Kohapealse kirjehalduse konfigureerimine

Saate kirjehalduse funktsioone kasutada kõigis dokumentides ja kõigil saitidel. Võimalus kirjeid suvalisel saidil hallata võimaldab kirjehalduritel pikaajalise väärtusega äri- ja õiguslikke dokumente paremini käsitleda. Kirjete kohapealne haldus võimaldab neil kirjetel kuuluda koostööruumi koos muude dokumentidega, millega te töötate.

Sõltuvalt kirjehalduse lahenduse ülesehitusest saate kohapealse kirjehalduse aktiveerida saidikogumi tasemel. Lisaks saate keelata kirjete käsitsi deklareerimise loendi või teegi tasemel. Siiski on loendite ja teekide korral vaikimisi seatud, et kirjete käsitsi deklareerimine on lubatud, kui funktsioon on saidikogumi tasemel aktiveeritud.

Selle artikli teemad


Saidikogumi kohapealse kirjehalduse konfigureerimine

Kui teie kirjehalduse lahendus on loendi või teegi tasemel, lugege teemat Loendi või teegi kohapealse kirjehalduse konfigureerimine. Kui teie kirjehalduse lahendus hõlmab mitut saiti, saate konfigureerida kirjehalduse sätted järgmisel viisil:

 • määrake piirangud, mille soovite dokumendile kirjena deklareerimisel seada;
 • määrake, kas kõigis saidi loendites või teekides saab kirjeid käsitsi deklareerida;
 • määrake, kes saab dokumente kirjetena käsitsi deklareerida ja deklareerimist tühistada.

Saidikogumi kohapealse kirjehalduse konfigureerimine

 Märkus.    Enne selle toiminguga jätkamist peate aktiveerima kohapealse kirjehalduse funktsiooni saidikogumi tasemel.

 1. Liikuge ülataseme saidile.
 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.
 3. Klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine linki Kirje deklareerimissätted.
 4. Valige lehe Kirje deklareerimissätted jaotises Kirjepiirangud suvand, mis määrab kirjena deklareeritavale üksusele seatavad piirangud. See säte ei mõjuta juba kirjetena deklareeritud üksusi.
 • Lisapiiranguid pole.    See säte on kasulik, kui soovite kirjetele mittekirjetest erinevat säilituspoliitikat, kuid ei soovi nende kustutamist ega redigeerimist blokeerida.
 • Blokeeri kustutamine.    See on vaikepiirang.
 • Blokeeri redigeerimine ja kustutamine.    See piirang on kasulik, kui soovite dokumendi täielikult lukustada, nii et seda ei saa redigeerida ega kustutada. Üksuse lukustuse visuaalseks esituseks kuvatakse dokumendiga tabaluku ikoon.

Kirjepiirangud

 1. Valige jaotises Kirje deklareerimise saadavus suvand, mis määrab, kas üksusi saab loendites ja teekides vaikimisi käsitsi kirjetena deklareerida. Kui on valitud suvand Pole vaikimisi kõigis asukohtades saadaval , saab üksusi vaid poliitika või töövoo kaudu kirjetena deklareerida.

Selle teema suvandite abil saate määratleda kogu saidikogumi jaoks, kas lindil kuvatakse nupp Deklareeri kirje või mitte. Kui lindil kuvatakse see nupp, saavad vastavate õigustega kasutajad dokumente kirjetena deklareerida. Igal loendil ja teegil on oma leht Kirje deklareerimissätted, mis võimaldab neil saidikogumi sättest eristuda, et kirjete deklareerimise nuppe lindil kuvada või peita. Kui kirjete deklareerimise sätted pole loendi või teegi tasemel seatud, kasutatakse vaikimisi saidikogumi sätteid.

Kirjete deklareerimise kättesaadavus

 1. Määrake jaotises Deklareerimisrollid kasutajatüübid, kes saavad üksusi kirjetena deklareerida või nende deklareerimist tühistada.
 • Kõik loendi kaasautorid ja administraatorid.    Üksusi saavad kirjetena deklareerida ja deklareerimist tühistada kõik kasutajad, kellel on loendiüksuste redigeerimise õigused.
 • Ainult loendi administraatorid.    Üksusi saavad kirjetena deklareerida ja deklareerimist tühistada ainult kasutajad, kellel on loendite haldamise õigused.
 • Ainult poliitika toimingud.    Vaid poliitikatoimingud või süsteemikontona töötav kohandatud kood saab üksusi kirjetena deklareerida ja deklareerimist tühistada.

Deklareerimisrollid

 1. Klõpsake nuppu OK.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Loendi või teegi kohapealse kirjehalduse konfigureerimine

Saate konfigureerida kirjehalduse sätted, et lubada või keelata saidi teatud loendites või teekides kirjete loomine. Saate konfigureerida loendid ja teegid nii, et kõik neisse lisatud üksused deklareeritakse automaatselt kirjetena.

Loendi või teegi kohapealse kirjehalduse konfigureerimine

 1. Minge loendisse või teeki, mille soovite kirjehalduse jaoks konfigureerida.
 2. Teekide puhul klõpsake jaotises Teegi tööriistad suvandit Teek. Loendite puhul klõpsake jaotises Loendi tööriistad suvandit Loend.
 3. Klõpsake teegi lindil käsku Teegi sätted. Loendite korral klõpsake käsku Loendi sätted.

   Märkus.    Kui te ei näe selles toimingus viidatud lindinuppu, peate selle rühma nupuvaliku laiendamiseks võib-olla ekraani eraldusvõimet või brauseriakna suurust reguleerima. Lisaks saate rühma nupuvaliku laiendamiseks klõpsata rühmanuppu.

 4. Klõpsake lehel Loendi sätted nuppu Kirje deklareerimissätted.

Teegikirjete deklareerimissätete leht

 1. Tehke jaotises Kirje deklaratsiooni saadavuse käsitsi seadmine ühte järgmistest.
 • Valige, kas soovite kasutada saidikogumi vaikesätet.
 • Lubage selle loendi või teegi puhul kirjete käsitsi deklareerimine.
 • Ärge lubage selle loendi või teegi puhul kirjete käsitsi deklareerimist.
 1. Valige jaotises Automaatne deklareerimine, kas soovite, et kõik sellesse loendisse või teeki lisatud üksused deklareeritaks automaatselt kirjetena.
 2. Klõpsake nuppu OK.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
SharePoint Online ettevõtete jaoks