• Vestlused otse pilvest:

  Sellest uuest digisarjast leiate Office 365 usaldusväärsuse teemalisi vestlusi inimestega, kes tegelevad Office 365 teenuste loomise, väljatöötamise ja käitamisega. Esimene teema on „Miks usaldada teenusekomplekti Office 365?“.

  Järgmine: Kellel on juurdepääs teie andmetele?

  Office 365 usalduskeskus
 • Vestlused otse pilvest:

  Kellel on juurdepääs teie andmetele?

  Inimestele, kes tegelevad Office 365 teenuste haldamise ja käitamisega, ei anta kliendiandmetele juurdepääsemiseks suuremaid õigusi. Perry Clarke ja Vivek Sharma kirjeldavad, kuidas teenusekomplekti Office 365 hallatakse, ning annavad täpsemat teavet selle kohta, kuidas tehnilise toe töötajatele ei avaldata tõrkeotsingutoimingute käigus kliendiandmeid.

  Järgmine: Kas teie andmed on passiivses olekus turvaliselt hoitud?

 • Vestlused otse pilvest:

  Kas teie andmed on passiivses olekus turvaliselt hoitud?

  Vivek Sharma vastab teie küsimustele, mis on seotud passiivses olekus andmete turvalisusega teenusekomplektis Office 365.

  Järgmine: Turvalisus, nõuetele vastavus ja privaatsus teenusekomplektis Office 365

 • Pilveteenused, mida võite usaldada: turvalisus, nõuetele vastavus ja privaatsus teenusekomplektis Office 365

  Uurige, millised kaks mõõdet moodustavad teenusekomplekti Office 365 turvalisuse, nõuetele vastavuse ja privaatsuse: need on sisseehitatud võimalused ja kliendi juhtelemendid.

Office 365 usalduskeskus

Teie inimesed ja teie andmed on teie kõige olulisem vara ning seetõttu soovime, et kontoritöölahendus Office 365 vastaks teie kõige olulisematele nõudmistele. Office 365 usalduskeskus on koht, kus tõestame oma pühendumist ning jagame teavet usaldusega seotud teemadel.

Office 365 teenuseid pakkudes vastutame selle eest, et teie andmed oleksid turvaliselt hoitud ja kaitstud. Need on teie andmed. Need kuuluvad teile. Te haldate neid. Ja kui otsustate mingil hetkel teenusest loobuda, võite oma andmed kaasa võtta. Teie usalduse teenimiseks ja säilitamiseks järgime järgmisi aluspõhimõtteid.
LisateaveSisemine turve
 • Teenusetaseme turve süvakaitse abil
 • Kliendi juhtelemendid teenuses
 • Turbe täiustamine ja head tegutsemistavad
LisateavePidev nõuetele vastavus
 • Ennetavad protsessid teie vastavusvajaduste täitmiseks
 • Kliendi juhtelemendid ettevõtte nõuetele vastavuse tagamiseks
 • Sõltumatu kinnitus muutuvatele standarditele vastamiseks
LisateaveSisemine privaatsus
 • Teie andmeid ei kasutata reklaamimise eesmärgil.
 • Teie käsutuses on lai valik privaatsusfunktsioone.
 • Saate oma andmed igal ajal endaga kaasa võtta.
LisateaveLäbipaistvad toimingud
 • Teadmine, kus asuvad teie andmed ja kes pääsevad neile juurde
 • Ülevaade kättesaadavusest ja teenuse muudatustest
 • Rahaliselt tagatud 99,9% töövõimeaja garantii
Korduma kippuvad küsimused ja loendid
Need on kõige olulisemad küsimused, mille peaksite oma pilveteenusepakkujale esitama, kui kaalute oma IT-süsteemi pilveteenusesse üleviimist, ja Microsoft Office 365 vastused nendele küsimustele.
Peamised privaatsuse ja turvalisusega seotud asjaolud, mille abil saate kindlaks teha, kui turvaline ja usaldusväärne on teie pilveteenuste pakkuja ja pilveteenused.
Uurige, millistele peamistele maailmaklassi valdkonnastandarditele ja sertidele vastab Office 365.
Üksikasjalik sisu
Vaadake teenusekomplektis Office 365 saadaolevate teenuste ja funktsioonide kirjeldusi.
Vaadake, milliste Microsoft Office 365 ja Microsoft Dynamics CRM Online’i ettevõtetele ja väikeettevõtetele mõeldud pakkumiste suhtes kehtib usalduskeskus. Lepingud tuleb osta otse Microsoftilt või Microsofti kaudu.
Kui soovite täpsemat teavet Office 365 privaatsusstandardite kohta, lugege Office 365 privaatsusega seotud lühiülevaadet.
Veebiteenuste jaoks mõeldud nõuetele vastavuse raamistiku lühiülevaatest saate teada, kuidas vähendab Office 365 teie jaoks töökatkestuste ohtu ja suurendab kindlust teenuse kättesaadavuse suhtes.
Selles lühiülevaates kirjeldatakse tarkvara Office 365 vastavust turbe- ja riskijuhtimisnõuetele ning valdkonnanormidele, nagu on sätestatud Cloud Security Alliance’i Cloud Control Matrixi raamistikus.
Office 365 lühiülevaatest leiate Office 365 turvalisuse üksikasjaliku kirjelduse.
Ajaveebid
Selles uues ajaveebipostituses (From Inside the Cloud) selgitatakse, kuidas me püüame pidevalt täita teie ettevõtte vastavusvajadusi. Shawn Veney kirjeldab meie lähenemist normatiivnõuete järgimisele: me ei piirdu ainult „linnukeste märkimisega“, vaid püüame täita klientide põhivajadusi (nt andmete asukoht teatud piirkondades, andmeturve ja privaatsus), järgides asjakohaseid standardeid ja määrusi.
Selles uues ajaveebis (From Inside the Cloud) kirjeldatakse teenuses sisalduvatele andmetele juurdepääsu; samuti selgitavad Perry Clarke ja Vivek Sharma Office 365 teenuse haldamist ning seda, kuidas kliendiandmeid ei avaldata tõrkeotsingutoimingute käigus tehnilise toe töötajatele.
Lugege kindlasti, kuidas Microsoft on edukalt vastu seisnud riiklike uurimistaotlustega (National Security Letter) seotud tegevusele, rakendades juba pikka aega poliitikat, mille alusel teavitatakse ettevõtteklientide sellest, kui valitsus nõuab nende andmetele juurdepääsu.
Sellest uuest digisarjast leiate Office 365 usaldusväärsuse teemalisi vestlusi inimestega, kes tegelevad Office 365 teenuste loomise, väljatöötamise ja käitamisega. Esimene teema on „Miks usaldada teenusekomplekti Office 365?“.
Lugege ülevaateid sellest, kuidas meie lepingulised kohustused Office 365 ja muude ettevõtetele mõeldud pilveteenuste (nt Microsoft Azure’i, Microsoft Dynamics CRM-i ja Windows Intune’i) suhtes on tunnistatud vastavaks Euroopa Liidu (EL) privaatsusseaduse rangetele standarditele.
Uurige, kuidas me oleme hiljutiste süüdistuste valgel kiiresti ja sihipäraselt täiustanud krüptimist, tugevdanud õiguskaitset ning samal ajal suurendanud läbipaistvust.
Uurige lisateavet meie tegevuse kohta hästi kättesaadavate teenuste käitamisel ning meie teenindustaseme lepingu kohta. Vaadake, mil viisil mõõdame teenuse kättesaadavust, ja uurige Office 365 töövõimeaja andmeid viimase kuue kvartali kohta.

Office 365 usalduskeskus

Office 365 on tugevdatud turvalisusega teenus, mis on välja töötatud Microsofti turbe arendustsükli põhjal. Oleme ühendanud kahe aastakümne pikkused ettevõttetarkvara väljatöötamise ja veebiteenuste haldamise head tavad, et pakkuda teile integreeritud tarkvara teenusena.

Office 365 pakub teenuse tasemel süvakaitset, et tagada nii füüsiline, loogiline kui ka andmeturve ning rakendada häid tegutsemistavasid. Lisaks annab Office 365 teie käsutusse tipptasemel kasutaja- ja administraatorijuhtelemendid, mis suurendavad teie keskkonna turvalisust veelgi.
 • Andmekeskuste ööpäevaringne jälgimine.
 • Mitmekordne autentimine, sh biomeetriline skannimine andmekeskusele juurdepääsemiseks.
 • Andmekeskuse sisevõrk on välisvõrgust eraldatud.
 • Tänu rollide eraldamisele jääb kindlate kliendiandmete asukoht füüsilise juurdepääsuga töötajatele kättesaamatuks.
 • Vigased draivid ja vigane riistvara demagnetiseeritakse ning hävitatakse.
 • Turvahoidla protsessid – range järelevalvega eskalatsiooniprotsess piirab suurel määral inimeste juurdepääsu teie andmetele.
 • Serverid käitavad ainult valges nimekirjas olevaid protsesse, vähendades sellega pahatahtliku koodiga kokkupuutumise ohtu.
 • Sihtotstarbelised riskihaldusmeeskonnad tegelevad pahatahtliku juurdepääsu ennetamise, vältimise ja leevendamisega.
 • Portide ja perimeetri haavatavuse kontroll ning sissetungide tuvastamine aitavad vältida ja tuvastada pahatahtlikku juurdepääsu.
 • Passiivses olekus andmete krüptimine kaitseb meie serverites teie andmeid.
 • Edastatavate andmete krüptiine SSL-i/TLS-i abil kaitseb teie ja Microsofti vahel edastatavaid andmeid.
 • Riskihaldus, turbe jälgimine ning failide/andmete terviklus aitab vältida ja tuvastada andmete võltsimist.
 • Õiguste halduse teenused takistavad õige identimisteabeta kasutajatel failidele juurdepääsu.
 • Mitmekordne autentimine kaitseb juurdepääsu teenusele teise faktori (nt telefoni) kaudu.
 • S/MIME pakub meilidele turvalist serdipõhist juurdepääsu.
 • Office 365 sõnumikrüptimine võimaldab kõigile krüptitud meile saata.
 • Andmete kaotsimineku vältimine takistab tundlike andmete lekkimist nii ettevõtte sees ja kui ka väljaspool.
 • Kui ühendada andmete kaotsimineku vältimise funktsioon õiguste halduse ning Office 365 sõnumikrüptimisega, annab see teie administraatoritele parema võimaluse rakendada tundlike andmete kaitsmiseks asjakohaseid poliitikaid.
Korduma kippuvad küsimused ja loendid
Peamised privaatsuse ja turvalisusega seotud asjaolud, mille abil saate kindlaks teha, kui turvaline ja usaldusväärne on teie pilveteenuste pakkuja ja pilveteenused.
Üksikasjalik sisu
Vaadake teenusekomplektis Office 365 saadaolevate teenuste ja funktsioonide kirjeldusi.
Sellelt lehelt leiate Microsofti võrguteenuste usalduskeskuse alla kuuluvate teenuste privaatsus- ja turbeteavet.
See lühiülevaade aitab mõista, mida tähendab Microsofti jaoks pilvandmetöötlus ja kuidas Office 365 pakub usaldusväärset pilvandmetöötlustaristut.
Sellest lühiülevaatest saate teavet teenuse Global Foundation Services tegevuse kohta ning selles keskendutakse OSSC ISMS-i teabeturbehalduse foorumile, riskihaldusprogrammmile ja teabeturbepoliitika programmile.
Selles lühiülevaates kirjeldatakse tarkvara Office 365 vastavust turbe- ja riskijuhtimisnõuetele ning valdkonnanormidele, nagu on sätestatud Cloud Security Alliance’i Cloud Control Matrixi raamistikus.
Lugege, kuidas üks ettevõte õpib järjest ebakindlamas maailmas tuhandete arendajate ja miljonite koodiridade vahel looma turvalist tarkvara.
Ajaveebid
Saate teada, millise kahe mõõtme abil tagame teie andmete kaitsmiseks turvalisuse, nõuetele vastavuse ja privaatsuse: need on sisemised funktsioonid ja kliendi juhtelemendid.
Uurige, kuidas me rollipõhise juurdepääsu reguleerimise (RBAC) ja PowerShelli taristute kaudu tagame teenuses õiguste suurendamiseta juurdepääsu. Nende taristute abil saame olla kindlad, et kõik, kellel on vaja asjakohast teenust hallata, peavad enne alustamist hankima vastavad õigused.
Lisaks teemale „Miks me lõime just sellise Exchange’i?“ saate uurida, milliseid arhitektuurimuudatusi on Exchange’is mitme väljalaske vältel tehtud.

Office 365 usalduskeskus

Kui usaldate oma andmed Office 365 hoolde, jääte nende ainuomanikuks. Teile kuuluvad kõik teenusekomplektis Office 365 talletatavate andmete õigused. Meie eeskirjade kohaselt ei uuri me teie andeid reklaamimise eesmärgil ega kasutada neid muul eesmärgil kui teile pilvepõhiste kontoritööteenuste pakkumiseks.
 • Teie olete andmete omanik, Microsoft on teie andmete haldaja ehk töötleja.
 • Need on teie andmed, nii et kui otsustate kunagi teenusest loobuda, saate andmed endaga kaasa võtta.
 • Me ei uuri teie andeid reklaamimise eesmärgil.
 • Kasutame teie andmeid üksnes eesmärkidel, mis on kooskõlas nende teenuste pakkumisega, mille eest olete meile tasunud
 • Me avaldame pidevalt teavet selle kohta, kui palju õiguskaitseorganite esitatud taotlusi oleme oma läbipaistvusaruannete kaudu saanud.
 • Kui valitsus küsib meilt kliendiandmetele juurdepääsu, suuname võimaluse korral päringu teile, kliendile, ning vaidlustame kohtus kõik kehtetud õigusnõuded, mis keelavad kliendiandmeid puudutavate valitsuse taotluste avalikustamise
 • Privaatsusfunktsioonide abil saate konfigureerida, kellele ja missuguse sisu osas annate oma ettevõttes juurdepääsu.
 • Kujunduselemendid aitavad vältida andmete segiminekut teiste teenusekomplekti Office 365 kasutavate ettevõtete andmetega.
 • Tänu põhjalikule auditeerimisele ja järelevalvele ei pääse administraatorid teie andmetele volitamata juurde.
Korduma kippuvad küsimused ja loendid
Peamised privaatsuse ja turvalisusega seotud asjaolud, mille abil saate kindlaks teha, kui turvaline ja usaldusväärne on teie pilveteenuste pakkuja ja pilveteenused.
Üksikasjalik sisu
Lugege, kuidas Microsofti lähenemine tagab klientide andmete privaatsuse meie ettevõtteteenustes. Kirjeldame põhjalikult privaatsuse kaitsmise viise, et kliendid saaksid pilveteenuses asuvate andmete privaatsuse kaitsmiseks teha teadlikke otsuseid.
Täpsemat teavet Office 365 privaatsusstandardite kohta leiate Office 365 privaatsusega seotud lühiülevaatest.
Sellelt lehelt leiate Microsofti võrguteenuste usalduskeskuse alla kuuluvate teenuste privaatsus- ja turbeteavet.
Lugege Office 365 privaatsusavaldust. See kehtib Office 365 teenuste kasutamise ja haldamise käigus Microsofti kogutavate andmete suhtes.
Sellest dokumendist leiate selged juhised, kuidas konfigureerida mitmesuguste Office 365 haldusteenuste sätete lehel leiduvaid privaatsussätteid.
Sellest dokumendist leiate selged juhised, kuidas konfigureerida mitmesuguste Office 365 haldusteenuste sätete lehel leiduvaid privaatsussätteid.
Selles lühiülevaates kirjeldatakse tarkvara Office 365 vastavust turbe- ja riskijuhtimisnõuetele ning valdkonnanormidele, nagu on sätestatud Cloud Security Alliance’i Cloud Control Matrixi raamistikus.
Vaadake läbi Office 2013 privaatsussätete muutmise juhised. Samuti leiate abistavaid juhiseid Office 2010, Office 2007 ja Office 2003 kohta.
Ajaveebid
Selles uues ajaveebis (From Inside the Cloud) kirjeldatakse teenuses sisalduvatele andmetele juurdepääsu; samuti selgitavad Perry Clarke ja Vivek Sharma Office 365 teenuse haldamist ning seda, kuidas kliendiandmeid ei avaldata tõrkeotsingutoimingute käigus tehnilise toe töötajatele.
Lugege kindlasti, kuidas Microsoft on edukalt vastu seisnud riiklike uurimistaotlustega (National Security Letter) seotud tegevusele, rakendades juba pikka aega poliitikat, mille alusel teavitatakse ettevõtteklientide sellest, kui valitsus nõuab nende andmetele juurdepääsu.
Lugege ülevaateid sellest, kuidas meie lepingulised kohustused Office 365 ja muude ettevõtetele mõeldud pilveteenuste (nt Microsoft Azure’i, Microsoft Dynamics CRM-i ja Windows Intune’i) suhtes on tunnistatud vastavaks Euroopa Liidu (EL) privaatsusseaduse rangetele standarditele.
Uurige, kuidas me oleme hiljutiste süüdistuste valgel kiiresti ja sihipäraselt täiustanud krüptmist, tugevdanud õiguskaitset ning samal ajal suurendanud läbipaistvust.

Office 365 usalduskeskus

Office 365 on ülemaailmne teenus ning pidev nõuetele vastavus väljendab meie kestvat soovi arendada Office 365 funktsioone ning olla kursis teie valdkonnas ja piirkonnas kehtivate standardite ja määrustega. Kuna eeskirjade puhul kasutatakse sageli samu või sarnaseid funktsioone, on Microsoftil lihtsam teie ettevõtte või valdkonna kohaste uute regulatsioonide nõuetele vastata.

Lisaks pakub Office 365 administraatori ja kasutaja juhtelemente (sh e-juurdlus, juriidiline säilitamine ja andmete kaotsimineku vältimine), mis aitavad järgida ettevõttesiseseid vastavusnõudeid. Nende jaoks pole vaja kasutada täiendavat kohapealset taristut.
 • Meie teenus on saanud kinnituse selle kohta, et see vastab standardi ISO 27001, EL-i tüüptingimuste, HIPAA BAA ja FISMA nõuetele.
 • Meie andmetöötluslepingus on üksikasjalik teave kliendiandmete privaatsuse, turvalisuse ja haldamise kohta, mis hõlbustab teil kohalikke seadusandlike nõudete täitmist.
 • Oleme Office 365 nõuetele vastavuse raamistikus loonud üle 900 funktsiooni, mis aitavad meil kursis püsida pidevalt arenevate valdkonnastandarditega.
 • Spetsialistidest koosnev nõuetele vastavuse meeskond jälgib pidevalt kehtivaid standardeid ja määrusi ning töötab välja asjakohaseid funktsioonikomplekte, mille tootmismeeskond lisab seejärel teenustesse.
 • Teenusesse sisseehitatud juriidilise säilitamise ja e-juurdluse funktsioon aitavad teil juriidiliste taotluste või juurdluse läbiviimiseks otsida, säilitada, analüüsida ja pakkida elektroonilist sisu (seda nimetatakse sageli elektrooniliselt talletatavaks teabeks ehk ESI-ks).
 • Office 365 andmete kaotsimineku vältimise lahendus aitab teil põhjaliku sisuanalüüsi kaudu tuvastada, jälgida ja kaitsta ettevõtte tundlikku teavet.
Korduma kippuvad küsimused ja loendid
Uurige, millistele peamistele maailmaklassi valdkonnastandarditele ja sertidele vastab Office 365.
Sellest KKK-st saate teada, kuidas meie läbipaistev tegutsemine aitab klientidel järgida asjakohaseid normatiivnõudeid.
Sellest KKK-st saate teada, kuidas meie läbipaistev tegutsemine aitab klientidel järgida FISMA normatiivnõudeid.
Sellest KKK-st saate teada, kuidas meie läbipaistev tegutsemine aitab klientidel järgida EL-i normatiivnõudeid.
Sellest KKK-st saate teada, kuidas meie läbipaistev tegutsemine aitab klientidel täita HIPAA/HITECH-i normatiivakte.
Lugege, kuidas me hangime muude tootjate auditeid ja serte, et võiksite olla kindlad, et meie teenuseid luuakse ja kasutatakse kõige rangemaid ohutusnõudeid arvesse võttes.
Üksikasjalik sisu
Uurige lühiülevaadet veebiteenuste jaoks mõeldud nõuetele vastavuse raamistiku kohta, et teada saada, kuidas vähendab Office 365 teie jaoks töökatkestuste ohtu ja suurendab kindlust teenuse kättesaadavuse suhtes.
Selles tehnilises ülevaates kirjeldatakse tarkvara Office 365 vastavust turbe- ning riskijuhtimisnõuetele ja valdkonnanormidele, nagu on sätestatud Cloud Security Alliance’i Cloud Control Matrixi raamistikus.
Sellest dokumendist leiate lühiülevaate seadusandlikest nõuetest ja üksikasjaliku analüüsi selle kohta, kuidas Microsofti pilveteenusete loomisel on kasutatud neile nõuetele vastavat metoodikat.
Ajaveebid
Selles uues ajaveebipostituses (From Inside the Cloud) selgitatakse, kuidas me püüame pidevalt täita teie ettevõtte vastavusvajadusi. Shawn Veney kirjeldab meie lähenemist normatiivnõuete järgimisele: me ei piirdu ainult „linnukeste märkimisega“, vaid püüame täita klientide põhivajadusi (nt andmete asukoht teatud piirkondades, andmeturve ja privaatsus), järgides asjakohaseid standardeid ja määrusi.
Selles usaldusväärses andmetöötlusteemalises ajaveebis jagatakse Microsofti perspektiive pilvandmetöötluse valdkonnas. Selles osas käsitletakse pilveteenuste vastastikuse sõltuvuse põhimõtet.
Selles osas käsitleme, miks on pilveteenuse migreerimiseks vaja andmeid liigitada ja eraldada ning kuidas säilitada samal ajal vastavus tundlike andmete suhtes kohalduvatele õigusnõuetele ja standarditele.

Office 365 usalduskeskus

Pilveteenusesse üleminek ei peaks tähendama seda, et kaotate juurdepääsu vajalikule teabele. Teenusekomplektiga Office 365 seda ei juhtu. Meie eesmärk on läbipaistev tegutsemine, et saaksite jälgida oma teenuse olekut ja tekkivaid probleeme ning saaksite ülevaate kättesaadavuse ajaloost.
 • Teie käsutuses on ööpäevaringne telefonitugi oluliste probleemide jaoks.
 • Kasutame DevOps-protsesse, mis tähendab, et probleemid, mida ei saa üksnes tehniliste operatsioonide teel lahendada, antakse ööpäevaringselt edasi reaalsele arendusmeeskonnale.
 • Me vaatame põhjalikult läbi kõik teenusejuhtumid sõltumata juhtumi mõju suurusest ning kui see puudutab ka teie ettevõtet, jagame analüüsi ka teiega.
 • Meie eesmärk on pakkuda rahaliselt tagatud vähemalt 99,9% töövõimeaja garantiid.
 • Avaldame teenusekomplekti Office 365 töövõimeaja andmed korra kvartalis. Allpool on meie kõige uuemad töövõimeaja andmed.

Hiljutine tööaeg üle maailma:

2012 2013 2014
99,98% 99,97% 99,94% 99,97% 99,96% 99,98% 99,99%
Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1
Korduma kippuvad küsimused ja loendid
Sellest KKK-st leiate teavet andmetele kolmandate isikute juurdepääsu kohta.
Me nõuame oma alltöövõtjatelt samasugust turvalisus- ja privaatsusstandardite järgimist nagu iseendalt ja läbipaistvuse huvides anname teile teada, milliseid alltöövõtjaid kasutame, ja mis on nende ülesanne.
Anname teile võimaluse teada saada, kas keegi on teie andmetele juurde pääsenud. Teame et juurdepääs pilveteenuses asuvatele andmetele on teie jaoks üks olulisemaid teemasid. See tähendab, et teil on teadmine, et pääsete oma andmetele juurde just siis, kui vaja, ning teate, kui keegi teine on pääsenud teie andmetele juurde. Lugege, kes ja mis tingimustel pääseb teie teabele juurde.
Üksikasjalik sisu
See lühiülevaade sisaldab teavet andmekeskuse mõõdikute ühtse komplekti (Power Usage Effectiveness – PUE) kohta ning nende protsesside, meetodite ja uute tehnoloogiate kohta, millega täiustatakse andmekeskuste äriandmetöötluse ökosüsteemide energiatõhusust.
Selles ülevaates kirjeldatakse seda, kuidas teenuse Microsoft Global Foundation Services meeskond haldab ja juhib ettevõtte hiiglaslikku andmekeskust ning valib maksimaalse tõhususe saavutamiseks õige suurusega serverid. Selle protsessi eesmärk on koguda näidistöökoormuste abil üksikasjalikke jõudlusandmeid ning seejärel analüüsida andmekogumit, et valida tootmisstsenaariumite jaoks optimaalse suurusega tasakaalustatud serverid.
Selgelt dokumenteeritud väljakujunenud tavad kliendiandmeid puudutavate valitsuse esitatavate õiguslike nõuete käsitlemisel.
Sellest dokumendist saate ülevaate sellest, kui palju taotlusi on õiguskaitseorganid kogu maailmas kliendiandmete kohta esitanud ja kuidas Microsoft neile taotlustele reageeris.
Ajaveebid
Selles uues ajaveebis (From Inside the Cloud) kirjeldatakse teenuses sisalduvatele andmetele juurdepääsu; samuti selgitavad Perry Clarke ja Vivek Sharma Office 365 teenuse haldamist ning seda, kuidas kliendiandmeid ei avaldata tõrkeotsingutoimingute käigus tehnilise toe töötajatele.
Office 365 sõnumikeskus aitab asjadega kursis püsida.
Suhtluse tõhustamiseks oleme loonud sõnumikeskuse. Sõnumikeskus aitab Office 365 administraatoritele edastada teavet uute funktsioonide ning teenuse Office 365 sujuva töötamise tagamiseks vajalike toimingute kohta.
Saate teada, kuidas me oleme ülimalt kättesaadava teenuse pakkumiseks välja töötanud rahaliselt tagatud 99,9% töövõimeaja garantiiga teenindustaseme lepingu. Vaadake, mil viisil mõõdame teenuse kättesaadavust, ja uurige Office 365 ülemaailmseid töövõimeaja andmeid viimase nelja kvartali kohta.
Märkus. Videod on ingliskeelsed, tõlge on subtiitrites. Subtiitrite sisselülitamiseks klõpsake video aknas nuppu CC.
Märkus. Videod on ingliskeelsed, tõlge on subtiitrites. Subtiitrite sisselülitamiseks klõpsake video aknas nuppu CC.
Märkus. Videod on ingliskeelsed, tõlge on subtiitrites. Subtiitrite sisselülitamiseks klõpsake video aknas nuppu CC.