PivotTable-liigendtabeli loomine mitme tabeli andmete analüüsiks

 NB!    See funktsioon pole opsüsteemi Windows RT kasutavasse arvutisse installitud Office'is saadaval. Soovite teada, mis Office'i versiooni kasutate?

Kui teie ettevõte talletab olulised andmed relatsioonandmebaasides, on üsna tõenäoline, et tegelete regulaarselt ka nende andmete analüüsimise ja aruannete koostamisega. Relatsioonandmete korral saate sellise PivotTable-liigendtabeli luua vaid mõne minutiga:

Mitut tabelit sisaldav PivotTable-liigendtabel

Mille poolest see PivotTable-liigendtabel teistest erineb? Pöörake tähelepanu väljaloendile, kus on kuvatud kogumik tabeleid, igaüks neist väljadega, mille saate andmete erineval viisil tükeldamiseks kombineerida üheks PivotTable-liigendtabeliks. Teil pole vaja midagi käsitsi vormindada ega andmeid ette valmistada. Kui teil on relatsioonandmeid, saate seostuvatel tabelitel põhineva PivotTable-liigendtabeli koostada kohe pärast andmete importimist.

Kuidas lisada PivotTable-liigendtabeli väljaloendisse mitu tabelit? Selleks on kaks võimalust. Esimese võimalusena saate relatsioonandmebaasist importimisel importida mitu tabelit korraga. Teise võimalusena saate tabelid importida ükshaaval samast või mitmest erinevast andmeallikast, lisada need Excelis andmemudelisse, luua seosed ja seejärel kasutada seda andmemudelit PivotTable-liigendtabeli alusena.

Vaatame, kuidas importida mitu tabelit SQL Serverist.

 1. Veenduge, et teaksite serveri nime, andmebaasi nime ning seda, millist kasutajatunnust ja parooli SQL Serveriga ühenduse loomiseks kasutada. Vajalikud andmed saate oma andmebaasi administraatorilt.
 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Välisandmete toomine nuppu Muudest allikatest ja seejärel käsku SQL Serverist.
 3. Sisestage väljale Serveri nimi selle arvuti võrgunimi, kus SQL Server töötab.
 4. Kui loote ühenduse enda nimel, klõpsake jaotises Sisselogimistunnused nuppu Kasuta Windowsi autentimist. Muul juhul sisestage andmebaasi administraatorilt saadud kasutajanimi ja parool.
 5. Jaotises Valige andmebaas ja tabel valige soovitud andmebaas ning märkige siis ruut Luba mitme tabeli valimine.

Märkeruut Luba mitme tabeli valimine

 1. Valige käsitsi tabelid, millega soovite töötada. Teise võimalusena võite valida ühe või kaks tabelit ja seejärel klõpsata nuppu Vali seotud tabelid, et valida automaatselt muud teie valitud tabelitega seotud tabelid.
 2. Kui ruut Impordi valitud tabelite vahelised seosed on märgitud, jätke see märgituks, et lubada Excelil samaväärsed tabeliseosed uuesti luua ka töövihikus.
 3. Klõpsake nuppu Valmis.
 4. Klõpsake dialoogiboksis Andmete importimine nuppu PivotTable-liigendtabeli aruanne.

Dialoogiboks Impordisuvandid

 1. Impordi käivitamiseks ja väljaloendi asustamiseks klõpsake nuppu OK.
 2. Pange tähele, et väljaloend sisaldab mitut tabelit. Need on kõik tabelid, mille valisite importimisel. Tabeliväljade kuvamiseks saate iga tabelit laiendada ja ahendada. Eeldusel, et tabelid on omavahel seotud, saate PivotTable-liigendtabeli diagrammi loomiseks lohistada väljad ükskõik millisest tabelist alasse VÄÄRTUSED, READ või VEERUD.

PivotTable-liigendtabeli väljaloend

 1. Arvuväljad lohistage alasse VÄÄRTUSED. Kui kasutate näiteks Adventure Worksi näidisandmebaasi, võite lohistada välja SalesAmount (Müügisumma) tabelist FactInternetSales (Tegelik läbimüük Internetis).
 2. Lohistage kuupäeva- või piirkonnaväljad alasse READ või VEERUD, et andmeid analüüsida kuupäevade või piirkondade alusel.
 3. Vahel peate esmalt kahe tabeli vahel seose looma , enne kui saate neid PivotTable-liigendtabelis kasutada. Kui kuvatakse teade seose olemasolu vajaduse kohta, klõpsake alustamiseks nuppu Loo .

Nupp Loo kuvatakse siis, kui seos on nõutav


 Märkused 

Muud võimalused mitme tabeli analüüsimiseks

Relatsioonandmebaasid pole sugugi ainus andmeallikas, mis lubab teil PivotTable-liigendtabeli väljaloendis korraga mitme tabeli andmetega töötada. Saate kasutada näiteks oma töövihikus leiduvaid erinevaid tabeleid või importida andmekanalid, et need seejärel integreerida muude töövihikus leiduvate tabelandmetega. Selleks, et kõik need omavahel seostamata andmed üheskoos tööle panna, peate esmalt lisama iga tabeli andmemudelisse ja seejärel looma otsinguväärtuste vastendamise abil tabelite vahel seosed.

Uue PivotTable-liigendtabeli alustamine andmemudeli tabelite abil

Oletagem, et olete omavahel seostanud mitu tabelit, luues selle käigus andmemudeli, ja nüüd olete valmis neid andmeid analüüsimisel kasutama. Uue PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi loomiseks töövihiku andmemudeli abil tehke järgmist.

 1. Klõpsake töölehel suvalist lahtrit.
 2. Klõpsake menüüs Lisa nuppu PivotTable-liigendtabel.

Menüü Lisa nupp PivotTable-liigendtabel

 1. Klõpsake dialoogiboksi PivotTable-liigendtabeli loomine jaotises Valige andmed, mida soovite analüüsida raadionuppu Kasuta välisandmeallikat.

Dialoogiboks PivotTable-liigendtabeli loomine, kus on valitud välise andmeallika kasutamine

 1. Klõpsake nuppu Vali ühendus.
 2. Valige vahekaardil Tabelid jaotises See töövihiku andmemudel nuppu Tabelid töövihiku andmemudelis.
 3. Klõpsake nuppu Ava ja seejärel nuppu OK. Kuvatakse kõiki mudeli tabeleid sisaldav väljaloend.

Lisateavet PivotTable-liigendtabelite ja andmemudelite kohta

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013