Katkematu teenus

Ohutu, turvaline ja suure kättesaadavusega.

Katkematu teenus
 • Meie teadmised selles vallas, kuidas pakkuda suure kättesaadavusega teenust, pärinevad meie aastatepikkusest kogemusest ettevõtteklassi lahenduste väljatöötamisel ja veebiteenuste osutamisel. Kõrge kvaliteediga teenuse osutamiseks suurepärase kliendikogemuse tagamiseks ühendame töökindla taastele suunatud konstruktsiooni, jätkuva õppimise ja järjepideva suhtluse.

  Lisaks pakume teie meelaru huvides rahaliselt tagatud 99,9% töövõimeaja garantiid.

  Hiljutine tööaeg üle maailma:

  2012 2013
  99.98% 99.97% 99.94% 99.97% 99.96% 99.98%
  Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

  Lisateavet leiate meie ajaveebist. Pilveteenused, mida saate usaldada: Office 365 kättesaadavus

  Suure kättesaadavuse tagavad järgmised põhimõtted.

  • Füüsiline liiasus serveri, andmekeskuse ja teenuse tasandil
  • Andmeliiasus koos töökindlate tõrkesiirdefunktsioonidega
  • Funktsioonide liiasus koos vallasrežiimi võimalusega
  • Aktiivne koormuse tasakaalustamine
  • Automaatne tõrkesiire koos töötajate pakutava toega
  • Tõrkedomeenidel tehtavad taastetestid
  • Hajuskomponentidega teenused, nagu Exchange Online, SharePoint Online ja Lync Online, piiravad komponentides ilmnevate rikete ulatust ja mõju
  • Komponendi teenustes tiražeeritud kataloogiandmed eraldavad rikete korral teenuseid üksteisest
  • Lihtne kasutus ja juurutamine
  • Teenusesisesed seirefunktsioonid juhivad automaattaastet
  • Väljaspool toimuv seire tagab hädajuhtumite korral häire andmise
  • Ulatuslik diagnostika võimaldab logimise, auditeerimise ja üksikasjaliku jälituse
  • Standarditud riistvara vähendab probleemide väljaselgitamise keerukust
  • Täisautomaatsed juurutusmudelid muudavad juurutamise lihtsamaks kui kunagi varem
  • Standardsed teenusesisesed haldusmehhanismid
  • Automaatsed taastetoimingud koos ööpäevaringse valvetoega
  • Mitmekülgsete oskustega valvemeeskond tagab kiire reageerimise ja probleemide lahendamise
  • Pidev täiustamine valvemeeskondadelt saadud teadmistele
  • Probleemi ilmnemise korral teostame iga kord juhtumijärgse ülevaatuse, olenemata ilmnenud probleemi ulatusest või tagajärgedest
  • Meie juhtumijärgne analüüs hõlmab seda , mis juhtus, meie reageeringuta ja kava, kuidas selliseid juhtumeid edaspidi vältida
  • Teie ettevõtet mõjutanud teenusejuhtumi korral jagame juhtumijärgset ülevaatust ka teiega
  • Läbipaistvus eeldab järjepidevat suhtlust, seda eriti just teenuse kasutamise puhul
  • Meil on mitmeid suhtluskanaleid (nt meilisõnumid, RSS-vood) ja ülimalt oluline ja teenuse seisundi armatuurlaud
  Järjepidev suhtlus

  Office 365 teenuse seisundi armatuurlaud on koht, kus saate jälgida oma ettevõtte teenuse seisundit. Office 365 kliendina saate üksikasjaliku ülevaate oma ettevõtte jaoks oluliste teenuste kättesaadavusest. Meie teenuse armatuurlaud pakub teile osutatavate teenuste kohta põhjalikku teavet: seal saate vaadata oma teenuste olekut ja isegi seda, millal peate oma litsentse uuendama.

 • Office 365 usalduskeskuses