Võimalused Office 2010 komplektide kasutamiseks mitmes keeles

Oma asutuse jaoks sobivaima variandi valimine

Järgmises tabelis on ära toodud näidisstsenaariumid ja üksikasjalikud kirjeldused, mis aitavad teil valida just oma asutuse jaoks sobivaima variandi.

Soovitud otstarve Installitav komplekt
Office 2010 komplektide ühe versiooni kasutuselevõtt, millele kasutajad või administraatorid saaksid lisada lokaliseeritud menüüde/kasutajaliidese, spikri ja dokumendi õigekeelsuskontrolli tööriistadega keelepakette. Office 2010 komplektide mis tahes keeleversioon koos ühe või mitme Microsoft Office 2010 keelepaketiga või Office 2010 mitme keele paketiga.
Kogu asutuses ühtsele ingliskeelsele kasutajaliidesele üleminek koos võimalusega lubada kasutajatel vaadata ka muukeelseid faile. Office 2010 komplektide ingliskeelsed versioonid.
Ühtsele ingliskeelsele kasutajaliidesele üleminek koos võimalusega dokumente vaadata, redigeerida ja õigekeelsust kontrollida ka muudes keeltes. Office 2010 komplektide ingliskeelne versioon koos ühe või mitme Office 2010 keelepaketiga või Office 2010 mitme keele paketiga.
Office 2010 programmide täielikult lokaliseeritud kasutajaliides ühes kindlas keeles koos võimalusega vaadata ka muudes keeltes faile. Office 2010 komplekti lokaliseeritud versioon teie soovitud keeles.
Office 2010 programmide täielikult lokaliseeritud kasutajaliides koos võimalusega vaadata ja redigeerida ka muudes keeltes faile. Office 2010 komplektide lokaliseeritud versioon teie soovitud keeles koos ühe või mitme Office 2010 keelepaketiga või Office 2010 mitme keele paketiga.

Office 2010 komplektide lokaliseeritud versioonid

Kui teie asutus vajab täielikult lokaliseeritud programme ja teatud täielikult lokaliseeritud versioonidega kaasnevat täiendavat sisu, võib teie jaoks parim lahendus olla Office 2010 komplektide lokaliseeritud versioonide (nt Office 2010 ingliskeelsete komplektide ja Office 2010 hispaaniakeelsete komplektide) litsentsimine. Iga lokaliseeritud versioon hõlmab vähemalt kahte komplekti õigekeelsusriistu nende keelte jaoks, mida teil arvatavasti kõige sagedamini vaja läheb (nt norrakeelne versioon sisaldab ka norra, saksa ja inglise keele õigekeelsusriistu). Kui soovite kasutada täpsemaid redigeerimisvõimalusi ja mõnes muus keeles kasutajaliidest, saate lisada ühe või mitu Office 2010 keelepaketti. Toetatud on kuni 37 täiendavat keelt.