri esmakordsel avamisel. Saate selle asendada vaatega Päev, Töönädal või Kuu, kui kasutate ülanurgas olevaid suvandeid.

Kalendri nädalavaade

 1. Uue sündmuse loomiseks klõpsake ikooni Uus Uus sündmus. Sündmuseks võib olla kohtumine, koosolek või kogupäevasündmus.
 2. Kasutage kalendreid ühelt kuupäevalt teisele liikumiseks. Varjustus näitab, millist nädalat praegu kuvatakse, ning tumedam varjustus tähistab praegust kuupäeva. Saate kasutada üleval olevat kalendriikooni kalendrivaate selle külje ahendamiseks või laiendamiseks.
 3. Saate korraga kuvada mitu kalendrit. See jaotis võimaldab teil luua teisi kalendreid, näiteks saate luua kalendri ainult kindla projekti jaoks või isiklike kohtumiste jälgimiseks. Saate ka lisada teiste inimeste kalendreid ja valida, milliseid neist kuvada. Kui valite kuvamiseks mitu kalendrit, ühendatakse need ühte vaatesse, kus igal kalendril on erinev värv.
 4. See on teine ala, mida saate kasutada ühelt kuupäevalt teisele liikumiseks. Klõpsake mis tahes kuupäeva, et sellele liikuda. Samuti saate klõpsata kummaski otsas olevaid nooli, et näha kuupäevi enne või pärast praegu kuvatud kuupäevi.
 5. Põhiaken, kus kuvatakse kalendrid. Uue kalendriüksuse loomiseks topeltklõpsake selles aknas suvalist tühja ruumi. Soovitud ajaks uue üksuse loomiseks võite ka klõpsata ja lohistada.
 6. Saate valida soovitud vaate ja anda kalendri ühiskasutusse või printida välja.

Päevavaade

Päevavaade on kõige kasulikum siis, kui teil on väga tihe ajakava või kui soovite mitut ajakava kõrvuti kuvada. Juhtelemendid jäävad samaks, muutunud on vaid vaade.

Kuuvaade

Kuuvaade võib olla ülekoormatud. Selle kasutuskõlblikumaks muutmiseks kuvatakse nüüd valitud päeva juures ajakava.

Kalendri kuuvaade

 1. Varjustus näitab praegust kuupäeva.
 2. Veidi heledam varjustus näitab valitud kuud.
 3. Varjustus näitab valitud päeva ja number annab teada, mitu kuvamata üksust on igal päeval. Üksuse avamiseks topeltklõpsake seda. Saate soovitud kuupäevaks uue sündmuse luua, topeltklõpsates selle kuupäeva tühja ruumi.
 4. Varjustatud üksus on kogupäevasündmus.
 5. Valitud päeva ajakava. Praegusel kuupäeval uue üksuse loomiseks topeltklõpsake ajakavas tühja ruumi.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Sündmuse avamine eraldi aknas

Vaikimisi loete ja loote sündmusi kalendri põhilehele kuhjatuna, kuid see pole alati see, mida vajate. Mõnikord on teil vaja üksust kuvada eraldi aknas. Suvalise sündmuse kuvamiseks uues aknas klõpsake sõnumi ülanurgas hüpikuikooni Hüpik.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kalendriüksuste loomine

Uue kalendriüksuse avamiseks suvalises vaates saate klõpsata ikooni Uus Uus sündmus või topeltklõpsata suvalist tühja ruumi. Saate vaates Päev, Töönädal ja Nädal ajaploki valimiseks klõpsata või lohistada. Samuti saate teema otse kalendrisse tippida. Topeltklõpsake uut üksust selle avamiseks ja muude üksikasjade lisamiseks.

Kohtumise loomine

Uue kalendriüksuse vormi avamiseks klõpsake nuppu Uus Uus sündmus või topeltklõpsake kalendrit.

Uus kalendriüksus

 1. Sisestage sündmuse lühikirjeldus.
 2. Lisage soovi korral asukoht.
 3. Valige alguskuupäev ja -kellaaeg.
 4. Valige kestus. Kogupäevasündmuse jaoks valige suvand Kogu päev. Kogupäevasündmused kuvatakse kalendri ülaosas.
 5. Kasutage suvandit Kuvamisviis, et valida, kuidas kalendris aega kuvada.
 6. Muutke meeldetuletust või lülitage see välja.
 7. Kui teil on mitu kalendrit, siis valige, millisesse kalendrisse sündmus salvestada.
 8. Määrake kordus, kui soovite selle sündmuse kordumist.
 9. Märkige väärtuseks Privaatne, kui te ei soovi, et kalendri ühiskasutajad üksikasju näeksid.
 10. Muu teabe lisamiseks kasutage ala Märkmed.
 11. Muudatuste salvestamiseks klõpsake käsku Salvestamine Salvesta või tühistamiseks käsku Hülgamine Hülga.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Koosoleku loomine

Koosolek on kalendrisündmus, mille saadate teistele inimestele. Koosoleku loomine käib samamoodi nagu kohtumise loomine, kuid saate kutsuda osavõtjaid ning võite lisada ressursi, näiteks konverentsiruumi.

Pärast nupu Uus Uus sündmus klõpsamist tuleb järgida enamjaolt samu juhiseid. Kalendriüksuse kutseks muutmiseks sisestage esmalt väljale Osalejad nende inimeste nimed, keda soovite kutsuda.

Lisa osavõtjad

 1. Nimede lisamiseks saate need otse väljale Osavõtjad tippida.
 2. Sisestage asukoht või klõpsake oma ettevõtte aadressiraamatus saadaolevate konverentsiruumide loendi kuvamiseks käsku Ruumi lisamine. Osalejate kalendrite kuvamiseks klõpsake nuppu Plaanimisabimees. Saate ka osalejaid lisada või eemaldada ja automaatselt ressursse (nt konverentsiruume) kavandada.
 3. Osalejate ja konverentsiruumide saadavaloleku kuvamiseks klõpsake suvandit Plaanimisabimees. Kui olete lõpetanud, klõpsake muudatuste salvestamiseks nuppu Märge OK või tühistamiseks nuppu Hülga Hülga. Mõlemal juhul viiakse teid tagasi sündmusesse, kus saate enne saatmist teha kõik muud soovitud muudatused. Lisateavet vtPlaanimisabimehe kasutamine.
 4. Kui võrgukoosolekud on teie konto jaoks lubatud, saate lisada võrgukoosoleku lingi, klõpsates nuppu Võrgukoosolek.
 5. Vaikimisi on suvand Taotle vastuseid sisse lülitatud, kuid saate selle välja lülitada, kui te ei soovi teada, kes on kutse aktsepteerinud või kutsest keeldunud. Kui te suvandit Taotle vastuseid välja ei lülita, saate sõnumi, kui iga osaleja kutse aktsepteerib või sellest keeldub.
 6. Klõpsake muudatuste salvestamiseks ja osavõtjatele kutse saatmiseks käsku Saada Saada või sellest loobumiseks käsku Hülga Hülga.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kalendri ühiskasutus

Paari klõpsuga saate kalendri teistele ettevõtte inimestele ühiskasutusse anda.

Klõpsake esmalt kalendriakna ülaosas käsku Anna ühiskasutusse Anna ühiskasutusse.

owa_sharecalendar

 1. Sisestage isiku nimi, kellele soovite kalendri ühiskasutusse anda, väljale Ühiskasutuses. Outlook Web App otsib automaatselt seda isikut aadressiloendist.
 2. Kui kasutaja on leitud, lisatakse ta automaatselt nende isikute loendisse, kellega soovite kalendrit ühiskasutada. Saate lisada nii palju inimesi kui soovite.
 3. Valige, kui palju teavet soovite jagada. Suvand Kõikide üksikasjadega võimaldab sel isikul näha kalendrisündmuste kogu teavet, välja arvatud sündmuseid, mille suvandiks olete märkinud Era. Suvand Piiratud üksikasjadega kuvab teema ja asukoha. Suvand Ainult kättesaadavus kuvab vaid selle, et teil on kindlaks ajaks plaanitud sündmus, kuid ei midagi muud. Erasündmuste puhul kuvatakse alati vaid olek "hõivatud".
 4. Soovi korral võite teemat redigeerida.
 5. Kui teil on mitu kalendrit, siis valige, millist soovite ühiskasutusse anda. Enamik inimesi annab ühiskasutusse vaikekalendri (nimega Kalender), kuid saate ühiskasutusse anda suvalise postkasti kuuluva kalendri.
 6. Kui olete lisanud kõik inimesed, kellega soovite kalendrit ühiselt kasutada, ja määranud nende pääsutaseme, klõpsake lisatud inimestele ühiskasutuskutse saatmiseks käsku Saatmine Saada või sellest loobumiseks käsku Hülgamine Hülga.

Lisateavet kalendrite ühiskasutuse kohta leiate teemast Kalendri ühiskasutus.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Outlook Web Appi kasutamine mobiilsideseadmes

Kui kasutate Outlook Web Appi mobiilsideseadmes (nt tahvelarvutis või nutitelefonis), võite näha eeltoodust erinevat pilti.

Kalender

Enamik funktsioone töötab sarnaselt Outlook Web Appi kasutamisega laua- või sülearvutis, kuid üht-teist on vaja siiski veidi teisiti teha.

Funktsioonide E-post, Kalender, Inimesed ja Suvandid vahel liikumiseks koputage allnurgas asuvat navigeerimisikooni Navigeerimine.

Kalendrivaate vahetamiseks koputage päevavaadet Päevavaade, töönädala vaadet Töönädala vaade, nädalavaadet Nädalavaade või kuuvaadet Kuuvaade. Tänasele päevale hüppamiseks koputage nuppu Tänasele päevale minek. Kui soovite näha rohkem valikuid, koputage nuppu Veel suvandeid. Kui kasutate nutitelefoni, on saadaval üksnes päeva- ja kuuvaade.

Uute üksuste loomiseks koputage uue üksuse ikooni Uus. Kuvatava ekraanijaotise laiendamiseks või ahendamiseks koputage vastavas jaotises nuppu Rööpnool üles või Rööpnool vasakule.

Suvandite avamiseks mobiilsideseadmes koputage navigeerimisikooni Veel suvandeid ja siis ikooni Suvandid. Lisateavet leiate artiklist Suvandid mobiilsideseadmes.

Kust leida lisateavet?

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise'i haldus, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Midsize Businessi administraator, Office 365 Small Business, Office 365 väikeettevõtete väljaande administraator, Outlook Web App, Outlook Web App Office 365 Enterprise’i jaoks, Outlook Web App Office 365 Small Business Premiumi jaoks