Lühijuhend: andmete filtreerimine automaatfiltri abil

Filtreerides töölehel olevat teavet, leiate soovitud väärtused kiiresti. Saate filtreerida üks või mitu andmeveergu. Filtreerimisel saate valida nii kuvatavat kui ka peidetavat teavet. Filtreerimisel saate kasutada etteantud loendit või luua ise filtreid, mis keskenduvad täpselt neile andmetele, mida soovite vaadata.

Filtreerimisel saate teksti ja arvude otsimiseks kasutada filtreerimisliidese välja Otsi.

Andmete filtreerimisel peidetakse terved read, kui ühes või mitmes veerus olevad väärtused ei vasta filtreerimiskriteeriumidele. Filtreerida saate arv- või tekstväärtusi või värvi järgi lahtreid, mille taustale või tekstile on rakendatud värvivormingut.

Kuidas?

Ikooni pilt

Filtreeritavate andmete valimine    

Valitud andmed

  1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filter.

Menüü Andmed jaotis Sortimine ja filtreerimine

  1. Sobiva filtri valimiseks loendist klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippmenüü nool.

Märkus.    Sõltuvalt veerus olevate andmete tüübist, kuvab Microsoft Excel loendis kas Arvufiltrid või Tekstifiltrid.

Ikooni pilt

Filtreerimine väärtuste valimise või otsinguga    

Loendist väärtuste valimine ja otsing on kiireim viis filtreerimiseks. Kui klõpsate selle veeru noolel, millel on filter, kuvatakse veeru kõik väärtused loendis.

Andmete filtreerimine

Viiktekst 1 Teksti või arvude abil filtreerimiseks saate kasutada välja Otsi.
Viiktekst 2 Andmeveerus olevate väärtuste kuvamiseks või peitmiseks saate kasutada märkeruute.
Viiktekst
3 Teatud tingimustele vastavate väärtuste otsimiseks saate kasutada täpsemaid kriteeriumeid.
  1. Loendis olevate väärtuste järgi valimiseks tühjendage märkeruut (Vali kõik). Selle tegemisel tühjendatakse kõik märkeruudud. Seejärel valige ainult soovitud väärtused ja tulemuste kuvamiseks klõpsake nuppu OK.
  2. Veerus oleva teksti või arvude otsimiseks sisestage väljale Otsi tekst või arv. Soovi korral saate kasutada metamärke nagu tärn (*) või küsimärk (?). Tulemuste kuvamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER).
Ikooni pilt

Andmete filtreerimine tingimuste määramise abil    

Määrates tingimusi saate luua kohandatud filtreid, mis piiritlevad soovitud viisil andmed täpsemalt. Selleks peate looma filtri. Kui olete varem kasutanud andmebaasipäringuid, siis märkate sarnaseid jooni.

  1. Osutage loendis kas väärtusele Arvufiltrid või Tekstifiltrid. Kuvatakse loend, mis võimaldab filtreerida mitmesuguste tingimuste järgi.
  2. Valige tingimus ja siis valige või sisestage kriteeriumid. Kriteeriumide kombineerimiseks (st väärtus peab vastama kõigile kriteeriumidele) klõpsake raadionuppu Ja. Kui soovite, et väärtus vastab vähemalt ühele kriteeriumile mitmest, klõpsake raadionuppu Või.
  3. Filtri rakendamiseks ja soovitud tulemite saamiseks klõpsake nuppu OK.

Järgmised toimingud

Märkus.    Teatud tingimusi saab kasutada ainult teksti puhul ja teatud tingimusi ainult arvude puhul.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2010