Paljude üksustega loendite ja teekide haldamine

Olenemata väiksusest või suurusest on loendid ja teegid SharePoint 2010 kasutamisel mitmel viisil olulised. Ent juhul, kui loendis või teegis on palju üksusi, tuleb neile andmetele juurdepääsemise korda hoolikalt kavandada, korraldada ja põhjendada. Hoolika kavandamise ning loendi- ja teegifunktsioonide kasutamisega saate endale ja teistele kasutajatele tagada vajaliku teabe kiire leidmise, ilma et see teie ülejäänud saidi tööd häiriks.

 Märkus.   SharePointi saidi häälestamisel ja kavandamisel tehtavad otsused mõjutavad otseselt mis tahes SharePointi saidi (eriti kui see sisaldab paljude üksustega loendeid või teeke) toimimist. SharePointi toimimise ja mahtude kavandamise kohta leiate lisateavet Microsoft Techneti veebisaidilt.

Selle artikli teemad


Paljude üksustega loendite ja teekide ülevaade

SharePoint 2010 toetab väga mahukaid loendeid ja teeke. Järgmises tabelis on kokku võetud paljude üksustega loendite ja teekide tunnused ning nende piirmäärad.

Funktsioon Suurim lubatud arv/maht
Üksuste arv loendis või teegis 50 miljonit
Üksiku failiüksuse või selle manuse maht 2 gigabaiti

Nagu näha, saab loendites ja teekides talletada palju andmeid ja faile. Kui aga päringu või mõne andmebaasitoimingu käigus ületatakse ressursikasutusele seatud piiranguid, võidakse selle toimingu sooritamine blokeerida, sest väga suure arvu üksuste poole pöördumine võib häirida saidi teiste kasutajate tööd. Samas saate soovitud tulemuse saavutamiseks kasutada mitut lihtsat strateegiat ja võimalust, mille korral seatud piirangute ületamist välditakse. Kõik kasutajad saavad teatud aja jooksul sellest piirangust mööda hiilida ja vastava loaga saab koodi abil kasutada ka suuremat piirmäära.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Miks on 5000 maagiline arv?

Andmebaasikonfliktide arvu vähendamiseks kasutab SQL Server sageli reataseme lukustamist, et tagada täpsed värskendused ja vältida muude ridade poole pöörduvate teiste kasutajate töö takistamist. Kui andmebaasi lugemis- või kirjutamistoiming (nt päring) põhjustab üle 5000 rea samaaegse lukustamise, siis on SQL Serveri jaoks otstarbekam ajutiselt laiendada lukustamist kogu tabelile seniks, kuni andmebaasitoiming on lõpetatud. Võtke arvesse, et tegelik arv ei pruugi olla alati 5000, vaid see arv sõltub saidist, tegevuste arvust andmebaasis ja saidi konfiguratsioonist. Lukustuse sellise laienemise korral teistel kasutajatel tabelile juurdepääsu pole. Kui see juhtub liiga sageli, kogevad kõik kasutajad süsteemi jõudluse vähenemist. Seetõttu aitab lävede ja piirmäärade seadmine vähendada ressursimahukate andmebaasitoimingute mõju, rahuldades samas kõigi kasutajate vajadusi.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Mis toimub taustal, kui pöördute loendis või teegis mitme üksuse poole?

Järgmine diagramm kirjeldab loendis või teegis mitme üksuse poole pöördumisel toimuva kõige olulisemaid aspekte.

Mahukad loendid ja teegid

Viiktekst 1 Teabetöötajad saavad lehel andmete kuvamise kiirendamiseks kasutada sobivaid vaateid, laade ja lehepiiranguid.
Viiktekst 2 Filtreeritud veeruindeksitega vaadete (ja muude toimingute) abil luuakse andmebaasipäringuid, mis tuvastavad vajaliku veergude ja ridade alamhulga ja saadavad selle alamhulga teie arvutisse.
Viiktekst
3 Serveripargi administraatorid saavad kõikide kasutajate jaoks määrata ajaaknad, et nad saaksid tipptunnivälisel ajal teha piiramatul arvul toiminguid.
Viiktekst 4 Õigustega arendajad saavad objektimudeleid alistada, et ajutiselt suurendada kohandatud rakenduste jaoks lävesid ja piirmäärasid.
Viiktekst 5 Lävede ja piirmäärade abil saab piirata toiminguid ja tasakaalustada saadaolevaid ressursse mitme samaaegse kasutaja jaoks.
Viiktekst 6 Saidikogumi loendi või teegi andmed salvestatakse SQL Serveri andmebaasitabelisse, mis kasutab üldise jõudluse, ühiskasutatavuse ja täpsuse säilitamiseks päringuid, indekseid ja lukke.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Ressursikasutuse ahendamine ja piirangud

Järgmises tabelis on kokkuvõte ressursikasutuse ahendamise võtetest ja kasutatavatest piirangutest, millest te peaksite olema teadlikud. Need ahendajad ja piirangud seatakse administreerimiskeskuses ressursside ahendamise lehel. Teie saidi konkreetseid piiranguid ja taotlusi käsitlevate küsimustega pöörduge oma administraatori poole.

 Märkus.   Keskse administreerimise hõlbustamiseks ei kohaldata järgmisi ressursikasutuse piiranguid nende eesarvutite arvutiadministraatorite ja administreerimiskeskuse saidi omanike suhtes, kes pöörduvad paljude üksustega loendi või teegi poole.

Lävi
või piirmäär
Vaikeväärtus
Kirjeldus
Loendivaate lävi 5000

Määrab loendi või teegi üksuste suurima arvu, mida andmebaasitoiming (nt päring) saab korraga töödelda. Seda piirmäära ületavad toimingud blokeeritakse.

Selleks, et teil oleks aega muude plaanide tegemiseks, kuvatakse SharePoint 2010 lehel Loendi sätted hoiatus, kui teie loendis on rohkem kui 3000 üksust. Hoiatus sisaldab spikrilinki, mis avab selle teema.

Ainuomaste õiguste piirmäär 50 000

Määrab ainuomaste õiguste suurima arvu loendi või teegi kohta.

Iga kord, kui katkestate üksuse või kausta õiguste päriluse, loetakse seda selle piirmäära arvestuses ühe (1) ainuomase õigusena. Kui püüate lisada üksuse, mis viiks selle piirmäära ületamiseni, siis teil seda teha ei lubata.

Ridade arvu piirmäär 6

Määrab andmebaasi kuuluvate tabeliridade suurima lubatud arvu loendi või teegiüksuse kohta. Mitme veeruga laiade loendite võimaldamiseks mähitakse iga üksus üle mitme tabelirea (kuni 6 rida ja kokku kuni 8000 baiti; v.a manused).

Kui teil on näiteks mitme väikese veeruga loend, mis sisaldab sadu jah/ei-veerge, võib juhtuda, et see piirmäär ületatakse ja te ei saa sellesse loendisse jah-/ei-veerge lisada, kuid võimalik, et saate lisada muut tüüpi veerge.

 Märkus.   Pargiadministraator saab selle piirmäära seada üksnes objektimudeli abil, mitte kasutajaliidese kaudu.

Loendivaate otsingulävi 8

Määrab ühendamistoimingute suurima arvu (nt need, mis põhinevad otsingu, isiku/rühma või töövoo oleku veergudel).

Kui päringus kasutatakse rohkem kui kaheksat veergu, siis toimingu sooritamine blokeeritakse. Programmiliselt on siiski võimalik kasutatavaid veerge valida, kasutades selleks suurimat vaadet, mille saab objektimudeli kaudu seada.

Loendivaate lävi audiitorite ja administraatorite jaoks 20 000 Määrab loendi või teegi üksuste suurima arvu, mida vastavate õigustega audiitor või administraator saab andmebaasitoiminguga (nt päring) korraga töödelda. See säte töötab koos sättega Luba objektimudeli alistamine.
Luba objektimudeli alistamine Jah Määrab, kas arendajad saavad sooritada andmebaasitoiminguid (nt päringuid), mille puhul taotletakse sätte Loendivaate lävi, mis sisaldab sättes Loendivaate lävi audiitorite ja administraatorite jaoks määratud suurimat piirmäära, alistamist. Pargiadministraator peab lubama objektimudeli alistamise ja seejärel saavad vastava õigusega arendajad programmiliselt taotleda, et nende päring saaks selle ära kasutamiseks kasutada suuremat loendivaate läve väärtust.
Igapäevane ajaaken Pole

Määrab ajavahemiku, mille jooksul ressursilävesid ja -piiranguid ignoreeritakse. Pargiadministraator saab tipptunnivälisel ajal konfigureerida ajaakna kestust 15-minutiliste sammude kaupa ja kuni 24 tunni ulatuses (nt 18:00–22:00 või 01:30–05:15).

 Märkus.   Igapäevases ajaaknas käivitatud andmebaasitoiming või päring kestab kuni selle lõpuleviimiseni (või nurjumiseni) ka siis, kui seda ei viida määratud ajaakna jooksul lõpule.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Paljude üksustega loendite ja teekide haldamise viisid

Järgmised jaotised sisaldavad soovitusi, juhiseid ja nõuandeid selleks, et teie või teised kasutajad saaksid kiiresti pöörduda loendi või teegi arvukate üksuste poole, ja selleks, et aidata tagada teie saidi tõrgeteta töö.

SharePointi indekseeritud veergude loomine

Mahuka loendi või teegi jõudluse parandamiseks saate veerge indekseerida (kuni 20 veergu). Kui veerg sisaldab indeksit, leiate üldjuhul selles veerus oleva väärtuse abil soovitud read ka siis, kui üksusi on miljoneid. Ühendades indeksid filtreeritud vaadetega, saate soovitud üksused kiiresti alla laadida.

Indekseeritud veergude loomisel ja kasutamisel on oluline silmas pidada järgmist. Iga täiendav veeruindeks tarbib täiendavalt andmebaasiressursse ja suurendab veidi indeksi iga haldamistoimingu ajakulu. Seega peaksite lisama indekseid ainult nendele veergudele, mida kasutatakse loendi- või teegivaadetes sageli filtreerimiseks. Soovitatav on indekseeritavate veergude valimiseks vaadata kõiki veerge ja kontrollida, milliseid veerge kasutatakse erinevates vaadetes filtreerimiseks kõige sagedamini. Võtke arvesse, et iga veerg, millele määrate kordumatu väärtuse, nõuab indeksit.

Järgmises tabelis on esitatud veerud, mida ei saa indekseerida.

Toetatud veerutüübid Toetuseta veerutüübid
Üks tekstirida Mitu tekstirida
Valik (ühe väärtusega) Valik (mitme väärtusega)
Arv Arvutatud
Valuuta Hüperlink või pilt
Kuupäev ja kellaaeg Kohandatud veerud

Otsing (ühe väärtusega)

 Märkus.   Mõne muu loendi või teegi veeru indekseerimine ei paranda otsingu jõudlust.

Otsing (mitme väärtusega)
Isik või rühm (ühe väärtusega) Isik või rühm (mitme väärtusega)
Jah/ei
Hallatavad metaandmed

Indekseeritud veeru loomise juhised leiate käesoleva teema jaotisest Liht- või liitindeksi loomine.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Filtreeritud vaadete loomine veeruindeksite põhjal

Selleks, et vaates saaks suurt hulka üksusi kiiresti filtreerida, peab esimene filtris määratud veerg olema indekseeritud. Muud vaate filtris määratletavad veerud võivad olla indekseeritud, kuid see pole kohustuslik, sest neid indekseid vaates ei kasutata. Lisaks peate veenduma, et filtri esimene veerg ei tagastaks loendivaateläves määratud üksustest rohkem üksusi ka siis, kui filtreeritud vaate lõpptulemuseks on loendivaateläves määratud üksustest vähem üksusi.

Kui filtri esimene veerg tagastab loendivaateläves määratud üksustest rohkem üksusi, saate kasutada kahe või enama veeruga filtrit. Kui määratlete filtreeritud vaate, milles kasutatakse kahe või enama veeruga filtrit, siis tavaliselt saate tagastatavate üksuste arvu piirata filtri AND kasutamisega. Ent isegi sel juhul peate filtris määrama esimeseks veeruks selle veeru, mis kõige suurema tõenäosusega tagastab kõige vähem andmeid. Võtke arvesse, et filtri OR kasutamisega tagastatakse peaaegu alati rohkem üksusi ja selle kasutamine pole käesoleval juhul tõhus.

 NB!    Loendi filtreerimisel indekseeritud välja järgi kontrollige prügikastist kustutatud üksusi. Prügikastis olevad üksused kustutatakse tagaandmebaasist tegelikult alles pärast nende eemaldamist prügikastist. Kui loendi filtreeritud üksuste ja prügikastis olevate üksuste koguarv on suurem kui loendilävepiir, võite saada mittetäieliku tulemikogumi või tulemit mitte saada.

 Märkus.   Kui olete arendaja, saate esimeses veerus programmiliselt kasutada liitindeksit. Liitindeks põhineb kahel veerul (esmane ja teisene), tänu millele pääseb see kiiresti andmetele juurde.

Järgnevalt mõned soovitused tüüpvaadete kohta, mis peaks koos indekseeritud veeru kasutamisega andma hea tulemuse.

Filter Indekseeritav Näide
Hiljuti muudetud üksused Veerg Muudetud Ainult viimase nädala jooksul muutunud üksuste kuvamiseks rakendage filter Muudetud on suurem kui [Täna]-7
Uued üksused Veerg Loodud Ainult viimase nädala jooksul lisatud üksustega vaate loomiseks rakendage filter Loodud on suurem kui [Täna]-7.
Minu üksused Veerg Looja Ainult teie enda lisatud üksustega vaate loomiseks rakendage filter Looja võrdub [Mina].
Tänase tähtajaga üksused Veerg Tähtaeg (teie poolt loendis või teegis loodud) Tänase tähtajaga üksuste vaate loomiseks rakendage filter Tähtaeg võrdub [Täna].
Arutelutahvli värskendused Veerg Viimati värskendatud Ainult viimase kuu jooksul värskendatud aruteludega vaate loomiseks rakendage filter Viimati värskendatud on suurem kui [Täna]-30.
Arhiivifailid dokumenditeegis Muutmiskuupäev Pärast 2006. aastat muutmata dokumentidega (dokumentidega, mida soovite arhiivida) vaate loomiseks rakendage filter Muutmiskuupäev on väiksem kui 31. detsember 2006.
Finantsandmete alamhulga leidmine Piirkond, Aasta (kaks lihtindeksit) Kirdepiirkonna 2008. aasta finantsandmete vaate loomiseks rakendage filter Piirkond võrdub "Kirre" AND Aasta võrdub 2008, sest veerus "Piirkond" on tõenäoliselt vähem väärtusi kui veerus "Aasta".

Lisateavet vaadete loomise ja muutmise ning vaadete filtreerimiseks kasutatavate valemite ja funktsioonide kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 Märkus.   Isegi juhul, kui loote filtreeritud vaate, mis põhineb veeruindeksitel, võidakse teatud täpsemate toimingute sooritamine blokeerida, kuna nende sooritamiseks on vaja juurdepääsu kogu loendile või teegile. Need toimingud on järgmised: indeksi lisamine või kustutamine, vaate määratluses sortimise loomine, veerusumma kuvamine ja arvutatud väljade lisamine, värskendamine või kustutamine.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Üksuste korraldamine kaustadesse

Kuigi kaustad (neid nimetatakse ka ümbristeks) pole mahukate loendite ja teekide kasutamisel kohustuslikud, saate nende abil siiski oma andmeid paremini korraldada ja andmepääsu tõhustada. Kausta loomisel luuakse taustal siseindeks. See siseindeks luuakse nii loendi või teegi juurkausta kui ka ülataseme kausta jaoks. Kui pöördute kaustas olevate üksuste poole, siis kasutate andmepääsuks tegelikult seda siseindeksit. Võtke arvesse, et kui kaust sisaldab alamkaustu, siis loetakse üksuseks iga alamkaust (kuid mitte selles alamkaustas olevad üksused).

Ka siis, kui loendis või teegis olevate üksuste üldarv on väga suur, kuvatakse üksiku kausta vaade vähemalt sama kiiresti kui vaade, mille puhul kasutatakse üksuste üldarvu filtreerimisel indekseeritud veergu. Teatud juhtudel võib osutuda võimalikuks loendi või teegi kõikide üksuste jaotamine mitmesse kausta nii, et üheski kaustas pole üle 5000 üksuse.

Mahuka loendi või teegi üksuste korraldamisel kaustadesse on oluline silmas pidada järgmist.

 • Kaust võib sisaldada loendivaateläves määratletud üksustest rohkem üksusi, kuid selleks, et SharePoint 2010 seda ei blokeeriks, võib osutuda vajalikuks kasutada veeruindeksitel põhinevat filtreeritud vaadet.
 • Kui valite selles loendis või teegis vaate loomisel või muutmisel jaotisest Kaustad valiku Kuva kõik üksused ilma kaustadeta, siis peate valima lihtindeksil põhineva filtri, et vältida sättes Loendivaate lävi määratud läve ületamist.
 • Sageli on mõistlik seada vaikevaade, kus kuvatakse kõik saadaolevad kaustad ilma filtreerimata, nii et kasutajad saavad valida nende hulgast uute üksuste salvestamiseks sobiva. Kõigi kaustade kuvamise korral väheneb tõenäosus, et üksused lisatakse loendis või teegis ekslikult kaustadest väljapoole. Erinevalt teekidest ei saa loendis üksusi automaatselt ühest kaustast teise teisaldada.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Andmete kuvamise juhtimine lehel

Kui andmete alamhulk on teie arvutisse üle kantud, saab andmete brauseris kuvamise kiirendamiseks kasutada mitmesuguseid lisavõtteid.

Veebilehe HTML-lähtekoodi mahu suurendamisel pikeneb üldjuhul vastavalt ka lehe renderdamiseks kuluv aeg. Mida mahukam on leht, seda rohkem aega kulub selle kuvamiseks. Näiteks on loendi või teegi vaate vaikelaadiks tabel, mille puhul kuvatakse kõik andmed ühel lehel, üks üksus ühe tabelirea kohta. Niisiis, mida rohkem ridu kuvada, seda rohkem aega kulub andmete kuvamiseks.

Lehel kuvatavate üksuste piirarvu seadmine

Lehel kuvatavad üksused Lehel kuvatavate üksuste piirarvu seadmiseks konkreetse arvväärtuse seadmisega saate otseselt määrata, mitu üksust korraga kuvatakse (vaikeväärtus on 30).

Lehel kuvatavate üksuste piirarvu seadmiseks on kaks võimalust.

 • Kui valite suvandi Kuva üksused määratud mahuga hulkadena (saalimiseks), kuvatakse andmed lehthaaval, mis on käepärane siis, kui sirvite üksusi mitteinteraktiivselt.
 • Kui valite suvandi Piira tagastatavate üksuste koguarv määratud arvuga, seate sellega jäiga piirmäära, mis võib, kuid ei pruugi tagastada filtreerimistoimingu kõiki tulemusi, ent mille kasutamine võib olla otstarbekas vaate testimisel, prototüübi loomisel või vaate kõige ülemiste väärtuste allalaadimisel.

Vaatelaadi Eelvaatepaan kasutamine

Eelvaatepaan Oma loendi üksuste kogu teabe kuvamiseks vertikaalpaanina valige laad Eelvaatepaan. Andmete seas kiiremaks liikumiseks hoidke lehe vasakul serval asuval kerimisalal kursorit vastava üksuse pealkirjal, et kuvada üksuse kõikide veergude väärtused lehe paremal serval. Nii kuvatakse vähem algandmeid ja vaade kuvatakse kiiremini. Sellest laadist on eriti kasu siis, kui teie loend on lai, selles on palju veerge ja andmete kuvamiseks on vaja horisontaalselt kerida.

Vaatelaadi Rühmitusalus kasutamine

Rühmitamine laadi alusel Vaatelaad Rühmitusalus rühmitab andmed vaate määratlemisel teie valitud kategooriate alusel (kuni kaks taset), mis muudab loendi esialgse kuva palju väiksemaks. Konkreetse andmerühma laiendamiseks või ahendamiseks klõpsake pluss/miinus-märgiga nuppu ja laadige ainult see andmete hulk, mida soovite sellel lehel kuvada. See vaatelaad kitsendab nii kuvatavate kui ka allalaaditavate andmete hulka. Veenduge, et valiku Kuva rühmitamine vaikeväärtuseks oleks seatud Ahendatud. Rühmitatud andmete saalimist saab juhtida samal viisil kui rühmitamata andmete saalimist. Mõnel juhul võib selline vaatelaad olla kasutajate jaoks palju tõhusam (nt lihtaruandluse korral või andmete otsimiseks ja värskendamiseks süvitsi ja üldiseks minemisel).

Andmelehevaate kasutamine

Andmelehevaade põhineb andmete kiiremaks laadimiseks loodud ActiveX-juhtelemendil, mis toob ja värskendab andmeid asünkroonselt. Selles vaates on paljude andmete kerimine, redigeerimine ja nendega töötamine väga tõhus ja eriti tõhus on see andmete sageli lisamise, värskendamise ja võrdlemise korral. Teie tehtud muudatused saadetakse serverisse ilma teie tööd segamata, olekust teavitatakse ikoonide kaudu, muudatused sünkroonitakse serveris asuvate andmetega ja saate kiiresti aeg-ajalt aset leidvaid konflikte lahendada. Andmelehevaade ei muuda vaate filtri, sortimise ja kausta sätteid, kuid selle puhul ei saa tavavaates kasutada lehepiiranguid, dünaamilisi filtreid, sortimist ega muid andmete mitte-tabeli kujul esitamise vaatelaade (nt Rühmitusalus või Eelvaatepaan).

Kui funktsioon Access Services on aktiveeritud, saate töötada loendivaate lävega võrreldes märksa suurema hulga andmetega (vaikimisi kuni 50 000 üksust). Lisateavet leiate lõigust Teenuse Access Services kasutamine.

Andmelehevaade

 Näpunäide.   Kui teie loend on korraldatud kaustade järgi, kuid soovite kuvada kõik andmed andmelehevaates ilma kaustadeta ("lamendatud" vaade), võite vaate sätteks seada Kuva kõik üksused ilma kaustadeta. Samas võib teil loendivaate läve ületamise vältimiseks vaja minna indekseeritud veergudel põhinevat filtrit.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Igapäevase ajaakna kasutamine

Igapäevane ajaaken on koht, kus pargiadministraatorid saavad kõigi kasutajate jaoks määrata mingi kindla ajaperioodi, et nad ise saaksid tipptunnivälisel ajal (nt 18:00–22:00) sooritada piiramatu arv toiminguid.

Kuigi vaadete kasutamine on peamine viis loendist või teegist üksuste allalaadimiseks, nõuavad teegis või loendis olevate üksuste poole pöördumist ka SharePointi muud käsud ja toimingud (nt indeksi lisamine ja kustutamine, loendiveeru lisamine ja muutmine, kaustade kustutamine ja kopeerimine, loendi või teegi turbesätete muutmine, loendi salvestamine mallina koos selle sisuga, veebi või saidi kustutamine ja üksuste taastamine või kustutamine prügikastist). Need käsud ja toimingud võivad nurjuda, kui need ületavad loendiandmete allalaadimisel saidi lävesid ja piirmäärasid.

Kui te pole arendaja või teil pole nendeks toiminguteks mugavat juurdepääsu arendusressurssidele, võite seda tüüpi toimingutega viivitada kuni igapäevase ajaaknani. Kui igapäevase ajaakna korraline ajavahemik seatakse öisele ajale, võite paluda pargiadministraatoril viia see ajaaken üle varahommikule või hilisõhtule.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Ühenduseta sünkroonimise kasutamine

Andmete viimine ühenduseta režiimi on enamasti teie jaoks mugavam ja tõhusam. Saate oma laua- või sülearvutis sujuvalt ja tõhusalt teha vajalikud muudatused, viia seejärel andmed ühendusega režiimi, sünkroonida muudatused ja lahendada konfliktid. Mahukate loendite töötlemine, mille korral kasutatakse andmete "puhastamiseks", analüüsimiseks või esitamiseks ühenduseta sünkroonimist, aitab vähendada andmebaasitoimingute hulka ja SharePointi ressursside kasutamist.

Loendiandmete viimist ühenduseta režiimi ja muudatuste järgmisel ühenduse loomise korral sünkroonimist võimaldavad järgmised neli Microsoft Office'i rakendust. Kaks nendest rakendustest (Microsoft Office Access 2010 ja Microsoft SharePoint Workspace 2010) töötlevad loendi- või teegiandmeid automaatselt väikeste pakettidena ja seejärel panevad need andmed uuesti kokku; tänu sellele saab töötada loendivaate läves lubatud andmetest oluliselt rohkemate andmetega, ilma et see häiriks teisi SharePointi saidi kasutajaid.

Microsoft Office SharePoint Workspace 2010.    Rakenduses Office SharePoint Workspace 2010 saate hõlpsasti avada loendeid ja teeke ühenduseta režiimis, automaatselt sünkroonida klientarvutis või serveris tehtud muudatusi ja kasutada oma klientarvutis või sülearvutis rikkalikku, paindlikku ja mugavat kasutajaliidest. Tegelikult töötleb Office SharePoint Workspace 2010 andmeid automaatselt kuni 100 üksusest koosnevate pakettidena ja seejärel paneb need andmed uuesti kokku. See aga tähendab, et saate töötada saidi loendivaate läves lubatud üksustest rohkemate üksustega (kuni 30 000 üksusega). Kui loendis või teegis on rohkem kui 30 000 üksust, siis klientarvuti peatab sünkroonimise.

Microsoft Office Access 2010.     Rakenduses Office Access 2010 saate paljusid rakendusesiseseid loendeid lugeda ja neisse kirjutada, kui loote nendele lingi. Lisaks töötab Office Access 2010 hästi koos peaaegu kõigi SharePointi andmetüüpidega. Linkimisega saate luua ühenduse SharePointi loendis olevate andmetega, ehk loote kahesuunalise ühenduse nii SharePointi loendis kui ka oma Accessi andmebaasis olevate värskeimate andmete vaatamiseks ja redigeerimiseks. Accessis luuakse SharePointi loendi eksemplari (ehk koopia) põhjal Accessi tabel. Pärast Accessi tabeli loomist saate töötada Accessis olevate andmetega vastavalt Accessi piirmahule, milleks on 2 GB (ei hõlma manuseid, kuna neid rakenduses ei talletata). Rakenduses Office Access 2010 lisatakse klientarvutis olevad andmed vahemällu, kasutatakse tõhusat läbikirjutatavat vahemälu ja edastatakse ainult muudetud loendiüksusi, tänu millele on päringute täitmine ja värskendamine palju kiirem. Konflikti lahendamise dialoogiboksi abil saate ka mugavalt hallata konfliktseid värskendusi.

Kui funktsioon Access Services on aktiveeritud, saate töötada loendivaate lävega võrreldes märksa suurema hulga andmetega (vaikimisi kuni 50 000 üksust). Lisateavet leiate lõigust Teenuse Access Services kasutamine.

Microsoft Office Excel 2010.    SharePointi loendeid saate eksportida Exceli tabelisse, millega luuakse ühesuunaline andmeühendus Exceli tabeli ja SharePointi loendi vahel. Kui värskendate SharePointi loendis olevaid andmeid ja seejärel Exceli tabelit, asendatakse rakenduses Office Excel 2010 Exceli andmed värskeimate SharePointi loendis olevate andmetega. Sellega kirjutatakse kõik Exceli tabelis tehtud muudatused üle. Kui andmed on Exceli tabelisse lisatud, saate kasutada paljusid rakenduses Office Excel 2010 saadaolevaid andmete analüüsimise funktsioone (nt võimsad ja paindlikud töölehed, PivotTable-liigendtabeli aruanded, professionaalse ilmega diagrammid ja minigraafikad, tingimusvorming koos ikoonide, andmeribade ja värviskaaladega ning keerukad mõjuanalüüsitoimingud).

Kui funktsioon Access Services on aktiveeritud, saate töötada loendivaate lävega võrreldes märksa suurema hulga andmetega (vaikimisi kuni 50 000 üksust). Lisateavet leiate lõigust Teenuse Access Services kasutamine.

Microsoft Office Outlook 2010.    Rakenduses Office Outlook 2010 saate lisaks kontakti-, tööülesande-, kalendri- ja aruteluloendite lugemisele ja neisse kirjutamisele ka dokumenditeeke sünkroonida. Kui näiteks töötate korraga nii standardsete kui ka projektiülesannete loenditega, saate tööülesannete loendid avada ühenduseta režiimis, vaadata, värskendada ja määrata uusi tööülesandeid, avada loendid uuesti ühendusega režiimis ja sünkroonida neid ilma rakendusest Office Outlook 2010 väljumata. Lisaks saate rakenduses Office Outlook 2010 SharePointi kontakte palju tõhusamalt talletada, ühiskasutusse anda ja hallata.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Otsingu abil loendi- või teegiüksuste otsimine

Üks võimalus mahukast teegist või loendist dokumentide või üksuste otsimiseks on kasutada otsingut. Kuna otsing kasutab eraldi indekseerimist, ei kehti sellele loendivaate läve väärtus ega muud sellega seotud piirangud. Otsingu kasutamisel saate hõlpsasti otsinguulatust laiendada (või piirata) mingist teatud loendist või teegist otsimiseks. Otsida saab märksõna või fraasi järgi ja seejärel tulemeid üksuse atribuutide (nt dokumendi autor või loendiüksuse loomiskuupäev) määramisega piiritleda. Keerukamate päringute koostamiseks saate isegi kasutada kahendmuutujaid ja loogikaoperaatoreid. Pärast nende tulemite leidmist, millega soovite töötada, saate näiteks soovitud tulemite sortimiseks ja filtreerimiseks kasutada täpsustuspaani.

Lisateavet otsingu kasutamise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Teave levinumate SharePointi funktsioonide kohta

Arvuti üldise jõudluse parandamiseks ja ressursilävede või -piirangute ületamise vältimiseks kaaluge järgmiste levinumate SharePointi funktsioonide kasutamist.

Eravaated.    Kuna veeruindeksit õigesti kasutatavate vaadete loomine on paljude üksustega loendite ja teekide puhul keeruline, on soovitatav eemaldada õigus Oma vaadete haldamine kasutajatelt, kes teevad selliste loendite või teekide osas kaastööd. Ilma selle õiguseta ei saa nad luua kõigi üksustega vaadet, mis võiks ülejäänud saidi jõudlust vähendada.

Seoselised loendid.    Kui loote loendiseoseid otsinguveergude, kordumatute veergude ja jõustatud seosekäitumise (mida nimetatakse ka viitamistervikluseks) abil, võib juhtuda, et ületate loendivaate läve ja teid võidakse blokeerida järgmistel tingimustel.

 • Kui loote olemasolevas loendis, milles on loendivaateläves määratust rohkem üksusi, kordumatu veeru (võtke arvesse, et ühe üksuse lisamine, mille tõttu loendivaate lävi ületatakse, on toiming, mida üldjuhul ei blokeerita).
 • Kui loendis on loendivaateläves määratust rohkem üksusi ja te lülitate selles loendis otsinguvälja jaoks sisse funktsiooni Kaskaadkustutamine või Piiratud kustutamine.

RSS-kanalid.    Pärast RSS-i toe lubamist administreerimiskeskuses ja saidikogumi tasemel saate RSS-i toe lubada ja konfigureerida mitut tüüpi loendite ja teekide jaoks. Kui kasutajad pöörduvad loendi või teegi RSS-kanali poole, laaditakse andmed loendist alla. RSS-i vaikevaates kuvatakse piiratud arv tagastatavaid üksusi, kusjuures piirang põhineb kuupäeval, millal üksust viimati veeru Muudetud filtri abil muudeti. Kui loendis või veerus on palju üksusi ja kasutajad pöörduvad RSS-kanali poole, on mõistlik veerg Muudetud indekseerida. Allalaaditavate üksuste arvu saab vähendada ka nii, et muudate nende üksuste arvu ja päevade arvu, mille muudatused kaasatakse RSS-kanalisse.

Lisateavet RSS-kanalite haldamise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Teenuse Access Services kasutamine

Rakenduse Office Access 2010 ja teenuse Office SharePoint Services, kus teenus Access Services on konfigureeritud, abil saate luua veebiandmebaasi. Tänu rakendusele Office Access 2010 on SharePointi saidil rakendusesisestel loenditel põhinevate tabelite, päringute, vormide, aruannete ja makrode loomine, nende objektide avaldamine SharePointi saidil, nende objektide automaatne teisendamine SharePointi lehtedeks ja funktsioonideks ning töökindla rakenduse loomine lihtne.

Teenuse Access Services abil saate töötada loendivaateläves määratust märksa rohkemate andmetega, ilma et teid blokeeritaks. Access Services töötleb andmeid automaatselt kuni 2000 üksusest koosnevate pakettidena ja seejärel paneb need andmed uuesti kokku. Vaikepiirang on 50 000 üksust. Pargiadministraator saab seda aga muuta. Võtke arvesse, et teenuses Access Services on seatud oma piirangud ja läved.

Lisateavet teenuse Access Services kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Indekseeritud ja taandepäringud

Metaandmete navigeerimine ja filtreerimine on enamiku rakenduses SharePoint Server 2010 loodud saitide jaoks vaikimisi lubatud. Ka juhul, kui metaandmete navigeerimine pole mõne kindla loendi või teegi jaoks konfigureeritud, töötab metaandmete navigeerimise ja filtreerimise funktsioon taustal, et loendite ja teekide vaadete jõudlust parendada. Metaandmete navigeerimise ja filtreerimise funktsioon oskab mõne vaate laadimisel iga kord automaatselt parima indeksi valida. Uute vaadete laadimisel, filtrite rakendamisel vaadetele, filtrite tühjendamisel või sortimise rakendamisel väljale teeb päringuoptimeerimine kindlaks parima viisi andmebaasipäringu esitamiseks.

Kui kasutaja loob või laadib vaate, mis ei saa loendipäringu esitamiseks indeksit kasutada, koostab ja käivitab metaandmete navigeerimise ja filtreerimise funktsioon taandepäringu. Taandepäring on algse kasutajapäringu muudetud versioon, mille korral kuvatakse taotletud üksuste osaline hulk, kuna päring esitatakse ainult loendi osa, mitte terve loendi suhtes. Selle päringu eesmärk on anda teile vähemalt teatud hulk kasulikke päringutulemeid ka sellises olukorras, kus algne päring on mahuka loendi ahendamise tõttu blokeeritud. Kuvatakse kuni 1250 kõige uuemat üksust, lähtudes loendiüksuste loendisse lisamise ajast. Kui päringu kontrollitud loendiosa ei sisalda algsele kasutajapäringule vastavaid tulemeid, võib taandepäring tagastada ka null tulemit.

Metaandmete navigeerimise ja filtreerimise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Dokumendikeskuse saidi kasutamine

Dokumendikeskuse saiti saab kasutada suure arvu dokumentide loomiseks, haldamiseks ja salvestamiseks. Dokumendikeskus põhineb saidimallil ja on mõeldud toimima suure arvu dokumentide haldamise keskhoidlana. Erinevad funktsioonid (nt metaandmete põhine ja puuvaates navigeerimine, sisutüübid ja veebiosad) aitavad teil dokumente korrastada ja alla laadida teie kasutajate jaoks tõhusal ja mõistlikul viisil.

Sisuhaldurid saavad selleks eraldi indekseid loomata kiiresti konfigureerida metaandmepõhise navigeerimise enamiku teekide jaoks piisavalt sujuvaks, kuid dokumendikeskusest on abi ka lisaindeksite loomisel, et parandada jõudlust paljude filtrite ja vaadete lõikes.

Dokumendikeskuse saiti saab kasutada sisuloomekeskkonnana või sisuarhiivina.

 • Sisuloomekeskkonnas möllivad kasutajad faile aktiivselt sisse ja välja ning loovad nende failide jaoks kaustastruktuure. Versioonide loomine on lubatud ja igal dokumendil võib olla 10 või enam versiooni. Kasutajad möllivad dokumente sageli sisse ja välja ning töövood aitavad dokumenditoiminguid automatiseerida.
 • Sisuarhiivis (või teabebaasiarhiivis) luuakse seevastu väga harva sisu. Kasutajad üksnes vaatavad ja laadivad dokumente üles. Tavaliselt sisaldavad sisuarhiivid dokumentide üksikuid versioone ja saidi maht võib kasvada miljonite failideni. Tüüpolukord oleks näiteks see, et suure organisatsiooni tehnilise toe keskuse 10 000 kasutajat pöördub sisu poole peamiselt selle lugemiseks. Neist võib-olla üksnes 3000–4000 laadib saidile uut sisu üles.

Lisateavet dokumendihalduse kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Tagasi algusse Tagasi algusse

Vaadete indekseerimine ja filtreerimine

Järgmistes jaotistes on juhised indeksite loomiseks ja nende indeksite kasutamiseks filtreeritud vaadetes.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Liht- või liitindeksi loomine

Mahuka loendi või teegi jõudluse parandamiseks saate luua indeksi. Seejärel saate indekseeritud veergu kasutada selle loendi või teegi veeruindeksitel põhineva filtreeritud vaate loomisel või muutmisel.

 NB!   Kuna indeksi loomise jaoks pöördutakse kõigi loendiüksuste poole, siis juhul, kui kogu loend ületab loendivaate läves seatud väärtust, siis võidakse veeruindeksi loomine blokeerida. Sel juhul proovige seda toimingut sooritada igapäevase ajaakna ajal või pöörduge oma administraatori poole. Lisateavet leiate teemast SharePointi indekseeritud veergude loomine.

 1. Minge saidile, mis sisaldab loendit või teeki, mille jaoks soovite indeksi luua.
 2. Kui loend või teek pole avatud, klõpsake kiirkäivitusalal loendi või teegi nime.

Kui soovitud loendi või teegi nime ei kuvata, klõpsake menüüd Saiditoimingud Saiditoimingute menüü, siis käsku Kuva kogu saidi sisu ja seejärel loendi või teegi nime.

 1. Klõpsake lindi menüüs Loendi tööriistad või Teegi tööriistad alammenüüd Loend või Teek ja seejärel klõpsake jaotises Sätted nuppu Loendi sätted või Teegi sätted.
 2. Klõpsake jaotises Veerud linki Indekseeritud veerud.
 3. Klõpsake lehel Indekseeritud veerud nuppu Loo uus indeks.
 4. Tehke ühte järgmistest.

Lihtindeksi loomine

 1. Valige jaotise Esmane veerg alamjaotisest Selle indeksi esmane veerg soovitud veerg.
 2. Klõpsake nuppu Loo.

Liitindeksi loomine

 1. Valige jaotise Esmane veerg alamjaotisest Selle indeksi esmane veerg soovitud veerg.
 2. Valige jaotise Teisene veerg alamjaotisest Selle indeksi teisene veerg mõni muu veerg.
 3. Klõpsake nuppu Loo.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Filtreeritud vaate loomine või muutmine veeruindeksite põhjal

Pärast veeru indekseerimist saate selle vaate loomisel või muutmisel lisada sellesse vaatesse ja seejärel kasutada seda indekseeritud veergu vaate filtreerimiseks. Enne vaate loomist võite loendisse lisada veel veerge, et hõlbustada sortimist, rühmitamist ja filtreerimist.

Lisateavet veergude ja vaadete loomise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 1. Minge saidile, mis sisaldab loendit või teeki, mille jaoks soovite indeksi luua.
 2. Kui loend või teek on juba avatud, klõpsake selle nime kiirkäivitil.

Kui soovitud loendi või teegi nime ei kuvata, klõpsake menüüd Saiditoimingud Saiditoimingute menüü, siis käsku Kuva kogu saidi sisu ja seejärel loendi või teegi nime.

 1. Klõpsake lindi menüüs Loendi tööriistad või Teegi tööriistad alammenüüd Loend või Teek.
 2. Tehke ühte järgmistest.

Vaate loomine    

 1. Klõpsake jaotises Hallatavad vaated nuppu Loo vaade.
 2. Klõpsake soovitud suvandit (nt Standardvaade) või olemasolevat vaadet, mida soovite vaate loomiseks kasutada.
 3. Tippige väljale Vaate nimi oma vaate nimi.

Kui soovite selle vaate teha loendi või teegi vaikevaateks, valige suvand Tee see vaikevaateks. Loendi või teegi vaikevaateks saab olla ainult avalik vaade.

Vaate muutmine    

 1. Valige jaotise Hallatavad vaated ripploendist Praegune vaade see vaade, mida soovite muuta.
 2. Klõpsake jaotises Hallatavad vaated nuppu Muuda seda vaadet.
 1. Klõpsake jaotises Filter nuppu Kuva üksused ainult siis, kui järgmine tingimus on täidetud ja seejärel valige, kuidas soovite üksusi indekseeritud veeru alusel filtreerida.

Näiteks ainult samal päeval muudetud üksuste vaate loomiseks valige veerg Muudetud (indekseeritud), seejärel määrake tingimus on võrdne ja tippige tekst [Täna].

 Märkus.   Kui te ei leia veerge, mille nime järel oleks kuvatud märge (Indekseeritud), pole selle loendi või teegi jaoks ühtegi indekseeritud veergu. Esmalt peate looma liht- või liitindeksi.

 1. Valige vaate jaoks muud soovitud suvandid (nt milliseid veerge soovite kuvada või peita ja kuidas üksusi sortida).
 2. Klõpsake nuppu OK.

Lisateavet vaadete loomise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
SharePoint Online ettevõtete jaoks