Sule

Turvalisuses järeleandmisi ei tehta

Tänu tipptasemel turbetavadele ja aastatepikkusele kogemusele veebiteenuse osutamisel pakub Office 365 teile kindalt turvalisust, mida te väärite.

 • Office 365 kliendina saate kasu Microsofti investeeringutest, mastaabist ja ulatuslikest kogemustest. Oma tavade ja eeskirjade väljatöötamisel toetume kogemustele, mille oleme saanud veebiandmete turvalisuse tagamisel enam kui kümne aasta jooksul.

  Meie turbefunktsioone saab kohandada vastavalt suurusele ja need koondavad meie eri piirkondadest ja valdkondadest saadud teadmisi.

  Meie sisseehitatud turbefunktsioonid kaitsevad teie andmeid nii talletamise ajal kui ka siis, kui need jõuavad kasutajate seadmetesse. Vaikimisi hõlmavad meie turbefunktsioonid järgmist.

  • Ööpäevaringselt jälgitavad füüsilised andmekeskused.
  • Eri rentnike andmete loogiline eraldatus.
  • Administratiivjuurdepääs teenusekomplektile Office 365, mida juhitakse rollipõhise pääsu juhtimise (RBAC) protsessi alusel.
  • Sisese andmekeskuse võrgu ja välisvõrgu eraldatus ning võrkude vahel edastatavate andmete krüptimine.
  • Passiivses olekus meiliandmete krüptimine BitLockeri krüptimisega ja edastatavate andmete SSL/TLS-krüptimine.
  • Turbe arendustsüklile vastavalt loodud rakendused. Meie turvalise arenduse elutsükkel tagab, et turvalisuse ja privaatsusega arvestatakse alates tarkvara arendamisest kuni teenuse töötamiseni.

  Meie pakutavate turbejuhtelementide abil saate turbefunktsioone oma vajaduste järgi kohandada.

  • Õiguste halduse teenus (RMS), võimaldab kasutajatel ja administraatoritel sisu krüptimisel lähtuda kasutajatel ja eeskirjadel põhinevast teabest.
  • Teenusekomplektile Office 365 juurdepääsu turvamiseks võib lubada sellised kasutajahaldussüsteemid ja teenused nagu Windows Active Directory, Windows Azure Active Directory ja Active Directory Federation Services.
  • Tundlike andmete organisatsioonist lekkimise takistamiseks saavad administraatorid aktiveerida täpsemaid funktsioone, nagu andmekao vältimine.
  • Sellised funktsioonid nagu juriidiline säilitamine, juhtimine ja arhiivimine võimaldavad administraatoritel kehtestada tundlike andmete säilitamise juriidilistel ja arhiivimiseesmärkidel.
  • Funktsiooni eDiscovery abil saavad administraatorid auditi- ja turbe-eesmärkidel hõlpsalt otsida üksusi Sharepoint Online’ist, Exchange Online’ist ja Lync Online’ist.
  • Administraatorid saavad hõlpsasti kasutada ja kohandada meie pakutavaid täpsemaid ründevara- ja rämpspostitõrje funktsioone.
  • Meie pakutavad mobiilsideseadmete ja arvutite seadmeturbe funktsioonid võimaldavad seadmetest andmeid kaugjuhtimise teel kustutada ja piirata juurdepääsu seadmele.

  Office 365 turvalises täpsema kirjelduse leiate meie turvalisust käsitlevat ülevaatest.

 • Office 365 usalduskeskuses