Töölehel käsitsi leheküljepiiride loomine

Leheküljepiirid on jaoturid, mis tükeldavad töölehe (tööleht: Excelis andmete talletamiseks ja andmetega töötamiseks kasutatav esmane dokument (nimetatakse ka arvutustabeliks). Tööleht koosneb lahtritest, mis on korraldatud veergude ja ridadena. Töölehte talletatakse alati töövihikus.) printimiseks eraldi lehtedeks. Microsoft Excel lisab leheküljepiirid vastavalt paberi formaadile, veerisesätetele, skaleerimissuvanditele ja teie enda käsitsi lisatud leheküljepiiridele automaatselt. Kui soovite töölehe printida täpselt sellisele arvule lehtedele, nagu ise soovite, saate töölehe leheküljepiire enne printimist reguleerida.

 Näpunäide    Ehkki leheküljepiiridega saab töötada ka normaalvaates, on soovitatav kasutada leheküljepiiride reguleerimiseks vaadet Leheküljepiiri eelvaade, kuna nii näete kohe, kuidas teised teie tehtud muudatused (nt lehesuuna ja vormingu muutmine) mõjutavad automaatseid leheküljepiire. Näiteks näete, kuidas reakõrguse ja veerulaiuse osas tehtud muudatus mõjutab automaatsete leheküljepiiride paigutust.

Exceli lisatud automaatsete leheküljepiiride alistamiseks saate leheküljepiirid ise käsitsi lisada, olemasolevad käsitsi loodud leheküljepiirid uude asukohta teisaldada või käsitsi lisatud leheküljepiirid kustutada. Samuti saate kõik käsitsi lisatud leheküljepiirid kiiresti korraga eemaldada. Pärast leheküljepiiridega töötamise lõpetamist saate naasta normaalvaatesse.

Selle artikli teemad


Leheküljepiiri lisamine

 1. Valige tööleht, mida soovite muuta.
 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

 Näpunäide   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade Nupu pilt.

 Märkus   Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 1. Tehke ühte järgmistest:
  • Horisontaalse leheküljepiiri lisamiseks valige rida, mis asub selle koha all, kuhu soovite leheküljepiiri lisada.
  • Vertikaalse leheküljepiiri lisamiseks valige veerg, mis asub sellest kohast paremal, kuhu soovite leheküljepiiri lisada.
 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Piirid.

Klõpsake menüü Küljendus nuppu Piirid

 1. Klõpsake nuppu Lisa leheküljepiir.

 Näpunäide   Samuti võite paremklõpsata rida või veergu, mis asub selle koha all või sellest paremal, kuhu soovite leheküljepiiri lisada, ja seejärel klõpsata käsku Lisa leheküljepiir.

 Märkus   Kui käsitsi lisatud leheküljepiirid ei jõustu, siis on võimalik, et dialoogiboksi Lehekülje häälestus (menüü Küljendus, jaotis Lehekülje häälestus, dialoogiboksi käiviti Nupu pilt ) vahekaardil Lehekülg on valitud skaleerimissuvand Sobita. Käsitsi lisatud leheküljepiiride kasutamiseks valige skaleerimissuvand Reguleeri.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Leheküljepiiri teisaldamine

 NB!   Kui soovite lubada leheküljepiiride lohistamise töölehel mõnda teise asukohta, veenduge, et lahtrite pukseerimise funktsioon oleks lubatud. Kui see funktsioon pole lubatud, ei pruugi leheküljepiiride teisaldamine võimalikuks osutuda.

KuvaKuidas?

 1. Klõpsake menüüd Fail.
 2. Klõpsake nuppu Suvandid.
 3. Märkige kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba täitepide ja lahtrite lohistamine ning seejärel klõpsake nuppu OK.
 4. Valige tööleht, mida soovite muuta.
 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

 Näpunäide   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade Nupu pilt.

 Märkus   Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 1. Leheküljepiiri teisaldamiseks lohistage see uude asukohta.

 Märkus   Automaatse leheküljepiiri teisaldamine muudab selle püsivaks leheküljepiiriks.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Käsitsi lisatud leheküljepiiri kustutamine

 Märkus   Exceli automaatselt lisatud leheküljepiire ei saa kustutada. Leheküljepiiride käsitsi lisamine, lehesuuna muutmine või veerulaiuste ja reakõrguste reguleerimine võib aga automaatselt lisatud leheküljepiiride paigutust muuta.

Käsitsi lisatud leheküljepiiri kustutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige tööleht, mida soovite muuta.
 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

 Näpunäide   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade Nupu pilt.

 Märkus   Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 1. Tehke ühte järgmistest.
  • Vertikaalse leheküljepiiri kustutamiseks valige veerg, mis asub kustutatavast leheküljepiirist paremal.
  • Horisontaalse leheküljepiiri kustutamiseks valige rida, mis asub kustutatava leheküljepiiri all.

 Märkus   Automaatset leheküljepiiri ei saa kustutada.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Piirid.

Klõpsake menüü Küljendus nuppu Piirid

 1. Klõpsake nuppu Eemalda leheküljepiir.

 Näpunäide   Leheküljepiiri eemaldamiseks võite selle ka leheküljepiiri eelvaatealast välja lohistada (vertikaalsete leheküljepiiride korral vasakule või paremale, horisontaalsete leheküljepiiride korral üles või alla). Kui leheküljepiire ei saa lohistada, siis veenduge, et pukseerimisfunktsioon oleks lubatud. Lisateavet leiate lõigust Leheküljepiiri teisaldamine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Kõigi käsitsi lisatud leheküljepiiride kustutamine

 Märkus   Selle toiminguga eemaldatakse kõik käsitsi lisatud leheküljepiirid ja tööleht lähtestatakse üksnes automaatseid leheküljepiire kuvama.

 1. Klõpsake töölehte, mille soovite muuta.
 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

 Näpunäide   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade Nupu pilt.

 Märkus   Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Piirid.

Klõpsake menüü Küljendus nuppu Piirid

 1. Klõpsake nuppu Lähtesta kõik leheküljepiirid.

 Näpunäide   Samuti võite töölehel mõnda lahtrit paremklõpsata ja siis klõpsata käsku Lähtesta kõik leheküljepiirid.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Naasmine normaalvaatesse

Pärast leheküljepiiridega töö lõpetamist klõpsake menüü Vaade jaotises Kuva lehepiirid nuppu Tavaline.

 Näpunäide   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Tavaline Nupu pilt.

 Märkus   Pärast leheküljepiiridega töötamist vaates Leheküljepiiri eelvaade võite leheküljepiire endiselt näha ka normaalvaates, kuna leheküljepiirid on automaatselt sisse lülitatud. Leheküljepiiride väljalülitamiseks lugege järgmist jaotist Leheküljepiiride kuvamine või peitmine normaalvaates.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Leheküljepiiride kuvamine või peitmine normaalvaates

 1. Klõpsake menüüd Fail.
 2. Klõpsake nuppu Suvandid.
 3. Leheküljepiiride normaalvaates sisse- või väljalülitamiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Selle töölehe kuvamissuvandid ruut Kuva leheküljepiirid.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Lisateavet leheküljepiiride kohta

Parim võimalus kõiki teie töövihiku leheküljepiire vaadata on vaates Leheküljepiiride eelvaade. Leheküljepiiride eelvaade kasutab erinevat tüüpi leheküljepiiride kuvamiseks erinevaid vorminguid.

 • Kriipsjooned    – kriipsjoon tähistab automaatset leheküljepiiri.

Automaatsete leheküljepiiridega tööleht leheküljepiiri eelvaates.

 • Pidevjooned    – pidevjoon tähistab käsitsi lisatud leheküljepiiri.

Käsitsi lisatud leheküljepiiridega tööleht leheküljepiiri eelvaates.

Vaikimisi pole leheküljepiirid normaalvaates kuvatud. Kui aga soovite leheküljepiire näha ka normaalvaates, saate need selles vaates ise kuvada.

Normaalvaates saate leheküljepiiride lisamiseks, eemaldamiseks ja lähtestamiseks kasutada käsku Piirid (menüü Küljendus jaotis Lehekülje häälestus). Leheküljepiiride ühest kohast teise lohistamine pole normaalvaates võimalik.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2013