Lahtriääriste rakendamine või eemaldamine

 1. Klõpsake tööriistariba (tööriistariba: riba nuppude ja suvanditega, mida saate kasutada käskude andmiseks. Tööriistariba kuvamiseks klõpsake klahvi ALT ning seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.) Vorming nupu Äärised Nupu pilt kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake paletil nuppu Joonista äärised Nupu pilt.
 2. Valige üks järgmistest:

KuvaLahtriääriste rakendamine

 1. Klõpsake tööriistariba Äärised nupu Joonista äärisednupu pilt või nupu Joonista äärise koordinaatvõrknupu pilt kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake paletil nuppu Joonista äärisednupu pilt.
 2. Valige üks järgmistest:

Lahtritele ääriste joonistamine.     Klõpsake äärise joonistamise tööriistaga Nupu pilt joont, mida soovite ääriseks, või klõpsake joont ja lohistage jooni, mida soovite ääristeks.

Rea ümber välisäärise joonistamine.     Klõpsake lahtri keskosa äärise joonistamise tööriistaga Nupu pilt ja lohistage rida.

Veeru ümber välisäärise joonistamine.     Klõpsake lahtri keskosa äärise joonistamise tööriistaga Nupu pilt ja lohistage veergu.

KuvaÄärise ruudujoonte rakendamine

 1. Klõpsake tööriistariba Äärised nupu Joonista äärised nupu pilt või nupu Joonista äärise koordinaatvõrk nupu pilt kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake paletil nuppu Joonista äärise koordinaatvõrknupu pilt .
 2. Valige üks järgmistest:

Lahtritele äärise joonistamine.     Klõpsake äärise koordinaatvõrgu joonistamise tööriistaga Nupu pilt joont, mida soovite ääriseks, või klõpsake joont ja lohistage jooni, mida soovite ääristeks.

Rea kõigi lahtrite ümber ääriste joonistamine.     Klõpsake lahtri keskosa äärise koordinaatvõrgu joonistamise tööriistaga ˇNupu pilt ja lohistage rida.

Veeru kõigi lahtrite ümber ääriste joonistamine.     Klõpsake lahtri keskosa äärise koordinaatvõrgu joonistamise tööriistaga Nupu pilt ja lohistage veergu.

Märkused

 • Teistsuguse äärise joonelaadi rakendamiseks klõpsake nupu Joone laad nupu pilt kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake mõnda joonelaadi paletil.
 • Teistsuguse äärise joonevärvi rakendamiseks klõpsake nuppu Joone värv nupu pilt ja seejärel klõpsake mõnda värvi paletil.
 • Äärised rakendatakse nende lahtrite servadele, mis on pööratud sama kraadi võrra kui pööratud tekst.
 • Juhtklahvi (CTRL) allhoidmine lülitab ümber režiime Joonista ääris ja Joonista äärise koordinaatvõrk ning režiimis Kustuta ääris lülitab sisse ja välja ääriste ning äärise koordinaatvõrkude kustutamist.

KuvaÄäriste eemaldamine

 1. Klõpsake tööriistariba (tööriistariba: riba nuppude ja suvanditega, mida saate kasutada käskude andmiseks. Tööriistariba kuvamiseks klõpsake klahvi ALT ning seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.) Äärised paletil nuppu Kustuta ääris nupu pilt.
 2. Valige üks järgmistest:

Ühe äärise kustutamine.     Klõpsake äärist, mida soovite kustutuskummiga Nupu pilt kustutada.

Mitme äärise kustutamine.     Lohistage kustutuskumm Nupu pilt üle ääriste, mida soovite kustutada.

 Märkus.   Juhtklahvi (CTRL) allhoidmine lülitab režiimis Kustuta ääris sisse ja välja ääriste ning äärise koordinaatvõrkude kustutamist.

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2003