Võimalused Office 2013 komplektide kasutamiseks mitmes keeles

Järgmises tabelis on ära toodud näidisstsenaariumid ja üksikasjalikud kirjeldused, mis aitavad teil valida just oma asutuse jaoks sobivaima variandi.
Kaitske digiteavet ilma loata kasutamise eest, integreerides Windowsi õiguste halduse teenused (RMS) Windowsi serveri jaoks. Andke kasutajatele võimalus täpselt määratleda, kes saab dokumente ja meilisõnumeid avada, muuta, printida, edasi saata ja/või teha muid toiminguid.
Soovitud otstarve Installitav komplekt
Office 2013 komplektide ühe versiooni kasutuselevõtt, millele kasutajad või administraatorid saaksid lisada lokaliseeritud menüüde/kasutajaliidese, spikri ja dokumendi õigekeelsuskontrolli tööriistadega keelepakette. Office 2013 komplektide mis tahes keeleversioon koos ühe või mitme Microsoft Office 2013 keelepaketiga või Office 2013 mitme keele paketiga.
Kogu asutuses ühtsele ingliskeelsele kasutajaliidesele üleminek koos võimalusega lubada kasutajatel vaadata ka muukeelseid faile. Office 2013 komplektide ingliskeelsed versioonid.
Ühtsele ingliskeelsele kasutajaliidesele üleminek koos võimalusega dokumente vaadata, redigeerida ja õigekeelsust kontrollida ka muudes keeltes. Office 2013 komplektide ingliskeelne versioon koos ühe või mitme Office 2013 keelepaketiga või Office 2013 mitme keele paketiga.
Office 2013 programmide täielikult lokaliseeritud kasutajaliides ühes kindlas keeles koos võimalusega vaadata ka muudes keeltes faile. Office 2013 komplekti lokaliseeritud versioon teie soovitud keeles.
Office 2013 programmide täielikult lokaliseeritud kasutajaliides koos võimalusega vaadata ja redigeerida ka muudes keeltes faile. Office 2013 komplektide lokaliseeritud versioon teie soovitud keeles koos ühe või mitme Office 2013 keelepaketiga või Office 2013 mitme keele paketiga.

Office 2013 komplektide lokaliseeritud versioonid

Office 2013 komplektide (nt Office 2013 ingliskeelsed komplektid ja Office 2013 hispaaniakeelsed komplektid) lokaliseeritud versioonide litsentsimine võib olla parim viis, kui teie asutus vajab täielikult lokaliseeritud keskkonda ja lisasisu, mis kaasneb mõne täielikult lokaliseeritud versiooniga. Iga lokaliseeritud versioon sisaldab vähemalt kahte sobivat õigekeelsusriistade komplekti keelte jaoks, mida tõenäoliselt kõige rohkem kasutate (nt norra versioonis on õigekeelsusriistad norra, saksa ja inglise keeles). Täpsema redigeerimise ja kasutajaliidese toe laiendamiseks kuni veel 40 keelele saate lisada ühe või rohkem Office 2013 keelepaketti.