Accessi rakendusest andmete otsimine

Andmed on kasutud, kui te neid vajaduse korral ei leia, seetõttu pakuvad Accessi rakendused mitmesuguseid võimalusi vajalike andmete üksikasjade kuvamiseks. Accessi rakenduse loomisel kaasatakse need otsingu- ja filtreerimisriistad automaatselt.

Andmete otsimine vaates Loendi üksikasjad

Vaade Loendi üksikasjad luuakse rakendusse tabeli lisamisel automaatselt. Selle vaate avamiseks klõpsake vaatevalijas nuppu Loend (kui te pole vaadet ümber nimetanud). Rakendustesse tabelite lisamise kohta leiate lisateavet teemast Accessi rakenduse loomine.

Iga vaade Loendi üksikasjad sisaldab vaikimisi otsinguvälja, nagu on kuvatud järgmises näites:

Vormi Loendi üksikasjad vaikeotsinguväli.

Sisestage sellele väljale mõni märk, vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja rakendus filtreerib automaatselt loendist üksused, mis neid märke sisaldavad.

Märkide "ad" näidisotsing

Märkide “ad” sisestamisel selles näites leitakse vasted “Kadri”, "Traders” ja “Mahadevan”. Access rakendab filtri mitmele väljale. Selles näites leidis Access filtriväärtuse kolme üksuse väljadelt Eesnimi, Ettevõte ja Perekonnanimi.

Andmete otsimine vaates Kokkuvõte

Vaates Kokkuvõte rühmitatakse üksused väärtuse (nt ülesande oleku) järgi:

Kokkuvõttevaate otsinguväli.

Kokkuvõttevaated sisaldavad loendi üksikasjade vaatega sarnast otsinguvälja, kuid selle filtreerimisvõimalused on piiratud vaid alloleva loendiga. Need ei laiene paremal asuvale loendile. Kuid see on suurepärane viis vajaliku rühma leidmiseks juhul, kui teil on palju rühmi.

Andmete otsimine vaates Andmeleht

Sarnaselt loendi üksikasjade vaatega luuakse andmelehevaade automaatselt kõigi rakendusse lisatavate tabelite jaoks ja see on saadaval, kui klõpsate vaatevalijas nuppu Andmeleht (kui te pole vaadet ümber nimetanud). Andmelehed ei sisalda otsinguvälja (erinevalt ülal nimetatud vaadetest), kuid pakuvad filtreerimisfunktsioone, mis sarnanevad tabelarvutusprogrammides leiduvatega. Andmelehevaadete kohta leiate lisateavet teemast Veebiandmelehevaate loomine.

Viige hiirekursor üle veerupäise, klõpsake rippnoolt ja seejärel suvandit loendi sortimiseks või filtreerimiseks.

Filtri rakendamine andmelehe väljale Tähtaeg.

Veeru filtrisse täiendavate väärtuste lisamiseks korrake seda protsessi. Valitud väärtuste kõrval kuvatakse märked.

Filtri ripploend andmelehel, valitud on mitu väärtust.

 Näpunäide    Brauseri lehelt otsimise funktsiooni abil saate kiiresti andmelehevaates andmeid otsida. Näiteks Internet Exploreris vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F, sisestage tekst või arv, mida otsite, ja seejärel klõpsake leitud väärtuste seas liikumiseks nuppu Eelmised või Järgmised.

 
 
Rakenduskoht:
Access 2013