Sissejuhatus tabelitesse

Tabelid on andmebaasi tähtsaimad objektid, kuna need sisaldavad kogu teavet või andmeid. Näiteks ettevõtte andmebaasis võib olla tabel Kontaktid, kus talletatakse tarnijate nimesid, meiliaadresse ja telefoninumbreid. Sellest artiklist leiate ülevaate Accessi tabelitest. Enne tabelite loomist peate läbi mõtlema oma vajadused ja määratlema kõik vajalikud tabelid. Andmebaasi plaanimise ja kujundamisega tutvumiseks vt artiklit Andmebaasikujunduse alused.

Selle artikli teemad


Ülevaade

Accessi sarnasel relatsioonandmebaasil on tavaliselt mitu seotud tabelit. Hästi kujundatud andmebaasis talletatakse igas tabelis andmeid kindla teema kohta (nt töötajate või toodete kohta). Tabel koosneb kirjetest (read) ja väljadest (veerud). Väljadel on erinevat tüüpi andmeid (nt tekst, arvud, kuupäevad ka hüperlingid).

Kirjete ja väljade paigutust illustreeriv tabel Kliendid

 Kirje
: sisaldab kindlaid andmeid (nt teavet kindla töötaja või toote kohta).
 Väli
: sisaldab andmeid tabeli teema ühe aspekti (nt eesnime või meiliaadressi) kohta.
 Väljaväärtus
: igal kirjel on väljaväärtus (nt Contoso, Ltd. või keegi@example.com).

Tabeli- ja väljaatribuudid

Tabelite ja väljade tunnused ja käitumise määratlevad ja neid reguleerivad atribuudid. Tabeli atribuudid seatakse tabeli atribuudilehel, näiteks saate seada tabeli atribuudi Vaikevaade, et määrata, kuidas tabel vaikimisi kuvatakse. Välja atribuut määratleb välja käitumise mõne aspekti. Saate seada atribuute ka kujundusvaates paani Välja atribuudid abil. Igal väljal on andmetüüp, mis määratleb sellel väljal talletatava teabe tüübi (nt mitu tekstirida või valuuta on andmetüübid).

Tabeliseosed

Kuigi andmebaasi igas tabelis talletatakse andmeid kindla teema kohta, talletatakse relatsioonandmebaasi (nt Accessi) tabelites tavaliselt andmeid seotud teemade kohta. Andmebaas võib sisaldada näiteks järgmisi teemasid:

 • klientide tabel, kus on loetletud ettevõtte kliendid ja nende aadressid;
 • toodete tabel, kus on loetletud tooted, mida müüte (sh kõigi tooteartiklite hinnad ja pildid);
 • tellimuste tabel, mille kaudu saate jälitada klienditellimusi.

Erinevates tabelites talletatavate andmete ühendamiseks saate luua seosed. Seos on kahe ühist välja sisaldava tabeli vaheline loogiline ühendus.

Võtmed

Välju, mis on mõne tabeliseose osad, nimetatakse võtmeteks. Võti koosneb tavaliselt ühest väljast, kuid võib koosneda ka mitmest väljast. Võtmeid on kahte liiki:

 •    Primaarvõti. Tabelil saab olla ainult üks primaarvõti. Primaarvõti koosneb ühest või mitmest väljast, mis tuvastavad kordumatult iga tabelis talletatava kirje. Access pakub automaatselt kordumatu ID-koodi, mida nimetatakse ID-numbriks, ja mis ongi primaarvõti. Lisateavet leiate teemast Tabeli primaarvõtme lisamine või muutmine.
 •    Välisvõti. Tabelil võib olla üks või mitu välisvõtit. See sisaldab väärtusi, mis vastavad mõne muu tabeli primaarvõtme väärtustele. Näiteks võib teil olla tabel Tellimused, kus igal tellimusel on kliendi ID, mis vastab mõnele tabeli Kliendid kirjele. Kliendi-ID väli on tabeli Tellimused välisvõti.

Võtmeväljade vaheline väärtuste vastavus moodustab tabeliseose aluse. Tabeliseose abil saate ühendada seotud tabelite andmeid. Oletame näiteks, et teil on tabel Kliendid ja tabel Tellimused. Tabelis Kliendid tähistab iga kirjet primaarvõtme välja ID.

Iga tellimuse seostamiseks kliendiga tuleb lisada tabelile Tellimused välisvõtmeväli, mis vastab tabeli Kliendid ID väljale. Seejärel peate looma nende kahe võtme vahelise seose. Tabelisse Tellimused kirje lisamisel kasutage kliendi ID väärtust, mis pärineb tabelist Kliendid. Kui soovite vaadata mõne tellimuse kliendi teavet, saate seose abil tuvastada, millistele tabeli Tellimused kirjetele tabeli Kliendid andmed vastavad.

Aknas Seosed kuvatud tabeliseos

Aknas Seosed kuvatud tabeliseos.
 Primaarvõtit tähistab väljanime kõrval olev võtmeikoon.
 Välisvõti — pange tähele, et võtmeikoon puudub.

Seoste kasutamise eelised

Andmete eraldi säilitamisel seotud tabelites on järgmised eelised.

 • Ühtsus    – kuna iga andmeüksus salvestatakse ainult üks kord ühte tabelisse, on vähem võimalusi andmete vastuolulisuseks või ebaühtsuseks. Näiteks salvestate kliendi nime üks kord kliendiandmete tabelisse, selle asemel, et salvestada seda korduvalt (ja võimalik, et ebaühtselt) tellimuseandmeid sisaldavasse tabelisse.
 • Tõhusus    – andmete talletamisel ainult ühes kohas kulub vähem kettaruumi. Pealegi saab väiksematest tabelitest tavaliselt andmeid kiiremini kätte kui suurtest tabelitest. Kui te ei kasuta erinevate teemade jaoks erinevaid tabeleid, ilmneb tabelites tühiväärtusi (andmete puudumine) ja liiasust, mis mõlemad võivad raisata ruumi ja mõjutada jõudlust.
 • Arusaadavus    – kui teemad on õigesti tabelitesse eraldatud, on andmebaasi kujundust hõlpsam mõista.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Tabeli lisamine töölauaandmebaasi

Looge uus tabel juhul, kui teil on uus andmeallikas, mis ei kuulu ühtegi teie olemasolevasse tabelisse. Tabeli lisamiseks Accessi andmebaasi on mitu võimalust, näiteks luues uue andmebaasi, lisades tabeli olemasolevasse andmebaasi või importides mõne muu andmeallika (nt Microsoft Exceli töövihiku, Microsoft Wordi dokumendi, tekstifaili, veebiteenuse või mõne muu andmebaasi) tabeli või linkides sellega. Kui loote uue tühja andmebaasi, lisatakse teie eest automaatselt uus tühi tabel. Seejärel saate sisestada tabelisse andmed, et alustada väljade määratlemist. 

Töölauaandmebaasi välja lisamise kohta leiate lisateavet artiklist Välja lisamine tabelisse.

Uue tabeli loomine uues töölauaandmebaasis

 1. Klõpsake menüü Fail nuppu Uus ja seejärel nuppu Tühi töölauaandmebaas.
 2. Tippige väljale Faili nimi uue andmebaasi failinimi.
 3. Kui soovite andmebaasi salvestada mõnda muusse asukohta, klõpsake kaustaikooni.
 4. Klõpsake nuppu Loo.

Avaneb uus andmebaas uue tabelinimega Tabel1. Nimetage tabel talletatavate andmete tüübi põhjal ümber.

Uue tabeli loomine olemasolevas andmebaasis

 1. Valige Fail > Ava ja kui teie soovitud andmebaas on loendis Viimatised, klõpsake loendis seda andmebaasi. Kui andmebaasi pole loendis, saate valida ühe sirvimissuvandeist, et see leida.
 2. Klõpsake menüü Loo nuppu Tabel.

Lisatakse uus tabel, mis avaneb andmelehevaates.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Välisandmed

Saate luua lingi mitmesuguste välisandmeallikatega (nt muude andmebaaside, tekstifailide ja Exceli töövihikutega). Kui loote lingi välisandmetega, saab Access kasutada seda linki tabelina. Olenevalt välisandmeallikast ja lingi loomise viisist saate lingitud tabeli andmeid redigeerida ja luua lingitud tabelit hõlmavaid seoseid. Lingi abil ei saa siiski välisandmete kujundust muuta.

Tabeli loomine importimise või linkimise teel

Saate luua tabeli, importides mujal talletatavad andmed või linkides nendega. Saate importida ja linkida andmeid Exceli töölehelt, teenuse Windows SharePoint Services loendist, XML-failist, mõnest muust Accessi andmebaasist, Microsoft Outlooki kaustast ja mujalt.

Andmete importimisel kopeerite andmed praeguse andmebaasi uude tabelisse. Lähteandmete hilisem muutmine imporditud andmeid ei mõjuta ja imporditud andmete muutmine ei mõjuta lähteandmeid. Pärast ühenduse loomist andmeallikaga ja andmete importimist saate andmeid kasutada allikaga ühendust loomata. Saate muuta imporditud tabeli kujundust.

Andmetega linkimisel loote praeguses andmebaasis lingitud tabeli, mis on reaalajas link mujal talletatava teabe juurde. Lingitud tabelis andmete muutmisel muudate neid allikas. Kui andmeid muudetakse allikas, kajastub muudatus ka lingitud tabelis. Iga kord, kui kasutate lingitud tabelit, peate saama luua ühenduse andmeallikaga. Lingitud tabeli kujundust ei saa muuta.

 Märkus    Lingitud tabeli abil ei saa redigeerida Exceli töölehe andmeid. Lahendusena importige lähteandmed Accessi andmebaasi ja seejärel looge Excelist link selle andmebaasiga. Lisateavet Excelist Accessiga linkimise kohta leiate Exceli spikrist.

Uue tabeli loomine välisandmete importimise või linkimise abil

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi ja lingi ühte saadaolevatest andmeallikatest.
 2. Järgige iga juhise juures kuvatavate dialoogibokside juhiseid.

Access loob uue tabeli ja kuvab selle navigeerimispaanil.

 Näpunäide    Saate importida ka SharePointi loendi või sellega linkida, lisateavet leiate teemast SharePointi loendist importimine või linkimine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

SharePointi saidi kasutamine tabeli loomiseks

Saate luua oma andmebaasis tabeli, mis impordib andmeid SharePointi loendist või lingib nendega. Eelmääratletud malli abil saate luua ka uue SharePointi loendi.

 1. Klõpsake menüü Loo nuppu SharePointi loendid ja tehke ühte järgmistest.
 1. Klõpsake malli Kontaktandmed, Ülesanded, Probleemid või Sündmused.
 2. Tippige dialoogiboksis Uue loendi loomine loendi soovitud asukoha loodava SharePointi saidi URL.
 3. Tippige väljale Määratlege uue loendi nimi loendi nimi ja väljale Kirjeldus selle kirjeldus.
 1. Lingitud tabeli avamiseks pärast selle loomist märkige ruut Ava loend, kui see on valmis (vaikimisi märgitud).

 1. Klõpsake käsku Kohanda. Tippige dialoogiboksis Uue loendi loomine selle SharePointi saidi URL, kuhu loendi luua soovite..
 1. Sisestage uue loendi nimi ja selle kirjeldus väljadele Määratlege Ava loend, kui see on valmis ja Kirjeldus.
 2. Lingitud tabeli avamiseks pärast loomist märkige ruut Ava loend pärast lõpetamist (see on vaikimisi märgitud).

 1. Klõpsake väärtust Olemasolev SharePointi loend.
 2. Tippige dialoogiboksi Välisandmete toomine selle SharePointi saidi URL, mis sisaldab imporditavaid andmeid.
 3. Klõpsake raadionuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse ja klõpsake nuppu Edasi.
 4. Märkige iga imporditava SharePointi loendi kõrval olev ruut.

 1. Klõpsake väärtust Olemasolev SharePointi loend.
 2. Tippige dialoogiboksi Välisandmete toomine – SharePointi sait selle SharePointi saidi URL, mis sisaldab loendit, millega soovite linkida.
 3. Klõpsake raadionuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja klõpsake nuppu Edasi.
 4. Märkige iga lingitava SharePointi loendi kõrval olev ruut.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Tabeli loomine veebiteenuse abil

Saate luua oma andmebaasis tabeli, mis loob ühenduse veebiteenuse liidest pakkuva veebisaidi andmetega.

 Märkus    Veebiteenusetabelid on kirjutuskaitstud.

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi ja lingi nuppu Veel ja seejärel käsku Andmeteenused.
 2. Kui ühendus, mida soovite kasutada, on juba installitud, jätkake 5. juhisega. Kui mitte, jätkake järgmise juhisega.
 3. Klõpsake käsku Installi uus ühendus.
 4. Valige kasutatav ühendusfail ja seejärel klõpsake nuppu OK.
 5. Laiendage dialoogiboksis Lingi loomine veebiteenuse andmetega ühendus, mida soovite kasutada.
 6. Valige tabel, millega soovite linkida. Access kuvab väljad dialoogiboksi paremal poolel.
 7. Võite tippida lingitud tabeli nime ka väljale Määra lingi nimi. Access kasutab navigeerimispaanil seda nime lingitud tabeli nimena.
 8. Klõpsake nuppu OK. Access loob lingitud tabeli.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Tabeli atribuutide seadmine töölauaandmebaasis

Saate seada atribuudid, mis rakenduvad kogu tabelile või tervetele kirjetele.

 1. Valige tabel, mille atribuudid soovite seada.
 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.
 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Atribuudileht.

Menüü Kujundus jaotis Kuvamine/peitmine.

 1. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Üldist.
 2. Märkige iga seatava atribuudi kõrval vasakul asuv ruut ja seejärel sisestage vastava atribuudi säte. Tabeliatribuutide loendi kuvamiseks klõpsake nuppu Valideerimisreegel.
 3. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.
Tabeli atribuut Toiming
Vaadete kuvamine SharePointi saidil

Saate määrata, kas SharePointi saidil saab kuvada tabelil põhinevaid vaateid.

 Märkus   Selle sätte mõju oleneb andmebaasiatribuudi Kuva SharePointi saidil kõik vaated sättest.

Lisateavet leiate jaotisest Vt ka.

Laiendatud alamandmeleht Saate tabeli avamisel laiendada kõik alamandmelehed.
Alamandmelehe kõrgus

Tehke ühte järgmistest.

 • Kui soovite kõigi ridade kuvamiseks alamandmelehe akent laiendada, jätke selle atribuudi väärtuseks 0".
 • Kui soovite alamandmelehe kõrgust reguleerida, sisestage soovitud kõrgus tollides.
Suund Saate seada vaate suuna vastavalt sellele, kas teie keeles loetakse vasakult paremale või paremalt vasakule.
Kirjeldus Saate lisada tabeli kirjelduse. See kuvatakse tabeli kohtspikrites.
Vaikevaade Saate seada tabeli avamise vaikevaateks Andmeleht, PivotTable-liigendtabel või PivotChart-liigenddiagramm.
Valideerimisreegel Saate sisestada avaldise, mis peab olema tõene iga kord, kui lisate mõne kirje või muudate seda.
Valideerimistekst Saate sisestada teate, mis kuvatakse siis, kui mõni kirje rikub atribuudi Valideerimisreegel avaldist.
Filter Saate määratleda kriteeriumid ainult vastenduvate ridade kuvamiseks andmelehevaates.
Järjestusalus Saate andmelehevaates ridade vaikesortimisjärjestuse määramiseks valida ühe või mitu välja.
Alamandmelehe nimi Saate määrata, kas andmelehevaates kuvatakse alamandmeleht ning kui jah, siis milline tabel või päring sisaldab alamandmelehe ridu.
Alamväljade linkimine Saate loetleda tabeli või päringu väljad, mida kasutatakse tabeli jaoks määratud atribuudile Ülemväljade linkimine vastaval alamandmelehel.
Ülemväljade linkimine Saate loetleda tabeli jaoks määratud atribuudile Alamväljade linkimine vastava tabeli väljad.
Filtreerimine laadimisel Saate automaatselt rakendada atribuudi Filter filtrikriteeriumid (seades väärtuse Jah) tabeli avamisel andmelehevaates.
Järjestusalus laadimisel Saate automaatselt rakendada atribuudi Järjestusalus sortimiskriteeriumid (seades väärtuse Jah) tabeli avamisel andmelehevaates.

 Näpunäide   Kui vajate atribuudiväljal sätete sisestamiseks või redigeerimiseks rohkem ruumi, vajutage välja Suum kuvamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+F2. Kui seate atribuudi Valideerimisreegel väärtuseks avaldise ja soovite selle koostamisel abi, klõpsake atribuudivälja Nupu pilt Valideerimisreegel kõrval olevat nuppu, et kuvada avaldisekoostur.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Välja lisamine töölauaandmebaasi tabelisse

Kõik jälitatavad andmed saate talletada väljal. Näiteks kontaktide tabelis võite luua väljad Perekonnanimi, Eesnimi, Telefoninumber ja Aadress. Toodete tabelis võite luua väljad Toote nimi, Toote ID ja Hind.

Enne väljade loomist proovige eraldada andmed väikseimateks kasulikeks osadeks. Hiljem on andmeid palju hõlpsam kombineerida kui osadeks jaotada. Näiteks selle asemel, et luua väli Täisnimi, võiksite luua eraldi väljad Perekonnanimi ja Eesnimi. Siis saate hõlpsalt otsida või sortida eesnime, perekonnanime või mõlema järgi. Kui plaanite andmeüksust aruandesse lisada, sortida, otsida või arvutada, paigutage see üksus eraldi väljale. Lisateavet andmebaasi kujundamise ja väljade loomise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Pärast välja loomist saate seada ka väljaatribuudid, et reguleerida välja ilmet ja käitumist.

Accessis uue välja loomiseks sisestage andmelehevaates uude veergu andmed. Kui loote välja, sisestades andmed andmelehevaates, määrab Access teie sisestatud väärtuse põhjal väljale automaatselt andmetüübi. Kui teie sisestatud väärtus ei eelda muid andmetüüpe, seab Access andmetüübiks Tekst, kuid saate andmetüüpi muuta.

Välja lisamine andmete sisestamise teel

Kui loote uue tabeli või avate andmelehevaates olemasoleva tabeli, saate lisada tabelisse välja, sisestades andmed andmelehe veergu Lisa uus väli.

Andmeleht veeruga Lisa uus väli

 Sisestage andmed tühja veergu Lisa uus väli.

Uue välja lisamiseks tehke järgmist.

 1. Looge või avage tabel andmelehevaates.
 2. Sisestage veergu Lisa uus väli loodava välja nimi. Kasutage kirjeldavat nime, et välja oleks hõlpsam tuvastada.
 3. Sisestage uuele väljale andmed.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Välja atribuutide seadmine

Pärast välja loomist saate seada väljaatribuudid, et reguleerida välja ilmet ja käitumist.

Väljaatribuutide seadmisega saate näiteks teha järgmist:

 • reguleerida välja andmete ilmet;
 • vältida valede andmete sisestamist väljale;
 • määrata välja vaikeväärtused;
 • kiirendada väljalt otsimist ja välja sortimist.

Mõne saadaoleva väljaatribuudi saate seada andmelehevaates töötades. Väljaatribuutide täielikule loendile pääsete aga juurde ja saate neid seada kujundusvaates.

Väljaatribuutide seadmine andmelehevaates

Andmelehevaates töötades saate välja ümber nimetada, muuta selle andmetüüpi, atribuuti Vorming ja mõnda muud atribuuti.

 • Tabeli avamiseks andmelehvaates tehke järgmist.    Paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil ja klõpsake kiirmenüü käsku Andmelehevaade.
 • Välja ümbernimetamiseks tehke järgmist.     Kui lisate välja andmelehevaates andmete sisestamise teel, määrab Access väljale automaatselt üldise nime. Access määrab esimesele uuele väljale nime Väli1, teisele uuele väljale nime Väli2 jne. Välja nime kasutatakse vaikimisi selle sildina kõikjal, kus see kuvatakse (nt andmelehe veerupäisena). Väljade ümbernimetamine kirjeldavate nimedega muudab nende kasutamise kirjete vaatamisel või redigeerimisel hõlpsamaks.
 1. Paremklõpsake selle välja päist, mille soovite ümber nimetada (nt Väli1).
 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Nimeta veerg ümber.
 3. Sisestage välja päisesse uus nimi.

Väljanimed võivad koosneda kuni 64 märgist (tähest ja numbrist) koos tühikutega.

Välja andmetüübi muutmine

Kui loote välja andmelehevaates andmete sisestamise teel, kontrollib Access neid andmeid, et määratleda välja jaoks sobiv andmetüüp. Näiteks kui sisestate väärtuse 01.01.2006, tuvastab Access need andmed kuupäevana ja seab välja andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg. Kui Access ei suuda andmetüüpi täpselt määratleda, seatakse andmetüübiks vaikimisi Tekst.

Välja andmetüüp määratleb, milliseid muid väljaatribuute saate seada. Näiteks atribuudi Lisa ainult lõppu saate seada ainult väljale, mille andmetüüp on Hüperlink või Memo.

Mõnel juhul võite soovida välja andmetüüpi käsitsi muuta. Oletame näiteks, et sisestate ruuminumbreid, mis sarnanevad kuupäevadega (nt 10/2001). Kui sisestate andmelehevaates uuele väljale väärtuse 10/2001, valib andmetüübi automaatse tuvastamise funktsioon selle välja jaoks andmetüübi Kuupäev/kellaaeg. Kuna ruuminumbrid on sildid, mitte kuupäevad, tuleb kasutada andmetüüpi Tekst. Välja andmetüübi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Andmeleht .
 2. Valige jaotise Andmetüüp ja vorming loendis Andmetüüp soovitud andmetüüp.

Accessi lindi pilt

Välja vormingu muutmine

Lisaks uue välja andmetüübi määratlemisele võib Access olenevalt teie sisestatud andmetest seada väljale ka atribuudi Vorming. Näiteks kui sisestate väärtuse 10:50, seab Access andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg ja atribuudi Vorming väärtuseks Keskmine kellaaeg. Välja atribuudi Vorming käsitsi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake lindil menüüd Andmeleht.
 2. Sisestage jaotise Andmetüüp ja vorming loendisse Vorming soovitud vorming.

 Märkus    Olenevalt välja andmetüübist ei pruugi mõne välja (nt tekstivälja) puhul loend Vorming saadaval olla.

Muude väljaatribuutide seadmine

 1. Klõpsake andmelehevaates välja, mille atribuute soovite seada.
 2. Valige menüü Andmeleht jaotises Andmetüüp ja vorming soovitud atribuudid.

Accessi lindi pilt

Lehe algusesse Lehe algusesse

Välja atribuutide seadmine

Välja atribuudi seadmiseks avage tabel kujundusvaates.

 • Tabeli avamiseks kujundusvaates tehke järgmist.    Paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.
 • Välja andmetüübi muutmiseks tehke järgmist.    Leidke välja nimi, mille jaoks soovite andmetüüpi seada, klõpsake välja Andmetüüp ja seejärel valige loendist andmetüüp.
 • Muude väljaatribuutide seadmiseks tehke järgmist.    Valige tabeli kujundusruudustikus väli, mille atribuute soovite seada. Sisestage paanile Välja atribuudid iga atribuudi sätted. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 Märkus    Seatavad atribuudid sõltuvad välja andmetüübist.

Lehe algusesse Lehe algusesse

Tabelid Accessi rakendustes

Accessi klientrakendus pakub kujundajaid SQL Serveris talletatavate tabelite loomiseks ja muutmiseks. Tabeli ja atribuutide (nt sisestusmaskide, otsinguteabe ja vormingu) loomiseks ja haldamiseks Accessi nõutavat teavet talletatakse kasutaja andmebaasi süsteemitabelis (Access.ColumnProperties. Lisateavet leiate teemast Accessi rakenduse loomine.

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Access 2013