Andmete filtreerimine Exceli tabelis

Kui lisate andmed tabelisse, lisatakse tabelipäistesse automaatselt filtreerimise juhtelemendid.

Sisse-ehitatud filtreid esitav Exceli tabel

Kiirfiltreerimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake noolt Filtri rippnool filtreeritava veeru tabelipäises.
 2. Tühjendage teksti- või arvuloendi ülaosas ruut (Vali kõik) ja seejärel märkige ruudud üksuste jaoks, mida soovite tabelis kuvada.

Filtrigalerii

 Näpunäide    Loendi täiendavate üksuste kuvamiseks lohistage filtrigalerii paremas alanurgas olevat pidet galerii suurendamiseks.

 1. Klõpsake nuppu OK.

Filtreerimise nool tabelipäises muutub ikooniks Rakendatud filtri ikoon, et tähistada filtri rakendamist. Filtri muutmiseks või tühjendamiseks klõpsake seda.

Käsku Tühjenda filter kuvav filtrigalerii

Teatud teksti või numbrite alusel filtreerimine

 1. Klõpsake noolt Filtri rippnool filtreeritava veeru tabelipäises.
 2. Kui veerus on arvud, klõpsake suvandit Arvufiltrid. Kui veerus on tekstikirjed, klõpsake suvandit Tekstifiltrid.
 3. Valige soovitud filtreerimissuvand ja seejärel sisestage filtreerimistingimused.

Näiteks teatud arvust suuremate arvude kuvamiseks valige tingimus Suurem või võrdne ja seejärel sisestage kõrvalolevale väljale soovitud arv.

Dialoogiboks Kohandatud automaatfilter

Kahe tingimuse alusel filtreerimiseks sisestage filtreerimistingimused mõlemale väljale ja valige mõlema tõese tingimuse jaoks operaator Ja ja vähemalt ühe tõese tingimuse jaoks operaator Või.

Üksuste värvi alusel filtreerimine

Kui rakendasite erinevad lahtri- või fondivärvid või tingimusvormingu, saate filtreerida tabelis kuvatud värvide või ikoonide alusel.

 1. Klõpsake noolt Filtri rippnool selle veeru tabelipäises, millele on rakendatud värvivorming või tingimusvorming.
 2. Klõpsake suvandit Filtreeri värvi järgi ja seejärel valige lahtrivärv, fondivärv või ikoon, mille alusel soovite filtreerida.

Värvi alusel filtreerimise suvandid

Saadaolevad värvisuvandite tüübid sõltuvad rakendatud vormingutüüpidest.

Tabeliandmete filtreerimiseks tükeldi loomine

Rakendusse Excel 2010 lisati tükeldid uue võimalusena PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimiseks. Rakenduses Excel 2013 saate lisaks luua tükeldid oma tabeliandmete filtreerimiseks. Tükeldi on väga kasulik, kuna see näitab selgelt, millised andmed kuvatakse tabelis pärast andmete filtreerimist.

Tabelitükeldi

Siin on näide andmeid filtreeriva tükeldi loomise kohta.

 1. Klõpsake lindil menüü Tabeliriistad kuvamiseks tabelis suvalisel kohal.

Lindi menüü Tabeliriistad

 1. Klõpsake alammenüü Kujundus nuppu Lisa tükeldi.

Tabeliriistade menüü Kujundus nupp Lisa tükeldi

 1. Märkige dialoogiboksis Tükeldite lisamine ruudud loodavate tükeldite jaoks.
 2. Klõpsake nuppu OK.

Tükeldi kuvatakse iga dialoogiboksis Tükeldite lisamine märgitud tabelipäise jaoks.

 1. Klõpsake igas tükeldis üksusi, mida soovite tabelis kuvada.

Mitme üksuse valimiseks hoidke kuvatavate üksuste valimisel all juhtklahvi (CTRL).

 Näpunäide    Tükeldite ilme muutmiseks klõpsake tükeldit lindil menüü Tükeldi tööriistad kuvamiseks ja seejärel rakendage alammenüüs Suvandid tükeldi laad või muutke sätteid.

Lisateave andmete filtreerimine kohta

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013