Hulgilitsentsiga saadaolevate Office'i komplektide serveriintegratsiooni funktsioonide võrdlus


Microsoft Office 2010 pakub hulgilitsentsiga kahte komplekti – Office Professional Plus 2010 ja Office Standard 2010. Neil kahel komplektil on erinev tööviljakust suurendavate serveritega integreerituse tase.
Office Standard võimaldab juurdepääsu paljudele serveriintegratsiooni funktsioonidele, kuid Office Professional Plus pakub täpsemaid funktsioone ja täiustatud kasutusvõimalusi. Lisaks on Office Professional Plus sageli nõutav protsesside käivitamiseks või poliitikate rakendamiseks. Siiski saavad protsessides osaleda ja soovitud sisu kasutada mõlema komplekti kasutajad.
Teavet kummaski komplektis sisalduvate rakenduste kohta leiate võrdlevalt lehelt. Rakenduste Office Professional Plus 2010 ja Office Standard 2010 hinnateavet leiate teemast Tarkvarakomplekti Office 2010 ostmine hulgilitsentsiga.

Teabeõiguste halduse (Information Rights Management – IRM) ja poliitika võimalused
Windows Serveri jaoks mõeldud Windowsi õiguste halduse teenuse (RMS) integreerimise kaudu saate digitaalset teavet volitamata kasutuse eest kaitsta. Kasutajatel on võimalus täpselt määratleda, kes saavad dokumente ja meilisõnumeid avada, muuta, printida, edastada ja/või teha nendega muid toiminguid.
Office StandardOffice Professional Plus
Saate luua IRM-kaitsega dokumente ja meilisõnumeid. Kaitstud sisu jaoks saate anda juurdepääsu- ja redigeerimisõigusi ning rakendada poliitikamalle.Olemas
Sobivate õiguste korral saab IRM-kaitsega dokumente ja meilisõnumeid lugeda ja kasutada. Nüüd saab neid ka väljaspool ettevõtet RMS-i serveri abil kaitstud sisu vastuvõtmiseks ühendada.OlemasOlemas
Meilisõnumitele saab enne saatmist rakendada poliitikaavaldusi.Olemas
Saate lugeda vastuvõetud meilisõnumitega seostatud poliitikaavaldusi.OlemasOlemas
Kontekstuaalne juurdepääs äri- ja suhtlusvõrgustikele
Saate oma ettevõttest (sh meilisõnumitest, koosolekute ajakavadest, manustest ja SharePointi tegevustest – nt olekuteabe värskenduste postitamine otse Outlookis) inimkeskse ülevaate. Lisaks saate klientidelt, potentsiaalsetelt klientidelt ja partneritelt uudiste hankimiseks luua ühenduse populaarsete suhtlussaitidega.
Office StandardOffice Professional Plus
Outlook Social Connectori kaudu saate otse rakendusest Outlook 2010 kuvada saidil MySites soovitud inimkeskse vaate (sh sõnumid, koosolekute ajakavad, manused ja SharePointi tegevused – nt uued dokumendipostitused ja olekuteabe värskendused).Olemas
Uue Outlook Social Connectori kaudu saate rakenduses Outlook 2010 kuvada viimaste ühissõnumite ja -koosolekute inimkeskse vaate. Lisaks saab teie IT-meeskond konfigureerida tarkvaraarenduskomplekti Outlook Social Connector SDK abil ühendused ettevõttesiseselt arendatud või populaarsete muude tootjate Interneti-suhtlusvõrgustikutööriistadega.OlemasOlemas
Andmeanalüüside avaldamine
SharePoint 2010 kaudu saate töövihikuid turvaliselt veebis avaldada ning teenuste Excel Services ja Access Services abil veebiandmebaase luua. Aruandekeskus aitab tagada seda, et kõigil kasutajatel on juurdepääs olulise äriteabe samale versioonile.
Office StandardOffice Professional Plus
Analüüse ja analüüsitulemusi (sh Excel 2010 minigraafika ja tükelditega töövihikuid) saate kogu ettevõttes ühiskasutusse anda, avaldades töövihikud ja armatuurlauad teenuse Excel Services kaudu veebis.Olemas
Teenuse Excel Services abil loodud ühiskasutatavad analüüsid ja aruanded saate kuvada veebis.OlemasOlemas
Rakenduses Access 2010 saate luua veebiandmebaase, majutada neid SharePointis ja lubada teenuse Access Services abil veebibrauseri kaudu nendele täieliku juurdepääsu.Olemas
Veebibrauseri kaudu saate avada rakenduses Access 2010 loodud veebivorme ja aruandeid. Teie tehtud muudatused sünkroonitakse andmebaasiga automaatselt.OlemasOlemas
SharePointis saate avaldada Excel 2010 töövihikuid, mis on loodud lisandmooduli PowerPivot for Excel 2010 abil (s.o veebist tasuta allalaaditav lisandmoodul, mille abil saab kiiresti arvutada miljonite mitmest allikast pärit ridade andmekogumeid). PowerPivot for SharePoint 2010 võimaldab teenuse Excel Services või veebirakenduse Excel Web App kaudu teha veebipõhiseid analüüse.Olemas
Ühendatud kiirsõnumside-, kohaloleku- ja häälsõnumiteenused
Juba tuttavate Office'i tööriistade abil saate hõlpsalt suhelda teiste kasutajatega, kes asuvad erinevates piirkondades või ajavööndites. Communicator ja Office Communications Server töötavad koos populaarsete Office'i programmidega, et pakkuda teile suurt hulka suhtlusvahendeid (sh kiirsõnumside (IM) ning telefoni-, hääl-, video- ja veebikonverentsid).
Office StandardOffice Professional Plus
Office Communications Serveri abil saate otse Office'i rakendustes kuvada teiste kasutajate kohalolekuteabe – kaasautorluse funktsiooni kasutamisel autoritunnuste või meilisõnumi koostamisel aadressivälja kaudu .Olemas
Office Communications Serveriga integreerimise teel saate käivitada otse Office'i rakendustest kiirsõnumi- ja häälvestluse. Vaate Backstage menüüs Teave saadaolevates failiatribuutides saate osutada autori või juhi nimele ning kuvada nende kontaktikaardi ja algatada hääl- või kiirsõnumivestluse.Olemas
Saate salvestada ja kuulata nime hääldust alati, kui uue kontaktikaardi kaudu leitakse kohalolekuteavet (kontaktikaart sisaldab kasutaja kõnepostiga seotud salvestist nime hääldamiseks).OlemasOlemas
Kui lasete oma IT-töötajatel konfigureerida funktsiooni MailTips, kuvatakse rakendustes Outlook 2010 ja Exchange Server 2010 kasutajatele enne meilisõnumi valedele adressaatidele saatmist oluline teave. Kasutajaid saab teavitada näiteks sellest, et nad on saatmas sõnumit väljapoole oma ettevõtet või et nad kasutavad funktsiooni Vasta kõigile.OlemasOlemas
Kasutada saate kõneposti logifaile, mis saadetakse nüüd koos salvestisega otse kasutaja sisendkausta. Microsofti kõne tekstiks teisendamise mootor transkribeerib automaatselt salvestatud sõnumite tekstieelvaate.OlemasOlemas
Integreeritud ettevõtte sisuhaldus (Enterprise Content Management)
SharePointi kaudu juhitavus pakub äriteabele turvalist juurdepääsu. See hõlmab erinevaid võimalusi – nt integreeritud dokumenditöövoog või dokumendi metaandmeid levitavad nutikad mallid ja hõlbus juurdpääs rikkalikele kliendi-/serverifunktsioonidele vaates Backstage.
Office StandardOffice Professional Plus
Microsoft Office'i rakenduste kaudu saate käivitada dokumenditöövooge ja täita töövooülesandeid.Olemas
Dokumenditöövooge saate käivitada ja töövooülesandeid saate täita veebibrauseri kaudu.OlemasOlemas
Uue metaandmete valija abil saate termineid valida nii ettevõtte määratletud taksonoomiast kui ka kasutaja loodud folksonoomiast, kasutades automaatteksti ja ühestusfunktsiooni.OlemasOlemas
Vaate Backstage kaudu saate Office'i rakendustest dokumente otse SharePointi salvestada.OlemasOlemas
Esitlusi ja üksikuid PowerPoint 2010 slaide saate hilisemaks kasutuseks slaiditeekides avaldada.Olemas
PowerPoint 2010 kaudu saate sirvida slaiditeeke, koostada üksikutest slaididest uusi esitlusi ja hankida värskendusi kohe, kui slaide serveris muudetakse.OlemasOlemas
Saate arvutustabelid avaldada aruandekeskuses ning määrata aruandekeskuses avaldatud arvutustabelite ja konkreetsete lahtrite parameetreid ning kuvamisõigusi.Olemas
Aruandekeskuses avaldatud arvutustabeleid saate kuvada ja kasutada veebibrauseri kaudu. OlemasOlemas
Metaandmetest saate luua prinditavaid silte ja vöötkoode ning sisestada neid Microsoft Office'i dokumentidesse.Olemas
Olemasolevaid silte ja vöötkoode saate Microsoft Office'i dokumentides lugeda, printida ja värskendada.OlemasOlemas
Hallatavad meilikaustad ja säilituspoliitika
Mitmesuguste tööriistade ja funktsioonide abil saate aidata ettevõttel säilitada vastavust dokumendisäilituspoliitikatele (alates juurdepääsetavate dokumentide loomisest kuni meilisõnumite säilitamiseni).
Office StandardOffice Professional Plus
Uute võrgu kaudu hallatavate kaustade abil saate kasutajatele meilisõnumite salvestamiseks ja postkastikvootide haldamiseks pakkuda teiseseid asukohti. Erinevalt kohalikest Outlooki andmefailidest (PST-d) saab seda teavet varundada ja hallata Exchange Serveris. Olemas
IT-administraatorid ja kirjetehaldurid saavad kasutajatele pakkuda selliseid säilituspoliitikaid, millega sätestatakse üksuste säilitamise aeg. Ettevõtte üldisele kirjehalduspoliitikale vastamiseks saavad kasutajad neid poliitikaid rakendada üksustele ja kaustadele.Olemas
Integreeritud elektroonilised vormid
Andmekogumisprotsesse saate täiustada rakenduse InfoPath 2010 ning muude tuumrakenduste ja tagasüsteemide vahelise integratsiooni kaudu. Meilivormid, arendajate täiustused, dokumenditeabepaan ja täiustatud võrguühendusega- ja ühenduseta töötamise võimalused suurendavad kogutavate andmete kvaliteeti ja vähendavad vigade arvu.
Office StandardOffice Professional Plus
InfoPathi vorme saate SharePointi toega ettevõttetöövoogudes ja muudes valdkondades rakendamiseks kasutada nüüd veebibrauserites ja mobiilsideseadmetes. Kujundajatel on nüüd rohkem võimalusi InfoPathi vormide loomiseks (vormide automaatseks genereerimiseks saab kasutada näiteks SharePointi tava- või väliseid loendeid).Olemas
InfoPath 2010 meilivorme saate täita, koguda ja korraldada ka rakenduses Outlook 2007.Olemas
Manustatud ja täielikult kohandatavaid InfoPathi vorme saate majutada rakendustes Word 2010, Excel 2010 ja PowerPoint 2007.Olemas
Vorme saate täita programmeeritavatel tööpaanidel.Olemas
Dokumenditeabepaani vormidel saate täita kohandatud välju ja rakendada kohandatud äriloogikat.Olemas