Lahtrite, ridade või veergude kustutamine

  1. Valige lahtrid, read või veerud, mida soovite kustutada.
  2. Klõpsake menüü Redigeeri käsku Kustuta.
  3. Kui kustutate lahtrivahemikku (vahemik: kaks või rohkem ühel lehel asuvat lahtrit. Vahemikus asuvad lahtrid võivad olla sidusad või mittesidusad.), klõpsake dialoogiboksis Kustutamine raadionuppu Nihuta lahtrid vasakule, Nihuta lahtrid üles, Terve rida või Terve veerg.

 Märkus.   Microsoft Excel hoiab valemeid värskena, reguleerides nihutatud lahtrite viiteid vastavalt nende uutele asukohtadele. Kustutatud lahtrile viitav valem kuvab veaväärtuse #REF!.

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2003