Vaate kohandamine kasutajaliidese makro loomise abil

Kasutajaliidese makrode abil saate muu hulgas avada uusi vaateid, rakendada filtreid ja luua uusi kirjeid. Makrosid on kahte tüüpi: "manustatud" kasutajaliidesemakrod, mis manustatakse otse kasutajaliideseobjektidele (nt nuppudele, liitboksidele või toiminguriba nuppudele), ja "autonoomsed" kasutajaliidesemakrod, mis sisalduvad makroobjektides.

Koodi dubleerimise vältimiseks saate autonoomseid kasutajaliidesemakrosid uuesti kasutada, kutsudes neid muudest makrodest. Autonoomseid kasutajaliidesemakrosid näete navigeerimispaanil jaotises Makrod, kuid te ei saa neid sealt otse käivitada. Autonoomse kasutajaliidesemakro käivitamiseks manustatud kasutajaliidesemakro kaudu kasutage toimingut Käivita_makro.

Manustatud kasutajaliidesemakro loomine

Manustatud kasutajaliidesemakrod käivitatakse siis, kui vaates toimub mõni kindel sündmus, näiteks klõpsatakse nuppu, valitakse liitboksist mõni üksus või laaditakse vaade. Manustatud makrod muutuvad selle vaate või juhtelemendi osaks, millesse nad manustati.

Kasutajaliidesemakro saate juhtelemendis või vaates manustada järgmistele sündmustele.

Sündmuse tüüp Toimumise aeg
Pärast värskendamist Toimub pärast andmete tippimist juhtelementi või loendi juhtelemendis üksuse valimist.
Klõpsamisel Toimub juhtelemendi valimisel.
Praegusel Toimub siis, kui kasutaja liigub vaates mõnele teisele kirjele.
Laadimisel Toimub vaate avamisel.

Siit leiate ülevaate sündmustest, mida iga juhtelement toetab.

Juhtelemendi või objekti tüüp Toetatavad sündmused
Toiminguriba nupp Klõpsamisel
Automaattekst Pärast värskendamist, klõpsamisel
Nupp Klõpsamisel
Märkeruut Pärast värskendamist
Liitboks Pärast värskendamist
Hüperlink Pärast värskendamist, klõpsamisel
Pilt Klõpsamisel
Silt Klõpsamisel
Mitmerealine tekstiväli Pärast värskendamist, klõpsamisel
Tekstiväli Pärast värskendamist, klõpsamisel
Vaade Praegusel, laadimisel

Siit saate ülevaate manustatud kasutajaliidesemakro loomisest.

  1. Valige juhtelement, kuhu soovite makro manustada.
  2. Klõpsake nuppu Toimingud. Access avab kohandatud toimingu jaoks dialoogiboksi Toimingud.

Vaate käsunupu nupp Toimingud.

  1. Klõpsake sündmust, millele soovite makro manustada.
    Access kuvab makro kujundusvaates tühja makro ja saategi asuda toiminguid lisama.

Autonoomse kasutajaliidesemakro loomine

  1. Valige Avaleht > Täpsemalt > Makro.

Access kuvab makro kujundusvaates tühja makro ja saategi asuda toiminguid lisama.

  1. Klõpsake nuppu Salvesta. Sisestage makro nimi väljal Makro nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Nõuandeid kasutajaliidesemakro loomiseks

Järgmised näpunäited aitavad kogu protsessi sujuvamalt läbida.

  • Makros mõnele väljale viitamiseks kasutage vormingut [Tabelinimi].[Väljanimi]. Kui soovite näiteks viidata väljale Tähtaeg, kasutage selleks kuju [Ülesanded].[Tähtaeg], ja väljale Olek viitamiseks kuju [Ülesanded].[Olek].
  • Enne manustatud kasutajaliidesemakro loomist kirjutage üles nende tabelite, väljade ja juhtelementide nimed, mida kavatsete kasutada, kuna makroga töötamise ajal ei saa te muid menüüsid ega vahekaarte aktiveerida.
  • Salvestage makro sageli.
 
 
Rakenduskoht:
Access 2013