Lihtsa valemi loomine

 NB!   Valemite ja mõne Exceli töölehefunktsiooni arvutatud tulemid võivad x86- või x86-64-arhitektuuril põhinevas Windowsi PC-arvutis ja ARM-arhitektuuril põhinevat opsüsteemi Windows RT kasutavas PC-arvutis mõnevõrra erineda. Lisateavet erinevuste kohta.

Töölehel saate väärtuste liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks või jagamiseks luua lihtsa valemi. Lihtsad valemid algavad alati võrdusmärgiga (=), millele järgnevad konstandid (konstant: väärtus, mis pole arvutatud. Konstandid on näiteks arv 210 ja tekst "Kvartali sissetulek". Avaldis või väärtus, mis on avaldise tulem, pole konstant.) ehk arvväärtused ja arvutamise tehtemärgid (tehtemärk: märk või sümbol, mis määrab avaldises teostatava arvutuse tüübi. Kasutatakse matemaatilisi, võrdlus-, loogika- ja viitetehtemärke.), näiteks pluss (+), miinus (-), tärn (*) ja kaldkriips (/).

Kui sisestate näiteks valemi =5+2*3, korrutab Excel esmalt kaks viimast arvu omavahel ja liidab siis tulemile esimese arvu. Matemaatikatehete tavajärjestuses sooritatakse korrutustehted alati enne liitmist.

  1. Klõpsake töölehel lahtrit, kuhu soovite valemi tippida.
  2. Tippige = (võrdusmärk) ning seejärel konstandid ja tehtemärgid, mida soovite arvutuses kasutada.

Valemisse saate sisestada täpselt nii palju konstante ja tehtemärke, kui soovite – kuni 8192 märki.

 Näpunäide    Konstantide valemisse tippimise asemel võite ka soovitud väärtusi sisaldavad lahtrid valida ja sisestada tehtemärgid lahtrite valimise vahepeal.

  1. Vajutage sisestusklahvi (Enter).


 Märkused 

Näited

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed
2
5
Valem Kirjeldus Tulem
'=A2+A3 Liidab lahtrite A1 ja A2 väärtused. =A2+A3
'=A2-A3 Lahutab lahtri A2 väärtuse lahtri A1 väärtusest. =A2-A3
'=A2/A3 Jagab lahtri A1 väärtuse lahtri A2 väärtusega. =A2/A3
'=A2*A3 Korrutab lahtri A1 väärtuse lahtri A2 väärtusega. =A2*A3
'=A2^A3 Tõstab lahtri A1 väärtuse lahtris A2 määratud astmesse. =A2^A3
Valem Kirjeldus Tulem
'=5+2 Liidab arvud 5 ja 2. =5+2
'=5-2 Lahutab arvu 2 arvust 5. =5-2
'=5/2 Jagab arvu 5 arvuga 2. =5/2
'=5*2 Korrutab arvu 5 arvuga 2. =5*2
'=5^2 Tõstab arvu 5 astmesse 2. =5^2

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013