Mis on uut: Exceli funktsioonide muudatused

Funktsioonide parema täpsuse, ootustele vastava töö ja funktsiooni olemust paremini kirjeldavate funktsiooninimede tagamiseks on paljusid funktsioone rakenduses Microsoft Excel 2010 värskendatud, ümber nimetatud või funktsiooniteeki lisatud.

Tagasiühilduvuse huvides on ümbernimetatud funktsioonid endiselt saadaval ka oma endise nimega.

Selle artikli teemad


Algoritmide ja täpsusega seotud täiustused

Järgmiste funktsioonide osas on muudetud algoritme, et funktsioonid oleksid senisest täpsemad ja nende jõudlus oleks parem. Näiteks funktsiooni BETADIST jaoks on kasutusele võetud uus algoritm, mis parendab funktsiooni täpsust. Funktsioon MOD omakorda kasutab uusi algoritme nii parema täpsuse kui ka suurema töökiiruse saavutamiseks ja funktsioon RAND kasutab uut juhuarvualgoritmi.

Täiustatud funktsioon Funktsiooni kategooria Otstarve
Funktsioon ASINH Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Annab vastuseks arvu arkushüperboolse siinuse.
Funktsioon BETA.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon BETADIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon BETA.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon BETAINV Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon BINOM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.
Funktsioon BINOMDIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.
Funktsioon BINOM.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.
Funktsioon CEILING Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.
Funktsioon CRITBINOM Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.
Funktsioon CHISQ.INV.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse sabaga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon CHIINV Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse sabaga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon CHISQ.TEST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.
Funktsioon CHITEST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.
Funktsioon CONVERT Matemaatika erifunktsioonid Teisendab arvu ühest mõõtühikute süsteemist teise.
Funktsioon CUMIPMT Finantsfunktsioonid Arvutab kahe perioodi vahel makstud kumulatiivse intressi.
Funktsioon CUMPRINC Finantsfunktsioonid Arvutab laenult makstud kahe perioodi vahelise kumulatiivse põhimakse.
Funktsioon ERF Matemaatika erifunktsioonid Annab vastuseks veafunktsiooni.
Funktsioon ERFC Matemaatika erifunktsioonid Annab vastuseks komplementaarse veafunktsiooni.
Funktsioon F.DIST.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.
Funktsioon FDIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.
Funktsioon F.INV.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.
Funktsioon FINV Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.
Funktsioon FACTDOUBLE Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Annab vastuseks arvu topeltfaktoriaali.
Funktsioon FLOOR Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Ümardab arvu allapoole, nulli suunas.
Funktsioon GAMMA.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.
Funktsioon GAMMADIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.
Funktsioon GAMMA.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon GAMMAINV Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon GAMMALN Statistikafunktsioonid Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x).
Funktsioon GEOMEAN Statistikafunktsioonid Annab vastuseks geomeetrilise keskmise.
Funktsioon HYPGEOM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.
Funktsioon HYPGEOMDIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.
Funktsioon IMLOG2 Matemaatika erifunktsioonid Annab vastuseks kompleksarvu kahendlogaritmi.
Funktsioon IMPOWER Matemaatika erifunktsioonid Annab vastuseks kompleksarvu täisarvulise astendajaga astme.
Funktsioon IPMT Finantsfunktsioonid Annab vastuseks investeeringu antud perioodi intressimakse.
Funktsioon IRR Finantsfunktsioonid Annab vastuseks rahavoogude sarja sisemise tasuvusmäära.
Funktsioon LINEST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid.
Funktsioon LOGNORM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.
Funktsioon LOGNORMDIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.
Funktsioon LOGNORM.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.
Funktsioon LOGINV Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.
Funktsioon MOD Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Annab vastuseks jagatise jäägi.
Funktsioon NEGBINOM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.
Funktsioon NEGBINOMDIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.
Funktsioon NORM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni.
Funktsioon NORMDIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni.
Funktsioon NORM.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon NORMINV Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon NORM.S.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse.
Funktsioon NORMSDIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse.
Funktsioon NORM.S.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon NORMSINV Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon PMT Finantsfunktsioonid Annab vastuseks annuiteedi perioodilise makse.
Funktsioon PPMT Finantsfunktsioonid Annab vastuseks makse investeeringu põhisummalt antud perioodi kohta.
Funktsioon POISSON.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.
Funktsioon POISSON Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.
Funktsioon RAND Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Annab vastuseks juhusliku arvu vahemikus 0–1.
Funktsioon STDEV.S Statistikafunktsioonid Arvutab valimi põhjal standardhälbe.
Funktsioon STDEV Ühilduvusfunktsioonid Arvutab valimi põhjal standardhälbe.
Funktsioon T.DIST.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.
Funktsioon TDIST Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.
Funktsioon T.DIST.2T Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).
Funktsioon T.INV.2T Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon TINV Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon VAR.S Statistikafunktsioonid Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.
Funktsioon VAR Ühilduvusfunktsioonid Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.
Funktsioon XIRR Finantsfunktsioonid Arvutab sisemise tasuvusmäära järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Täpsed ja süsteemsed funktsiooninimed

Järgmistel funktsioonidel on uued nimed, mis on paremini kooskõlas teadusringkondades kasutusel olevate funktsioonimääratluste ja muude funktsiooninimedega Excelis. Samuti kirjeldavad uued nimed funktsioone täpsemini. Kuna funktsioon CRITBINOM näiteks tagastab binoomjaotuse pöördväärtuse, on BINOM.INV selle funktsiooni jaoks asjakohasem nimi.

Mõnel ümbernimetatud funktsioonil (nt BETA.DIST) on nüüd täiendav parameeter, et saaksite määrata jaotuse tüübi (vasakpoolse piiranguga kumulatiivne või tõenäosuse tihedus).

Exceli varasemate versioonidega tagasiühilduvuse huvides on funktsioonid saadaval ka oma endise nimega; leiate need kategooriast Ühilduvusfunktsioonid. Kui aga tagasiühilduvust pole vaja, peaksite nüüdsest kasutama ümbernimetatud funktsioone.

Ümbernimetatud funktsioon Funktsiooni kategooria Otstarve
Funktsioon BETA.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon BETA.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon BINOM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.
Funktsioon BINOM.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.
Funktsioon CEILING.PRECISE Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.
Funktsioon CHISQ.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon CHISQ.DIST.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse sabaga tõenäosuse väärtuse.
Funktsioon CHISQ.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon CHISQ.INV.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse sabaga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon CHISQ.TEST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.
Funktsioon CONFIDENCE.NORM Statistikafunktsioonid Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku.
Funktsioon CONFIDENCE.T Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotusega populatsiooni keskmise usaldusvahemiku.
Funktsioon COVARIANCE.P Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.
Funktsioon COVARIANCE.S Statistikafunktsioonid Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse.
Funktsioon ERF.PRECISE Matemaatika erifunktsioonid Annab vastuseks veafunktsiooni.
Funktsioon ERFC.PRECISE Matemaatika erifunktsioonid Tagastab komplementaarse ERF funktsiooni väärtuse rajades x-st lõpmatuseni.
Funktsioon EXPON.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks eksponentjaotuse.
Funktsioon F.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.
Funktsioon F.DIST.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.
Funktsioon F.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.
Funktsioon F.INV.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.
Funktsioon F.TEST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-testi tulemi.
Funktsioon FLOOR.PRECISE Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.
Funktsioon GAMMA.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.
Funktsioon GAMMA.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon GAMMALN.PRECISE Statistikafunktsioonid Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x).
Funktsioon HYPGEOM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.
Funktsioon LOGNORM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.
Funktsioon LOGNORM.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.
Funktsioon MODE.MULT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi.
Funktsioon MODE.SNGL Statistikafunktsioonid Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse.
Funktsioon NEGBINOM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.
Funktsioon NETWORKDAYS.INTL Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on.
Funktsioon NORM.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni.
Funktsioon NORM.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon NORM.S.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse.
Funktsioon NORM.S.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon PERCENTILE.EXC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0–1 (välja arvatud).
Funktsioon PERCENTILE.INC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.
Funktsioon PERCENTRANK.EXC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0–1, välja arvatud).
Funktsioon PERCENTRANK.INC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas.
Funktsioon POISSON.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.
Funktsioon QUARTILE.EXC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0–1 (välja arvatud).
Funktsioon QUARTILE.INC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks andmehulga kvartiili.
Funktsioon RANK.AVG Statistikafunktsioonid Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.
Funktsioon RANK.EQ Statistikafunktsioonid Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.
Funktsioon STDEV.P Statistikafunktsioonid Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel.
Funktsioon STDEV.S Statistikafunktsioonid Arvutab valimi põhjal standardhälbe.
Funktsioon T.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).
Funktsioon T.DIST.2T Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).
Funktsioon T.DIST.RT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.
Funktsioon T.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena.
Funktsioon T.INV.2T Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.
Funktsioon T.TEST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.
Funktsioon VAR.P Statistikafunktsioonid Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel.
Funktsioon VAR.S Statistikafunktsioonid Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.
Funktsioon WEIBULL.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Weibulli jaotuse.
Funktsioon WORKDAY.INTL Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on.
Funktsioon Z.TEST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks ühepoolse sabaga z-testi tõenäosusväärtuse.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Ühilduvus heade tavadega

Järgmised funktsioonid lisati, kuna need vastavad headele tavadele paremini kui olemasolevad funktsioonid. Näiteks vastab funktsioon RANK.AVG statistikute ootustele paremini kui olemasolev funktsioon RANK.

Ümbernimetatud funktsioon Funktsiooni kategooria Otstarve
Funktsioon CHISQ.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon CHISQ.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.
Funktsioon CONFIDENCE.T Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotusega valimikeskmise usaldusvahemiku.
Funktsioon COVARIANCE.S Statistikafunktsioonid Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse.
Funktsioon EXPON.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks eksponentjaotuse.
Funktsioon F.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.
Funktsioon F.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.
Funktsioon MODE.MULT Statistikafunktsioonid Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi.
Funktsioon NETWORKDAYS.INTL Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on.
Funktsioon PERCENTILE.EXC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (välja arvatud).
Funktsioon PERCENTRANK.EXC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1, välja arvatud).
Funktsioon QUARTILE.EXC Statistikafunktsioonid Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (välja arvatud).
Funktsioon RANK.AVG Statistikafunktsioonid Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.
Funktsioon T.DIST Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).
Funktsioon T.INV Statistikafunktsioonid Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena.
Funktsioon WORKDAY.INTL Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri. Nädalavahetuse päevade tähistamiseks ja arvestamiseks kasutatakse parameetreid.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Uued funktsioonid

Järgmine funktsioon on lisatud Exceli funktsiooniteeki. Seda funktsiooni saab kasutada Exceli praeguses versioonis, kuid see ei ühildu rakendusega Excel 2007 ega Exceli versioonidega 97–2003. Kui tagasiühilduvus on nõutav, saate käitada ühilduvuskontrolli ning teha töölehel vigade vältimiseks vajalikud muudatused.

Uus funktsioon Funktsiooni kategooria Otstarve
Funktsioon AGGREGATE Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid Annab vastuseks loendis või andmebaasis kokkuvõtte.

Tagasi algusse Tagasi algusse

Tagasiühilduvus

Kui peate töölehte ühiselt kasutama teiste inimestega, kellel pole Excel 2010 installitud, saate ümbernimetatud funktsioonide asemel kasutada ühilduvusfunktsioone. Exceli varasemad funktsioonid tunnevad vanad nimed ära ja annavad eeldatud tulemid.

Ühilduvusfunktsioonide otsimine

Kõigi ühilduvusfunktsioonide leidmiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Valemid jaotises Funktsiooniteek nuppu Lisa funktsioon.
  2. Klõpsake väljal Või valige kategooria nuppu Ühilduvus.

Dialoogiboks Funktsiooni lisamine

Näpunäide.    Ühilduvusfunktsioone saate kasutada ka jaotise Funktsiooniteek kaudu (menüü Valemid jaotise Funktsiooniteek nupp Veel funktsioone, käsk Ühilduvus).

Õige funktsiooni valimine töölehel

Kui alustate töölehele funktsiooni sisestamist, kuvab valemite automaatteksti funktsioon nii ümbernimetatud funktsioonid kui ka ühilduvusfunktsioonid. Kuna need on tähistatud erinevate ikoonidega, on soovitud funktsiooni klõpsamine lihtsam. Algsed funktsioonid on tähistatud kollase kolmnurgaga, teavitamaks teid, et need funktsioonid ühilduvad rakendusega Excel 2007 ja varasemate versioonidega.

Valemite automaatteksti näide

Ühilduvusprobleemide otsimine

Nagu artiklis eespool juba mainitud, ei ühildu uued funktsioonid (nt AGGREGATE) ja algoritmi- ning täpsustäiustustega funktsioonid (nt BETA.DIST) Exceli varasemate versioonidega. Exceli vanemad versioonid ei tunne uusi funktsioone ära ja oodatud tulemite asemel kuvatakse veaväärtus #NAME?. Enne töövihiku salvestamist saate käitada ühilduvuskontrolli ja teha kindlaks, kas uusi funktsioone on kasutatud. Nii saate töövihiku avamisel Exceli varasemates versioonides (Excel 97–2003 või Excel 2007) vigade vältimiseks teha vajalikud muudatused.

Ühilduvuskontrolli käivitamiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Fail käsku Teave.
  2. Klõpsake jaotises Ühiskasutuseks ettevalmistamine nuppu Otsi probleeme ja siis käsku Kontrolli ühilduvust.

Dialoogiboks Ühilduvuskontroll

Tagasi algusse Tagasi algusse

 
 
Rakenduskoht:
Excel 2010