Lynci videokõnede tegemine ja vastuvõtmine

Kui videokõned on teie konto jaoks lubatud, saate videokõne abil kontaktidega silmast silma vestelda. Vajate selleks ainult kaamerat ning arvuti kõlareid ja mikrofoni. Kui teie arvutil pole sisemisi heliseadmeid, saate kasutada ka peakomplekti.

 Märkus    Kui soovite teada, kas video on teie konto jaoks lubatud ja saadaval, pöörduge töökoha tehnilise toe poole.

Videokõne käivitamine

 1. Avage Lync ning otsige kontaktiloendist kontakti või tippige soovitud nimi otsinguväljale.
 2. Osutage kursoriga kontakti pildile ja klõpsake ikooni Video.

Kontakti ja videokõne alustamiseks vajaliku videoikooni kuvatõmmis

Teie kontakti ekraanil kuvatakse teade, millelt ta saab kutse vastu võtta või sellest keelduda.

 1. Kui videokõne on lubatud, kuvatakse video vestlusaknas. Saate kasutada vaateid ja juhtelemente (vaigista, lülita vaigistus välja, ootelepanek jm). Lisateavet juhtelementide ja vaadete kohta leiate järgmisest jaotisest.
 2. Soovi korral saate igal ajal teha järgmist.
 • Kõne lõpetamiseks sulgege aken või klõpsake kõne lõpetamise nuppu.
 • Kõigi videote esitamise lõpetamiseks osutage kursoriga kaameraikoonile ja klõpsake käsku Peata minu video esitamine. Heli esitamist jätkatakse.
 • Oma video esitamise lõpetamiseks osutage kursoriga kaameraikoonile ja klõpsake käsku Lõpeta video esitamine. Heli esitamist jätkatakse.

Soovi korral saate lisada video ka olemasolevale kiirsõnumivestlusele. Klõpsake video käivitamiseks kaameraikooni.

Kiirsõnumivestluses video käivitamise kuvatõmmis

Video juhtelementide ja vaadete kasutamine

Klõpsake vaate valimiseks vestlusaknas nuppu Vali paigutus ja valige üks järgmistest suvanditest.

 • Galeriivaade, kui soovite kuvada kõigi osalejate videod (kui osalejaid on rohkem kui kaks).
 • Kõnelejavaade, kui soovite koosolekuakna paremas allnurgas kuvada esineja video või pildi ning koosoleku sisu.
 • Esitlusvaade, kui soovite kuvada ainult koosoleku sisu.
 • Kompaktne vaade, kui soovite kuvada osalejate fotode paanid kompaktses aknas.

Kõigi osalejate juhtimiseks paremklõpsake vestlusaknas mõne osaleja videot või fotot ja seejärel klõpsake ühte järgmistest suvanditest:

 • Vaigista, Lülita vaigistus välja või Eemalda, kui soovite isiku mikrofoni vaigistada, vaigistuse välja lülitada või isiku kõnest eemaldada.
 • Lukusta videoprožektor, kui soovite välja lülitada kõigi nende osalejate videod/fotod, kes pole prožektorivihus.

Videote või fotode kuvamiseks eraldi aknas klõpsake käsku Vii videogalerii eraldi aknasse ja seejärel klõpsake ühte järgmistest suvanditest:

 • Täisekraanvaade, kui soovite kuvada suured videos või fotod;
 • Ühenda inimeste ala, kui soovite taastada tavavaate.

Videokõnele vastamine

Kui keegi teile helistab, kuvatakse ekraanil vastav teade. Tehke ühte järgmistest.

 • Kõnele vastamiseks klõpsake pildialal mistahes kohta.
 • Kõnest keeldumiseks klõpsake nuppu Ignoreeri. See saadab kõne kõneposti, kui kõnepost on teie konto jaoks saadaval.

 Märkus    Kõnepost on saadaval üksnes juhul, kui teie asutuses on konfigureeritud telefonikõnede tugi. Lisateavet saate oma töökoha tehnilise toe töötajatelt.

 • Klõpsake käsku Suvandid ja sõltuvalt tehtavast toimingust valige vastav suvand. Saate teha ühte järgmistest.
 • Saata kõne edasi kõneposti (kui see on saadaval).
 • Vastata heli või video asemel kiirsõnumiga.
 • Vastata kõnele ainult heliga.
 • Määrata kõnest keeldumiseks ja edaspidiste kõnede vältimiseks oma olekuks Mitte segada.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise'i haldus, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Midsize Businessi administraator, Office 365 Small Business, Office 365 väikeettevõtete väljaande administraator