Lühijuhend: valemi loomine

Valemid on võrrandid, mille abil saate teha arvutusi, tagastada teavet, muuta muude lahtrite sisu, testida tingimusi jne. Valem algab alati võrdusmärgiga (=).

Järgmises tabelis on esitatud näiteid valemitest ja vastavad kirjeldused.

Valem Kirjeldus
=5+2*3     Korrutab 2 x 3 ja liidab korrutisele 5.
=SQRT(A1)     Kasutab funktsiooni SQRT lahtris A1 asuva väärtuse ruutjuure tagastamiseks.
=TODAY()     Tagastab tänase kuupäeva.
=IF(A1>0,"Pluss","Miinus")     Testib lahtrit A1 määratlemaks, kas see sisaldab väärtust, mis on suurem kui 0. Kui testi tulemus on tõene, kuvatakse lahtris tekst "Pluss"; kui tulemus on negatiivne, kuvatakse tekst "Miinus".

Kuidas?

Ikooni pilt

Lahtri valimine ja sisestamise alustamine    

Valemi alguseks sisestage lahtrisse võrdusmärk (=).

Ikooni pilt

Ülejäänud valemi sisestamine    

Tehke ühte järgmistest.

  • Võite sisestada arvude ja tehtemärkide kombinatsiooni (nt 3+7).
  • Muid lahtreid võite valida hiire abil (ja nende lahtrite vahele sisestada tehtemärgid). Võite nt valida lahtri B1 ja sisestada plussmärgi (+), valida lahtri C1 ja sisestada + ja seejärel valida lahtri D1.
  • Võite valida loendist töölehefunktsiooni, sisestades selleks mõne tähe. Nt tähe "a" sisestamisel kuvatakse kõik saadaolevad funktsioonid, mis algavad a-tähega.

Valemite loomine mitmel viisil

Ikooni pilt

Valemi lõpuleviimine    

  • Arve, lahtriviiteid ja tehtemärke kasutava valemi lõpuleviimiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  • Funktsiooni kasutava valemi lõpuleviimiseks, sisestage funktsiooni jaoks vajalik teave ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Nt funktsioon ABS nõuab ühte numbrilist väärtust, mis võib olla kas sisestatud arv või valitud lahter, mis sisaldab numbrit.

Lõpuleviidud valemid võivad sarnaneda järgnevate näidetega.

Valem Kirjeldus
=3+7 Kahe arvu liitmine
=B1+C1+D1 Kolmes lahtris asuvate väärtuste liitmine
=ABS(-3) Arvu teisendamine tema positiivseks väärtuseks

Järgmised toimingud

  • Katsetage valemitega, kasutades lahtrite valimiseks või andmete sisestamiseks erinevaid meetodeid või proovige kasutada mõnda töölehefunktsiooni.

Näpunäide.    Veebilehte Office.com värskendatakse pidevalt uue sisuga (sh juhiste, videote ja koolituskursustega). Kui spikrivaaturi allosas on kuvatud olek Ühenduseta ja teil on Interneti-ühendus olemas, klõpsake olekut Ühenduseta ja seejärel käsku Kuva sisu veebisaidilt Office.com. Võite külastada ka Exceli spikri ja abi avalehte veebilehel Office.com. Juhendi Microsoft Excel Starter 2010 leiate lehelt Office Starteri spikker ja abi.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2010