Microsoft Office PowerPoint 2007 uuendused

PowerPoint 2007 uuendused

Microsoft Office PowerPoint 2007 mitmekülgsete funktsioonide abil, mis aitavad teil teavet koondada ja vormindada, saate luua senisest asjalikuma väljanägemisega esitlusi. Vaid paari hiireklõpsuga saate esitlusele lisada professionaalse ilmega SmartArt-graafikat.

Office 2007 tasuta prooviversiooni allalaadimise nupp

Selle artikli teemad


Dünaamiliste esitluste loomine ja esitamine

Uudne ja intuitiivne väljanägemine

Programmil Office PowerPoint 2007 on uus loogilise ülesehitusega nime Microsoft Office Fluenti kasutajaliides kandev kasutajaliides, mis aitab luua paremaid esitlusi palju kiiremini kui varasemais PowerPointi versioonides. Office PowerPoint 2007 pakub uusi ja täiustatud efekte, kujundusi (kujundus: ühtsete kujunduselementide kogum, mis annab teie dokumendile värvide, fontide ja piltide abil kindla ilme.) ja paremaid vormindamisvõimalusi, mille abil loote suurepärase ilmega dünaamilise esitluse vaid murdosaga selleks varem kulunud ajast. Saate teha järgmist.

Järgmisel joonisel on esitatud kasutajaliidese Office Fluenti kasutajaliides komponendiks olev lint.

Lint

Viiktekst 1 Menüüd on orienteeritud kindlatele toimingutele.
Viiktekst 2 Iga menüü jaotised jaotavad toimingu alamtoiminguteks.
Viiktekst
3 Iga jaotise käsunupud on mõeldud mõne kindla käsu täitmiseks või käskudest koosneva menüü kuvamiseks.

Teavet, mis aitab leida Microsoft Office PowerPoint 2003 käske versiooni PowerPoint 2007 kasutajaliideses, on artiklis Teatmematerjal: PowerPoint 2003 käskude asukohad programmis PowerPoint 2007.

Kujundused ja kiirlaadid

Office PowerPoint 2007 sisaldab uusi kujundusi (kujundus: ühtsete kujunduselementide kogum, mis annab teie dokumendile värvide, fontide ja piltide abil kindla ilme.), paigutusi (paigutus: elementide (näiteks tiitli ja alamtiitli tekst, loendid, pildid, tabelid, diagrammid, kujundid, filmid) paigutus slaidil.) ja kiirlaade (kiirlaadid: vormingusuvandite kogumid, mis lihtsustavad dokumentide ja objektide vormindamist.), mis võimaldavad esitluse vormindamisel valida paljude suvandite hulgast. Varem võttis esitluse vormindamine palju rohkem aega, kuna tabelite, diagrammide ja graafikasuvandite jaoks pidi eraldi valima nii värvi- kui ka laadisuvandid ning veenduma, et need omavahel sobiksid. Kujundused muudavad asjaliku väljanägemisega esitluse loomise palju lihtsamaks. Peate valima vaid soovitud kujunduse ning PowerPoint hoolitseb ise kõige muu eest. Saate vaid ühe hiireklõpsuga rakendada soovitud kujunduse ning muuta sellega nii tausta, teksti, graafikat, diagramme ja tabeleid kui ka olla kindel, et esitluse kõik elemendid täiendavad üksteist. Veelgi enam, sama kujunduse saate rakendada ka Microsoft Office Word 2007 dokumendile või Microsoft Office Excel 2007 töölehele.

Kui olete esitlusele valinud kujunduse, muutub kiirlaadide sisu vastavalt valitud kujundusele. Tänu sellele sobivad kõik esitlusele lisatud SmartArt-graafikaobjektid, tabelid, diagrammid, WordArt-objektid ja tekst suurepäraselt valitud kujundusega. Ühtlustatud kujunduse värvid (kujunduse värvid: failis kasutavate värvide komplekt. Kujunduse värvid, kujunduse fondid ja kujunduse efektid moodustavad kujunduse.) aitavad anda kõigile materjalidele ühtlase ja professionaalse väljanägemise.

Kohandatud slaidipaigutused

Töötades rakendusega Office PowerPoint 2007, ei sõltu te enam valmiskujundustest, vaid saate erinevate teemade jaoks luua soovitud hulgal kohatäiteid (kohatäited: punktiir- või viirutatud ääristega boksid, mis kuuluvad enamiku slaidipaigutuste koosseisu. Need boksid sisaldavad tiitlit ja kehateksti või objekte (nt diagramme, tabeleid ja pilte).), elemente (nt diagrammid, tabelid, filmid, pildid, SmartArt-graafika ja lõikepildid) ja isegi mitut juhtslaidide (juhtslaid: põhislaid, kus talletatakse teavet esitluse kujunduse ja paigutuse (sh tausta, värvi, fontide, efektide, kohatäidete suuruse ja paigutuse) kohta. komplekti sisaldavaid kohandatud paigutusi. Loodud kohandatud paigutused saate salvestada ja kasutada neid ka edaspidi.

Lisateavet standardpaigutuste ja kohandatud paigutuste kohta leiate teemast Paigutuste ülevaade.

Professionaalse ilmega SmartArt-graafika

Professionaalse ilmega diagrammide kujundamiseks pidite varem tõenäoliselt kasutama kujundaja abi. Kujundaja loodud diagrammid olid aga salvestatud kujunditena, mida ei saanud redigeerida. SmartArt-graafika abil saate aga hõlpsalt ja professionaalse kujundaja abita lisada Office PowerPoint 2007 esitlustele redigeeritavaid illustratsioone. Soovi korral saate SmartArt-graafikaobjektidele, kujunditele, WordArt-objektidele ja diagrammidele (sh ruumilistele) lisada pilkupüüdvaid efekte, varje, peegeldusi, kuma jms.

Lisateavet SmartArt-graafika kohta leiate teemast SmartArt-graafika loomine.

Uued ja täiustatud efektid

Office PowerPoint 2007 esitluses saate kujunditele, SmartArt-graafikaobjektidele, tabelitele, tekstile ja WordArt-objektidele lisada mitmeid efekte (nt varjud, peegeldus, kuma, pehmendatud servad, vääne, kalle ja ruumiline pööramine) ning te ei vaja nende loomiseks enam professionaalse kujundaja abi. Selle asemel saate otse PowerPointis kasutada professionaalseid ja käepäraseid efekte.

Lisateavet efektide lisamise kohta leiate järgmistest teemadest:

Uued tekstisuvandid

Professionaalse ilmega esitluste loomiseks saate kasutada paljusid vormingufunktsioone (sh teksti mähkimine kujundisse, teksti kuvamine veergudes või vertikaalselt ja pealkirjataseme joonlauad). Vajaduse korral saate valida ka mittejärjestikust teksti.

Uued märgilaadid pakuvad rohkem võimalusi teksti vormindamiseks. Lisaks PowerPointi varasemate versioonide standardlaadidele saate versioonis Office PowerPoint 2007 valida ka suur- või väiketähtkirja, läbikriipsutuse või kahekordse läbikriipsutuse ja kahekordse või värvilise allakriipsutuse. Tekstile saate lisada ka täiteid, jooni, varje, kuma, märkide koondamise (koondamine: kahe märgi vahemaa reguleerimine, et jätta mulje ühtlasemast sammust, mahutada tekst kindlale alale ja reguleerida reapiire.) ja ruumilisi efekte.

Kui kasutate kujundusi (kujundus: ühtsete kujunduselementide kogum, mis annab teie dokumendile värvide, fontide ja piltide abil kindla ilme.), saate esitluse üldilmet muuta vaid ühe hiireklõpsuga. Kujunduse fontide (kujunduse fondid: failile rakendatud fontide komplekt. Kujunduse fondid, kujunduse värvid ja kujunduse efektid moodustavad kujunduse.), värvide (kujunduse värvid: failis kasutavate värvide komplekt. Kujunduse värvid, kujunduse fondid ja kujunduse efektid moodustavad kujunduse.) ja efektide (kujunduse efektid: faili elementidele rakendatud visuaalsete atribuutide komplekt. Kujunduse efektid, kujunudse värvid ja kujunduse fondid moodustavad kujunduse.) muutmiseks peate valima vaid uue suvandi.

Lisateavet nende täiustuste kohta leiate teemast Teksti või WordArt-objekti täite, kontuuri või efekti lisamine ja kustutamine. Lisateavet kujunduste kohta leiate teemast Dokumendi kujunduse rakendamine või kohandamine.

Tabelite ja diagrammide täiustused

Rakenduse Office PowerPoint 2007 tabelid ja diagrammid on nendega töötamise ja nende redigeerimise hõlbustamiseks ümber kujundatud. Tabelite ja diagrammide redigeerimissuvandid on lindil kerge vaevaga leitavad. Kiirlaadide (kiirlaadid: vormingusuvandite kogumid, mis lihtsustavad dokumentide ja objektide vormindamist.) galeriidest leiate kõik professionaalse väljanägemisega tabelite ja diagrammide loomiseks vajalikud efektid ja vormingusuvandid. Andmete, diagrammide ja tabelite lõikamine ja kleepimine rakendusest Microsoft Office Excel 2007 on senisest palju hõlpsamaks muudetud. Tänu kujundustele (kujundus: ühtsete kujunduselementide kogum, mis annab teie dokumendile värvide, fontide ja piltide abil kindla ilme.) saate ühtlustada oma esitluste ja töölehtede ilmet.

Lisateavet professionaalse ilmega tabelite ja diagrammide loomise kohta rakenduses Office PowerPoint 2007 leiate teemadest Slaidile tabeli lisamine ja Diagrammide ja graafikute kasutamine esitluses.

Teavet kujunduse rakendamise ja kohandamise kohta leiate teemast Dokumendi kujunduse rakendamine või kohandamine.

Õigekeelsusriistad

Õigekirjakontroll sisaldab järgmisi uusi funktsioone.

  • Õigekirjakontrolli on muudetud Microsoft Office System 2007i programmide lõikes järjepidavamaks. Tehtud muudatusi iseloomustavad järgmised näited.
  • Microsoft Office System 2007i õigekirjakontroll hõlmab ka reformijärgset prantsuse sõnastikku, mis rakenduses Microsoft Office 2003 oli eraldi installimist vajav lisandmoodul. Lisateavet leiate teemast Õigekirja- ja grammatikakontrolli töö muutmine.
  • Keele esmakordsel kasutamisel luuakse keele jaoks automaatselt välistussõnastik. Välistussõnastike abil saate sundida õigekirjakontrolli märkima neid sõnu, mille kasutamist soovite vältida. See funktsioon aitab ära hoida ebatsensuursete või stiilijuhendiga sobimatute sõnade kasutamist. Lisateavet leiate teemast Sõna eelistatud kirjapildi määramine välistussõnastike abil.
  • Õigekirjakontrolli abil saate leida ja märkida kontekstipõhiseid õigekirjavigu. Kindlasti pole ka teie tekstis võimatu järgmine lause: Kohtume homme kell suus. Rakenduses Office PowerPoint 2007 saate suvandi Kasuta kontekstipõhist õigekirja abil selliseid vigu otsida ja parandada. Suvand on saadaval, kui kontrollite õigekirja inglis-, saksa- või hispaaniakeelsetes dokumentides. Lisateavet leiate teemast Õigekirja- ja grammatikakontrolli töö valimine.

Esinejavaade

Kui kasutate kahte kuvarit, saate Office PowerPoint 2007 esitluse käivitada ühel kuvaril (nt esinejapuldis) ja näidata sama esitlust publikule teisel kuvaril. Esinejavaates saate kasutada järgmisi teabe esitamist hõlbustavaid tööriistu.

  • Slaidide valimiseks slaidijadast ja publikule kohandatud esitluse loomiseks saate kasutada slaidide pisipilte.
  • Eelvaateteksti abil saate vaadata järgmise klõpsuga ekraanile lisatavaid elemente (nt uus slaid või järgmine loenditäpp).
  • Kõneleja märkmed kuvatakse suures ja selges kirjas, et saaksite neid kasutada esitluse skriptina.
  • Esitluse ajal saate ekraani kuva vajaduse korral välja lülitada ning hiljem samast kohast jätkata. Näiteks ei soovi te kuvada slaidi sisu vaheajal või küsimuste ja vastuste vooru ajal.

Lisateavet esinejavaate kohta leiate teemast Esinejavaate kasutamine esitluse kuvamiseks korraga kahel kuvaril.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Teabe tõhus jagamine

PowerPointi varasemates versioonides oli sisu ühiskasutus ja meili teel saatmine suurte failimahtude tõttu keeruline ning esitluste edastamine teisi opsüsteeme kasutavatele inimestele ei olnud usaldusväärne.

Uus versioon pakub aga mitmed uusi koostöövõimalusi ning te saate esitlusi ühiselt kasutada, küsida heakskiitu ja jälgida töövoogu ning teha võrgus koostööd inimestega, kes ei kasuta rakendust Office PowerPoint 2007.

Slaiditeegid

Rakenduses Office PowerPoint 2007 saate slaidide sisu jagada ja korduvalt kasutada, kui salvestate üksikud slaidifailid Microsoft Office SharePoint Server 2007 käitavas arvutis asuvas slaiditeegis. Slaiditeeki saate kasutada nii PowerPoint 2007 slaidide salvestamiseks kui ka sealt PowerPointi esitlusele slaidide lisamiseks. Tänu sisu salvestamisele slaiditeegis, ei pea te iga kord uut sisu looma, vaid saate olemasolevat kohandada.

Kui kasutate slaiditeeke, võite tänu esitluse slaidide linkimisele serveris salvestatud slaididega alati kindel olla, et teie sisu on ajakohane. Serveri versiooni muutmisel soovitatakse värskendada ka arvutis salvestatud slaide.

Lisateavet PowerPointi kasutamise kohta koos slaiditeekidega saate lugeda artiklist PowerPoint 2007 slaidide sisu ühis- ja korduvkasutamine.

PowerPointi XML-failivormingud

PowerPointi XML-failivormingud on tihendatud ja seetõttu on failid väiksemamahulised ning nõuavad väiksemat mälumahtu ja läbilaskevõimet. Avatud XML-vormingute segmenditud andmesäilitus hõlbustab rikutud dokumentide taastamist, kuna dokumendi ühe osa rikutus ei takista ülejäänud dokumendi avamist.

Lisateavet uute avatud XML-vormingute kohta on artiklis Uute failinimelaiendite ja Office'i XML-vormingute tutvustus.

Salvestamine PDF-i või XPS-ina

Office PowerPoint 2007 toetab faili eksportimist järgmistesse vormingutesse.

  • Portable Document Format (PDF) –     PDF-vorming on fikseeritud paigutusega elektrooniline failivorming, mis säilitab dokumendivormingu ning võimaldab faili ühiskasutust. PDF-vorming tagab faili veebivaatlusel või printimisel täpselt sama, ettenähtud vormingu ning failiandmetesse pole võimalik niisama lihtsalt muudatusi sisse viia. PDF-vormingut kasutatakse ka trükikojas trükitavate dokumentide puhul.
  • XML Paper Specification (XPS) –     XPS-vorming on elektrooniline failivorming, mis säilitab dokumendivormingu ning võimaldab faili ühiskasutust. XPS-vorming tagab faili veebivaatlusel või printimisel ettenähtud vormingu ning failiandmetesse pole võimalik niisama lihtsalt muudatusi sisse viia.

Lisateavet saate lugeda järgmistest teemadest:

Tagasi algusse Tagasi algusse

Teabe kaitsmine ja haldamine

Kui annate esitluse ühiskasutusse, soovite kindlasti, et sellele ei pääseks juurde inimesed, kes seda ei peaks nägema Kindlasti soovite ka veenduda, et esitlus ei sisaldaks soovimatut sisu, isiklikku teavet või redigeerimismärke, mis moodustavad adressaadi sõnastikule tundmatuid sõnu. Lisaks sellele võib olla vaja piirata juurdepääsu esitluse teatud sisule ja vältida sellega tundliku teabe avalikku levitamist.

Office PowerPoint 2007 pakub teabe kaitsmiseks ja haldamiseks mitmeid viise.

Esitluste kaitsmine

Office PowerPoint 2007 uute turbefunktsioonide abil saate peita autori nime, kustutada kõik kommentaarid ja piirata kasutajate ringi, kellel on lubatud teha esitluses muudatusi, ning tagada sellega esitluse turvalise haldamise pärast selle edastamist.

Dokumendi lõpliku versiooni muutmise takistamine

Enne esitluse lõpliku versiooni ühiskasutusse andmist saate käsu Märgi lõpetatuks abil muuta esitluse kirjutuskaitstuks ning anda ka teistele teada, et edastate esitluse lõpliku versiooni. Kui esitlus on märgitud lõpetatuks, on selle puhul keelatud redigeerimiskäsud, õigekeelsuskontroll ja tippimine ning dokumenti vaatavad kasutajad ei saa seda kogemata muuta. Käsk Märgi lõpetatuks ei ole turbefunktsioon. Lõpetatuks märgitud dokumenti saab redigeerida, kui lülitada suvand Märgi lõpetatuks välja.

Dokumentidest peidetud metaandmete ja isikliku teabe otsimine ja eemaldamine

Enne esitluse ühiskasutusse andmist saate dokumendiinspektori abil kontrollida, kas esitlus sisaldab peidetud metaandmeid, isiklikku teavet ja esitluses talletatud sisu. Dokumendiinspektor otsib ja eemaldab dokumendist järgmise teabe: kommentaarid, tindimarginaalid, dokumendiatribuudid, dokumendihaldusserveri teabe, nähtamatud objektid, slaidvälise sisu, esitluse märkmed ja kohandatud XML-andmed. Dokumendiinspektor kontrollib, et ühiskasutatavad esitlused ei sisaldaks peidetud isiklikku teavet ega peidetud sisu, mida ettevõte ei soovi levitada. Lisaks sellele saab ettevõte vastavalt oma vajadustele dokumendiinspektorit kohandada ja lisada muud tüüpi peitsisu kontrollimise funktsioone.

Lisateavet dokumendiinspektori kohta leiate artiklist Office'i dokumentidest peitandmete ja isikliku teabe eemaldamine.

Esitlusele digitaalallkirja lisamine

Esitluse autentsuse, tervikluse ja päritolu tõendamiseks saate dokumendile lisada nähtamatu digitaalallkirja. Digitaalallkirja puhul saab kindlaks teha, millele täpselt on allkiri antud, ning digitaalallkirja tulevikus kinnitada.

Teabeõiguste haldus

Mõnikord, eriti siis, kui esitlus sisaldab konfidentsiaalset teavet, võib olla vaja piirata juurdepääsu ettevõtte teabele. Kui kasutate rakendust 2007 Office koos Microsoft Windowsi teabeõiguste halduse teenusega Windows Serveri 2003 jaoks, saate määrata juurdepääsuõigused esitluse kopeerimise, printimise ja redigeerimise takistamiseks.

Lisateavet teabeõiguste halduse kohta leiate teemast Office'i failide konfidentsiaalse teabe õiguste piiramine.

Dokumendiatribuutide haldamine dokumentide teabepaanil

Dokumentide teabepaanil saate Office PowerPoint 2007 esitlusega töötamise ajal kerge vaevaga vaadata ja redigeerida dokumendi atribuute. Dokumentide teabepaan kuvatakse Office PowerPoint 2007 dokumendi kohal ning seal saate vaadata ja redigeerida nii standardsete Microsoft Office'i dokumentide kui ka dokumendihaldusserveris salvestatud failide dokumendiatribuute. Kui redigeerite dokumentide teabepaanil serveris talletatud dokumendi atribuute, salvestatakse värskendatud atribuudid otse serverisse.

Office'i diagnostika

Microsoft Office'i diagnostika on diagnostikatestide sari, mis võimaldab uurida teie arvuti kokkujooksmise põhjusi. Diagnostikatestide abil saate mõne probleemi kohe lahendada ning teistele probleemidele leida võimalikke lahendusviise. Microsoft Office'i diagnostika asendab järgmisi Microsoft Office 2003 funktsioone: Avasta ja paranda ning Microsoft Office'i rakenduse taaste.

Lisateavet leiate teemast Office'i diagnostika abil Office'i kokkujooksvate programmide diagnoosimine ja parandamine.

Programmitaaste

Office PowerPoint 2007 aitab senisest tõhusamalt vältida töö kaotsiminekut programmi tavatul sulgemisel. Igal võimalikul juhul üritab Office PowerPoint 2007 taaskäivitamisel taastada programmi mõningaid olekuaspekte.

Näiteks töötate mitme failiga korraga ning iga fail on avatud erinevas, kindlate nähaolevate andmetega aknas. Rakenduses Office PowerPoint 2007 toimub krahh. Rakenduse Office PowerPoint 2007 taaskäivitamisel avatakse failid ning taastatakse aknad nagu enne rakenduse Office PowerPoint 2007 krahhi.

Lisateavet saate lugeda teemast Tehtud töö kaotsimineku vältimine programmi tavatu sulgemise korral.

Office 2007 tasuta prooviversiooni allalaadimise nupp

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
PowerPoint 2007