Saadaolevad arvuvormingud

Arvudele erinevate vormingute rakendamisel saate muuta arvude ilmet arvu ennast muutmata. Arvuvorming ei mõjuta lahtri tegelikku väärtust, mida Excel kasutab arvutamiseks. Tegelik väärtus kuvatakse valemiribal (valemiriba: riba Exceli akna ülaosas, mida kasutatakse lahtritesse või diagrammidesse väärtuste või valemite sisestamiseks või redigeerimiseks. Kuvab aktiivses lahtris seal talletatud konstantse väärtuse või valemi.).


Valemiriba ja seostuv lahter

Valemiriba ja seostuv lahter

Järgmine tabel annab ülevaate menüü Avaleht jaotises Arv saadaolevatest arvuvormingutest. Kõigi saadaolevate arvuvormingute vaatamiseks klõpsake jaotise Arv kõrval olevat käivitusnuppu.

Jaotise Arv dialoogiboksi käiviti

Vorming Kirjeldus
Üldist Arvu vaikevorming, mida Excel arvu tippimisel rakendab. Enamasti kuvatakse vorminguga Üldist vormindatud arvud täpselt nii, nagu need sisestatakse. Kui lahtri laius ei ole piisav kogu arvu kuvamiseks, ümardab vorming Üldist kümnendkohtadega arvud. Arvuvorming Üldist kasutab suurte arvude (12 või enam numbrimärki) puhul teaduskuju (eksponentkuju).
Arv Kasutatakse arvude üldiseks kuvamiseks. Saate määrata kuvatavate kümnendkohtade arvu, tuhandeliste eraldaja kasutamise ja negatiivsete arvude kuvamise viisi.
Valuuta Seda vormingut kasutatakse rahaliste väärtuste puhul ja arvud kuvatakse koos vaikevaluuta sümboliga. Saate määrata kuvatavate kümnendkohtade arvu, tuhandeliste eraldaja kasutamise ja negatiivsete arvude kuvamise viisi.
Raamatupidamine Kasutatakse samuti rahaliste väärtuste puhul, kuid veeru valuutasümbolid ja komakohad joondatakse.
Kuupäev Selle vormingu puhul kuvatakse kuupäeva ja kellaaja seerianumbrid kuupäevaväärtusena vastavalt määratud tüübile ja lokaadile (asukohale). Tärniga (*) algavad kuupäevavormingud reageerivad juhtpaneelil määratud piirkondlike kuupäeva- ja kellaajasätete muudatustele. Tärnita vorminguid juhtpaneeli sätted ei mõjuta.
Kellaaeg Selle vormingu puhul kuvatakse kuupäeva ja kellaaja seerianumbrid kellaajaväärtusena vastavalt määratud tüübile ja lokaadile (asukohale). Tärniga (*) algavad kellaajavormingud reageerivad juhtpaneelil määratud piirkondlike kuupäeva- ja kellaajasätete muudatustele. Tärnita vorminguid juhtpaneeli sätted ei mõjuta.
Protsent Selle vormingu puhul korrutatakse lahtri väärtus sajaga ja tulem kuvatakse koos protsendimärgiga (%). Saate määrata kuvatavate kümnendkohtade arvu.
Murdarvud Arv kuvatakse murdarvuna vastavalt määratud murrutüübile.
Teaduslik Selle vormingu puhul kuvatakse arvud eksponentkujul, asendades osa arvust avaldisega E+n, kus E-le (tähistab eksponenti) järgnev arv korrutatakse 10-ga astmel n. Näiteks kahe kümnendkohaga vormingu Teaduslik puhul kuvatakse arv 12345678901 kujul 1.23E+10, mis on 1,23 korrutatud 10-ga astmel 10. Saate määrata kuvatavate kümnendkohtade arvu.
Tekst Lahtri sisu käsitletakse tekstina; sisu kuvatakse täpselt sisestatud kujul isegi juhul, kui tipite lahtrisse arvud.
Muud Arvud kuvatakse sihtnumbrite, telefoninumbrite või isikukoodidena.
Kohandatud Saate muuta olemasoleva arvuvormingu koopia koodi. Selle variandi abil saate luua kohandatud arvuvormingu, mis lisatakse arvuvormingu koodide loendisse. Saate lisada 200–250 kohandatud arvuvormingut sõltuvalt sellest, millises keeles Exceli versioon on teie arvutisse installitud.
 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013