Lühijuhend: töölehe printimine

Enne töölehe printimist on mõistlik vaadata selle eelvaadet. Nii saate veenduda, et tööleht prinditakse täpselt sellisel kujul, nagu soovite. Töölehe eelvaate kuvamisel Microsoft Excelis avatakse see aknas Microsoft Office Backstage'i vaade. Selles vaates saate lehe häälestust ja paigutust enne printimist muuta.

Kuidas?

Ikooni pilt

Töölehe eelvaade

 1. Klõpsake töölehte või valige töölehed, mille eelvaadet soovite kuvada.
 2. Klõpsake nuppu Fail ja seejärel käsku Prindi.

Klaviatuuri otsetee  – võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Märkus.    Eelvaateaken kuvatakse mustvalgena sõltumata sellest, kas teie töölehed sisaldavad ka värvilisi andmeid (v.a juhul, kui olete oma arvuti konfigureerinud printima värviprinteriga).

 1. Eelmise ja järgmise lehe eelvaate nägemiseks klõpsake akna Prindi eelvaade allservas nuppu Järgmine leht või Eelmine leht.

Märkus.    Nupud Järgmine leht ja Eelmine leht on saadaval ainult juhul, kui olete valinud rohkem kui ühe töölehe või kui tööleht sisaldab rohkem kui ühe lehekülje jagu andmeid. Mitme töölehe vaatamiseks klõpsake jaotises Sätted nuppu Prindi terve töövihik.

Prindisätete suvandid

Ikooni pilt

Prindisuvandite seadmine

Tehke mõnda järgmistest.

 1. Printeri vahetamiseks klõpsake ripploendit jaotises Printer ja valige siis soovitud printer.
 2. Lehekülje häälestuse muutmiseks (sh lehesuuna, paberiformaadi ja lehekülje veeriste muutmiseks) valige soovitud suvandid jaotises Sätted.
 3. Terve töölehe mastaapimiseks ühele prinditavale leheküljele mahtuma klõpsake jaotises Sätted mastaapimissuvandite ripploendis soovitud suvandit.

Mastaapimissuvandid

Näpunäide.    Päiste ja jaluste määramise kohta leiate teavet teemast Päised ja jalused töölehe väljaprindil. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas kindlaid ridu või veerge prinditud lehtedel korrata, leiate teemast Teatud ridade või veergude printimine igal leheküljel.

Ikooni pilt

Terve töölehe või töölehe osa printimine

 1. Tehke ühte järgmistest.
  • Töölehe osa printimiseks klõpsake töölehte ja valige seejärel andmevahemik, mida soovite printida.
  • Kogu töölehe printimiseks klõpsake töölehte selle aktiveerimiseks.
 2. Klõpsake nuppu Prindi.

Klaviatuuri otsetee  – võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+P.

 1. Klõpsake jaotises Sätted valiku, aktiivse töölehe või -lehtede või kogu töövihiku printimiseks vastavat nuppu.

Prindisätete suvandid

Märkus.    Kui töölehel on määratletud prindiala, prindib Excel ainult prindiala. Kui te ei soovi ainult määratletud prindiala printida, märkige ruut Ignoreeri prindialasid.

Järgmised toimingud

Üksikasjalikud juhised töölehe printimise kohta leiate teemadest Töölehe või töövihiku printimine ja Prindiala määratlemine või tühjendamine töölehel.

Näpunäide.    Veebisaiti Office.com värskendatakse pidevalt uue spikrisisuga (nt õpetusartiklite, videote ja koolituskursustega). Kui spikrivaaturi allservas kuvatakse kiri Ühenduseta, ent teil on Interneti-ühendus olemas, klõpsake nuppu Ühenduseta ja seejärel käsku Kuva sisu veebisaidilt Office.com. Samuti võite lugeda spikriteemat Exceli spikker ja juhised: avaleht veebisaidil Office.com.

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2010