Sule

Sõltumatu kinnitus

Kolmandast isikust auditoorite kinnituse saanud Office 365 vastab mitmetele maiilmatasemel valdkonnastandarditele ja sertifikaadile ning toimib nende kohaselt.

 • ISO 27001 on üks tunnustatumaid turbestandardeid kogu maailmas. Office 365 on esimene suurem avalik ettevõtete kontoritöörakenduste pilveteenus, kus on kasutusele võetud ISO 27001 määratletud range füüsiliste, loogiliste, protsessi- ja halduskontrollide komplekt.

  Peale selle, et Office 365 on sertifitseeritud Euroopa Liidu Safe Harbori raamistiku alusel, on see esimese suurema avaliku ettevõtete kontoritöörakenduste pilveteenuse pakkujana nõustunud allkirjastama Euroopa Liidu loodud standardsed lepingusätted (EL-i tüüptingimused) kõigi klientidega. EL-i tüüptingimused käsitlevad andmete rahvusvahelist ülekandmist. Microsoftilt allkirjastatud EL-i tüüptingimuste koopia saamiseks külastage seda lehte.

  Selle lehe juurde pääsemiseks on vaja Office 365 rentniku administraatori sisselogimismandaati.

  Microsoft pakub kõikidele klientidele standardset andmetöötluslepingut (DPA). Andmetöötlusleping käsitleb privaatsust, turvet ja kliendiandmete kasutamist. Meie standardne andmetöötlusleping võimaldab klientidel oma kohaliku seadusandlusega vastavuses olla. DPA allkirjastatud koopia saamiseks külastage seda lehte.

  Selle lehe juurde pääsemiseks on vaja Office 365 rentniku administraatori sisselogimismandaati.

  Office 365 on esimese suurema avaliku ettevõtete kontoritöörakenduste pilveteenuse pakkujana nõustunud allkirjastama HIPAA-BAA äripartneri lepingu kõigi klientidega. HIPAA on Ameerika Ühendriikide seadus, mis kohaldub tervishoiuasutustele ning mis sätestab kaitstud raviandmete (PHI) kasutamise, avaldamise ja kaitsmise ning kehtestab asjakohastele asutustele nõuded oma PHI-d kasutavate ja avaldavate tarnijatega äripartneri lepingu sõlmimiseks. Lepingu HIPAA-BAA allkirjastatud koopia saamiseks külastage seda lehte.

  Selle lehe juurde pääsemiseks on vaja Office 365 rentniku administraatori sisselogimismandaati.

  Office 365 rakendab turbeprotsesse, mis on vastavuses Ameerika Ühendriikide föderaalagentuuride nõutavate standarditega, ning talle on antud FISMA tegevusvolitused (ATO) föderaalagentuuri poolt. Ameerika Ühendriikide föderaalagentuurid võivad ATO andmiseks Office 365 FISMA-paketi läbi vaadata.

  Microsoft toetab tudengite privaatsust teenuses Office 365, järgides tudengiandmetega seotud kasutus- ja avaldamispiiranguid ning nõustudes meilisõnumeid ja dokumente reklaamieesmärkidel mitte läbi vaatama.

  Meie nõuetele vastavuse põhimõtete mõistmiseks lugege turbe, auditite ja sertimise KKK-sid.

  Uurige, kuidas meie nõuetele vastavuse raamistik veebiteenuste jaoks vähendab teie jaoks töökatkestuste riski ja suurendab kindlust teenuse kättesaadavuse suhtes. Ülevaade Nõuetele vastavuse raamistik veebiteenuste jaoks .

 • Office 365 usalduskeskuses