Üksikute Office'i programmide ja komponentide installimine või eemaldamine

Tavaliselt installib Microsoft Office System 2007 funktsiooni selle esmakordsel kasutamisel automaatselt.

Kui soovitud funktsiooni ei installitud automaatselt, tehke järgmist.

 1. Sulgege kõik programmid.
 2. Klõpsake Microsoft Windowsi nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.
 3. Tehke ühte järgmistest.
  • Windows Vista    klõpsake linki Programs (Programmid) ja seejärel klõpsake vahekaarti Installed Programs (Installitud programmid). Klõpsake Microsoft Office'i selle väljaande või programmi nime, mida soovite muuta, ja klõpsake nuppu Change (Muuda).

 Märkus.   Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Programs (Programmid) ja seejärel nuppu Installed Programs (Installitud programmid). Klõpsake Microsoft Office'i selle väljaande või programmi nime, mida soovite muuta, ja klõpsake nuppu Change (Muuda).

 • Microsoft Windows XP    klõpsake linki Programmide lisamine või eemaldamine ja seejärel nuppu Programmide muutmine või eemaldamine . Klõpsake Microsoft Office'i selle väljaande või programmi nime, mida soovite muuta, ja klõpsake nuppu Muuda .

 Märkus.   Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Programmide lisamine või eemaldamine, klõpsake Microsoft Office'i selle väljaande või programmi nime, mida soovite muuta, ja klõpsake nuppu Muuda.

 1. Dialoogiboksis Microsoft Office System 2007 installimine klõpsake käsku Lisa või eemalda funktsioone ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.
 2. Klõpsake soovitud kohandatud installisuvandeid.
  • Kausta laiendamiseks ja lisafunktsioonide kuvamiseks klõpsake plussmärki (+).
  • Funktsiooni kõrval asuv sümbol tähistab funktsiooni vaikeinstalli. Installi muutmiseks klõpsake funktsiooni sümbolit ning valige kuvatavast loendist uus sümbol. Sümbolid ja nendele vastavad tähendused on järgmised.

Käita minu arvutist  Käita minu arvutist –     funktsioon installitakse ja talletatakse installiprogrammi lõpetamisel kõvakettal. Alamfunktsioone kõvakettale ei installita ega talletata.

Käita minu arvutist  Käita kõiki minu arvutist –     funktsioon ja kõik selle alamfunktsioonid installitakse ja talletatakse installiprogrammi lõpetamisel kõvakettale.

Installi esmakordsel kasutamisel  Installi esmakordsel kasutamisel –     funktsioon installitakse kõvakettale esmakordsel kasutamisel. Sel ajal võib olla vajalik juurdepääs ketta- või võrguserverile, millelt toimus algne install. Suvand ei pruugi olla saadaval kõigi funktsioonide puhul.

Pole saadaval  Pole saadaval –     funktsiooni ei installita, kuna see pole saadaval.

 • Kui funktsioonil on alamfunktsioone, tähistab valge taustaga sümbol, et funktsioon ja kõik tema alamfunktsioonid jagavad sama installimeetodit. Halli taustaga sümbol tähistab, et funktsioonil ja tema alamfunktsioonidel on intallimeetodite kombinatsioon.
 • Funktsioonide sirvimiseks ja funktsioonisuvandite muutmiseks saate kasutada ka klaviatuuri. Funktsioonide valimiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Ühe või mitme alamfunktsiooniga funktsiooni laiendamiseks kasutage paremnooleklahvi. Laiendatud funktsiooni ahendamiseks kasutage vasaknooleklahvi. Kui olete valinud funktsiooni, mida soovite muuta, vajutage installivalikute menüü kuvamiseks tühikuklahvi (SPACEBAR). Vajalike installisuvandite valimiseks kasutage üles- ja allanooleklahve ning seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 1. Kui olete vajalike kohandatud installisuvandite valimise lõpetanud, tehke ühte järgmistest.
  • Klõpsake nuppu Uuenda. Nupp kuvatakse juhul, kui installiprogramm tuvastab arvutil sama Office'i programmi eelneva versiooni.
  • Klõpsake nuppu Installi kohe. Nupp kuvatakse juhul, kui installiprogramm ei tuvasta arvutil sama Office'i programmi eelnevat versiooni.

 

 
 
Rakenduskoht:
Access 2007, Excel 2007, Groove 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007