Saidi sisu ühtsuse haldamine sisutüüpide abil

Selles artiklis tutvustatakse sisu haldamist sisutüüpide abil.

 Märkus   Saidi sisutüübi loomiseks ja haldamiseks peavad teil olema vähemalt vastava saidi kujundusõigused.

Selle artikli teemad


Mis on sisutüüp?

Ühe projekti raames võib ettevõte luua väga erinevat sisu (nt ettepanekuid, õiguslikke lepinguid, tööväljavõtteid ja toodete kujundusandmeid). Võimalik, et ettevõte soovib koguda ja hallata igat liiki sisu kohta erinevaid metaandmeid. Metaandmed võivad hõlmata näiteks kontonumbrit, projektinumbrit või projektijuhi nime. Kuigi dokumente võidakse talletada koos, kuna need on seotud ühe projektiga, saab neid luua, kasutada, ühiskasutusse anda ja säilitada erineval viisil.

Sisutüüpide (sisutüüp: uuestikasutatav sätete rühm sisu kategooria jaoks. Sisutüüpe võib kasutada metaandmete, mallide ning üksuste ja dokumentide käitumiste ühtseks halduseks. Sisutüübid määratletakse saidi tasemel ning kasutatakse loendite ja teekide puhul.) abil saavad ettevõtted korraldada, hallata ja käsitleda kogu saidikogumi (saitide kogum: veebisaitide kogum virtuaalserveris, mille on sama omanik ja mis jagavad haldussätteid. Igal saitide kogumil on kõrgeima taseme veebisait ning võib olla üks või enam alamsaiti.) sisu ühtsel viisil. Määratledes kindlate dokumentide või teabetoodete jaoks sisutüübid, saab ettevõte tagada sisu haldamise ühtsel viisil. Sisutüübid on nagu mallid, mille rakendate loendile või teegile. Saate rakendada loendile ja teegile mitu malli, nii et need võivad sisaldada mitut tüüpi üksusi või dokumente.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Sisutüüpide atribuudid

Sisutüüpe saab määratleda dokumentide, loendiüksuste ja kaustade jaoks. Iga sisutüüp saab määrata järgmist:

  • veerud (metaandmed), mida soovite seda tüüpi üksustele määrata;
  • dokumendimalli, mille soovite rakendada uutele üksustele (saadaval ainult dokumentide sisutüüpide puhul);
  • kohandatud uued, redigeerimis- ja kuvamisvormid;
  • selle sisutüübiga üksuste töövood;
  • kohandatud lahendused või funktsioonid.

Sisutüüpide liigid

Saate luua ja kasutada kahte liiki sisutüüpe, olenevalt sellest, kas soovite kasutada neid saidikogumi mitme saidi loendites ja teekides või ühe saidi kindlas loendis või teegis.

Saidi sisutüüpide valimine aknas Saidi sätted

  • Saidi sisutüübid. Saidi sisutüübid määratletakse esmalt saidisisutüüpide galeriis. Saidi tasemel määratletud sisutüüpe nimetatakse saidi sisutüüpideks. Saidi sisutüübid on kasutamiseks saadaval saidi kõigil alamsaitidel, mille jaoks need on määratletud. Näiteks kui saidi sisutüüp on määratletud saidikogumi kõrgeima taseme saidi jaoks, on see kasutamiseks saadaval selle saidikogumi kõigi saitide loendites ja teekides.
  • Loendi sisutüübid. Saidi sisutüüpe saab lisada üksikult loenditesse ja teekidesse ning kohandada nendes loendites ja teekides kasutamiseks. Kui saidi sisutüüp on lisatud loendisse või teeki, nimetatakse seda loendi sisutüübiks. Loendi sisutüübid on nende saidi sisutüüpide alamtüübid, millest need on loodud. Loendi sisutüübid võivad muuta teie dokumenditeegid ja loendid paindlikumaks, kuna üks loend või teek võib sisaldada mitut üksuse- või dokumenditüüpi, millest igal võivad olla kordumatud metaandmed, poliitikad või käitumised. Kui soovite, et loend või teek sisaldaks mitut üksuse- või dokumenditüüpi, peate konfigureerima vastava loendi või teegi lubama mitut sisutüüpi. Seejärel loetletakse selle loendi või teegi käsuga Uus vastava loendi või teegi jaoks saadaolevad tüübid.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Atribuutide pärilus

Sisutüüpe ei saa kunagi algusest peale luua. Selle asemel pakutakse teile sisutüüpide vaikekogumit, mida saate kasutada olemasoleval kujul või kohandada. Sisutüübid on korraldatud hierarhiana, milles üks sisutüüp saab pärida teise sisutüübi omadused. See struktuur võimaldab teil kogu ettevõttes terveid dokumendikategooriaid ühtselt käsitleda. Järgmistes tabelites kirjeldatakse igat põhisisutüüpi ja nendega seotud rühma- või emasisutüüpi.

Sisutüüp Kirjeldus Emasisutüüp
Süsteem Kõik sisutüübid pärinevad sisutüübist Süsteem. See sisutüüp on pitseeritud ja seda ei saa redigeerida.
Rühm: dokumendi sisutüübid
Sisutüüp Kirjeldus Emasisutüüp
Dokument Saate luua dokumendi. Üksus
XSL-laad Saate luua XSL-laadi. Dokument
Pilt Saate üles laadida pildi või foto. Dokument
Juhtleht Saate luua juhtlehe. Dokument
Põhileht Saate luua põhilehe. Dokument
Veebiosaleht Saate luua veebiosalehe. Dokument
Vorm Saate luua täidetava vormi. Dokument
Dokumendilink Saate luua lingi mõnes muus asukohas oleva dokumendiga. Dokument
Dublini põhiveerud Kasutatakse Dublini põhiliste metaandmete elemendikogumi puhul. Dublini põhiveerud on tööstusstandardile vastav dokumentide metaandmete määratlus. Lisateavet leiate artiklist Dublini põhiliste metaandmete algatus. Dokument
Rühm: loendi sisutüübid
Sisutüübid Kirjeldus Emasisutüüp
Sündmus Saate luua uue koosoleku, tähtaja või muu sündmuse. Üksus
Ajakava + ressurss Saate ajastada ja reserveerida ressursi. Sündmus
Reserveeringud Saate reserveerida ressursi (nt koosolekuruumi). Üksus
Ajakava Saate luua uue kohtumise. Üksus
Probleem Saate jälgida küsimust või probleemi. Üksus
Kommentaar Saate luua uue ajaveebikommentaari. Üksus
Üksus Saate luua uue loendiüksuse. Süsteem
Ida-Aasia kontakt Saate talletada teavet äri- või erakontakti kohta. Üksus
Kontakt Saate talletada teavet äri- või erakontakti kohta. Üksus
Sõnum Saate luua uue sõnumi. Üksus
Ülesanne Saate jälgida tööüksust, mille teie või teie meeskond peab lõpule viima. Üksus
Postitus Saate luua uue ajaveebipostituse. Üksus
Teadaanne Saate luua uue uudiseüksuse, oleku või mõne muu lühikese teabeühiku. Üksus
Link Saate luua uue lingi veebilehe või mõne muu ressursiga. Üksus
Rühm: rühmatöö sisutüübid
Sisutüüp Kirjeldus Emasisutüüp
Ringkiri Saate lisada ringkirja. Üksus
Püha Saate lisada uue püha. Üksus
Sõna Saate lisada loendisse uue sõna. Üksus
Ametlik teade Saate lisada uue ametliku teate. Üksus
Helistamismemo Saate lisada uue helistamismemo. Üksus
Ressurss Saate lisada uue ressursi. Üksus
Ressursirühm Saate lisada uue ressursirühma. Üksus
Kellakaart Saate lisada uued kellakaardiandmed. Üksus
Kasutajad Saate lisada loendisse uusi kasutajaid. Üksus
Teatis Mis on uut? Saate lisada uue teatise Mis on uut? Üksus
Rühm: kausta sisutüübid
Sisutüüp Kirjeldus Emasisutüüp
Arutelu Saate luua uue aruteluteema. Kaust
Kaust Saate luua uue kausta. Üksus
Kokkuvõtlik ülesanne Saate rühmitada ja kirjeldada seotud ülesandeid, mille teie või teie meeskond peate lõpule viima. Kaust

Saidi sisutüüpide galeriis uue kohandatud saidisisutüübi määratlemisel valige esmalt saidisisutüüpide galeriis olemasoleva emasaidi sisutüüp, millest saab teie lähtepunkt. Loodav uus saidisisutüüp pärib kõik emasaidi sisutüübi atribuudid (nt dokumendimalli, kirjutuskaitstuse sätte, töövood ja veerud). Pärast uue saidisisutüübi loomist saate kõiki neid atribuute muuta.

Järgmine diagramm näitab, kuidas sisutüübid pärivad oma emasisutüüpidelt atribuudid.

Sisutüüpide pärilus

Viiktekst 1 See saidisisutüüp tuletatakse sisutüübist Süsteem.
Viiktekst 2 Need saidisisutüübid põhinevad sisutüübil Dokument. Ükski nende sisutüüpide muudatus ei mõjuta nende emasisutüüpi (Dokument).
Viiktekst 3 See saidisisutüüp põhineb sisutüübil Projektiplaan. Ükski selle sisutüübi muudatus ei mõjuta selle emasisutüüpi (Projektiplaan).
Viiktekst 4 Need loendisisutüübid põhinevad sisutüüpidel Projekt X ja Väljalogimisleht. Kõik loendisisutüübi muudatused rakendatakse ainult selle loendisse või teeki lisatud sisutüübi eksemplarile.

Kui kohandate tütartüübi atribuutidega, mida ematüübil pole (nt lisaveerud), siis neid kohandusi ematüüpi ei kirjutata. Teisisõnu – päritud atribuutide muudatused võivad päranduda ematüübilt allapoole tütartüübile, kuid mitte kunagi vastupidi.

Samad reeglid rakenduvad ka siis, kui loote loendi sisutüübi. Näiteks kui kohandate loenditüübi selliste atribuutidega, mida ematüübil pole (nt lisaveerud), siis need kohandused ei mõjuta ematüüpi. Arvestage ka, et saate kohandada loenditüübi ainult sellise loendi või teegi jaoks, millele see lisati. Kui muudate ematüübi atribuute, võivad teie muudatused tütarloenditüübi atribuudid üle kirjutada.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kuidas sisutüübid toetavad sisuhaldust?

Saidi sisutüüpide määratlemisega tagate, et dokumendikategooriaid käsitletakse kogu ettevõttes ühtse tervikuna. Näiteks võivad kõik ettevõtte kliendi projektitulemite dokumendid vajada kindlat metaandmete kogumit (nt kontonumber, projektinumber ja projektijuhi nimi). Saate tagada, et konto- ja projektinumbrid oleks seostatud teie ettevõtte projektitulemidokumentidega, luues saidi sisutüübi Kliendi projektitulem, millel on nende metaandmeüksuste jaoks nõutavad veerud.

Näitena sellest, kuidas sisutüübid saavad aidata teil sisu hallata, on alloleval pildil uus sisutüüp Kliendi projektitulem kui saadaolev suvand dokumenditeegis Kliendi projektitulem uue dokumendi loomisel.

Uus sisutüüp

Kõigi saidikogumi kliendi projektitulemidokumentide tüüpide puhul, mis pärinevad sellest saidisisutüübist, peavad kasutajad määrama nende veergude jaoks teabe. Kui peate jälgima nende kliendi projektitulemidokumentidega seotud täiendavaid metaandmeid, saate lisada saidisisutüübile Kliendi projektitulem täiendava nõutava veeru. Seejärel saate värskendada kõik loendi tütarsisutüübid, mis sellest saidisisutüübist pärinevad, lisades uue veeru kõigisse kliendi projektitulemidokumentidesse.

Mitmele dokumenditeegile ühtsete metaandmete rakendamine on vaid üks sisutüüpide abil sisu haldamise eelistest. Sisutüübid võimaldavad teil ka seostada kogu saidi sisuga samu võimalusi ja atribuute.

Kui teie loend või teek on seadistatud lubama mitut sisutüüpi, saate loendile või teegile teie saidi jaoks saadaolevate saidisisutüüpide rühmast sisutüüpe lisada. Üks loendite ja teekide sisutüüpide põhieelistest on asjaolu, et tänu neile saab üksik loend või teek sisaldada mitut üksuse- ja dokumenditüüpi, millest igaühel võivad olla kordumatud metaandmed, poliitikad või käitumised.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
SharePoint Foundation 2010