Valemi loomine funktsiooni abil

 NB!   Valemite ja mõne Exceli töölehefunktsiooni arvutatud tulemid võivad x86- või x86-64-arhitektuuril põhinevas Windowsi PC-arvutis ja ARM-arhitektuuril põhinevat opsüsteemi Windows RT kasutavas PC-arvutis mõnevõrra erineda. Lisateavet erinevuste kohta.

Töölehel väärtuste arvutamiseks saate oma valemis (valem: lahtris asuvate väärtuste, lahtriviidete, nimede, funktsioonide või tehtemärkide jada, mis koos annavad uue väärtuse. Valem algab alati võrdusmärgiga (=).) kasutada funktsioone (funktsioon: valmis valem, mis võtab väärtuse või väärtused, sooritab operatsiooni ja tagastab väärtuse või väärtused. Kasutage funktsioone töölehel valemite lihtsustamiseks ja lühendamiseks (eriti pikki või keerukaid arvutusi teostavate valemite puhul).). Valemites =SUM(A1:A2) ja SUM(A1;A2) näiteks on lahtrite A1 ja A2 väärtuste liitmiseks kasutatud funktsiooni SUM. Valem algab alati võrdusmärgiga (=).

  1. Klõpsake lahtrit, kuhu soovite valemi tippida.
  2. Valemi alustamiseks funktsiooniga klõpsake valemiribal nuppu Lisa funktsioonNupu pilt Nupu pilt.

Excel lisab võrdusmärgi (=) teie eest.

  1. Klõpsake ripploendis Või valige kategooria väärtust Kõik.

Kui funktsioonide kategooriad on teile tuttavad, võite ka kohe sobiva kategooria valida.

Kui te pole kindel, millist funktsiooni kasutada, võite väljale Otsi funktsiooni tippida oma eesmärki kirjeldava fraasi (nt otsingufraas "arvud liita" tagastab funktsiooni SUM ja veel mõne liitmisfunktsiooni).

 Näpunäide    Saadaolevate funktsioonide loendi leiate teemast Exceli funktsioonid (tähestikuline) või Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa).

  1. Valige väljal Valige funktsioon see funktsioon, mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake nuppu OK.
  2. Sisestage valitud funktsiooni jaoks kuvatavatele argumendiväljadele soovitud väärtused, tekstistringid või lahtriviited.

Lahtriviidete tippimise asemel võite ka valida lahtrid, millele soovite viidata. Klõpsake dialoogiboksi minimeerimiseks nuppu Nupu pilt, valige lahtrid, millele soovite viidata, ja klõpsake siis dialoogiboksi uuesti laiendamiseks nuppu Nupu pilt.

 Näpunäide    Funktsiooni ja selle argumentide kohta lisateabe saamiseks klõpsake nuppu Spikker selle funktsiooni kohta.

  1. Pärast valemi argumentide sisestamist klõpsake nuppu OK.

 Näpunäide    Kui kasutate funktsioone sageli, saate valemid ka otse töölehel sisestada. Tippige võrdusmärk (=) ja funktsiooni nimi; valemi süntaksi ja funktsiooni argumentide kohta lisateabe saamiseks vajutage klahvi F1.

Näited

Funktsioone kasutavate valemite näidetega töötamiseks kopeerige tabel Excelis tühjal töölehel lahtrisse A1.

Andmed
5 4
2 6
3 8
7 1
Valem Kirjeldus Tulem
'=SUM(A:A) Liidab kõik arvud veerus A =SUM(A:A)
'=AVERAGE(A1:B4) Arvutab vahemiku A1:B4 kõigi arvude keskmise =AVERAGE(A1:B4)

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013