Muude keelte kasutamine koduarvutis

Luis õpib Saksamaal magistriõppes ja peab tihedat kirjavahetust Hispaanias elavate pereliikmetega, saates neile hispaaniakeelseid kirju ja meilisõnumeid. Sõltuvat installitud tarkvarast ja sellest, kuidas ta soovib oma arvutit kohandada, saab ta muuta klaviatuuri keelt, arvuti kuva või aktiveerida muukeelse õigekirja- ja grammatikakontrolli.

 Märkus    Kui olete arvuti oma vajadustele vastavaks kohandanud, ent vahel tekib teil vajadus sisestada erimärke (nt märkeid või saksa keele tähte "eszett" (ß)), saate erimärkide sisestamiseks kasutada ASCII märgistikku kuuluvaid koode, mida klaviatuuril ei leidu, või funktsiooni Märgistik erimärke.

Arvutisse installitud keelte vaatamine Üksikasjalikku teavet vt
1. juhis    

Enne arvuti kohandamist vaadake järele, millised keeled on installitud. Vt Kas vajan keelepaketti või keeleliidesepaketti?

Kui arvutisse on installitud mitu keelt, saate teha järgmist.

2. juhis     Õigekeelsusriistade kasutamiseks peate arvatavasti installima sobiva keelepaketi. Vt Office 2010 keelepakettide ostmine või Office 2013 keelepaketi ostmine.
Muus keeles tippimine Üksikasjalikku teavet vt
Klaviatuuri keele muutmine    

Klaviatuurikeele vahetamiseks on vaja kahte toimingut.

  1. Lubage erinevate keelte klahvipaigutused opsüsteemis Windows 7, Windows Vista (ainult Office 2010 korral) ja Windows XP (ainult Office 2010 korral).
  2. Vahetage keeli keeleriba abil.
Erimärkide tippimine    

Kui te ei soovi kasutada õigekeelsusriistu ega vahetada klaviatuuri keelt, saate mõne kindla muukeelse märgi (nt tilde (ñ)) või sümboli (nt märgete) tippimiseks teha järgmist.

Valikulised toimingud Üksikasjalikku teavet vt
Õigekirja ja grammatika kontrollimine    

Mõne muu keele õigekirja ja grammatikat saab kontrollida järgmise kahe etapi abil.

  1. Kontrollige, mis keeled on arvutisse installitud. Vt 1. juhis.
  2. Kontrollige erinevates keeltes õigekirja ja grammatikat.
Teksti osa või kogu dokumendi keele seadmine    

Kui soovite oma dokumendi lisada tekstilõigu, mille keel erineb ülejäänud failis kasutatavast keelest, saate selle lõigu määratleda vastavas keeles kirjutatud tekstina, et õigekirjakontroll ei märgiks seda teksti õigekirjavigadega tekstina. Lisateavet leiate teemast Keelte vahetamine õigekirjakontrolli keele seadmise kaudu. Kui soovite kogu dokumendi koostada keeles, mis erineb teil tavaliselt kasutusel olevast keelest, saate vastava keele määrata juba dokumendi loomisega alustamisel.

Microsoft Office'i vaikekeeleks on soovitatav seada kõige sagedamini kasutatav keel ja muuta muude keelte kasutamisel õigekirjakontrolli keelt. Lisateavet leiate teemast Valikulised toimingud: kuvamis- või spikrikeele muutmine.

Kuvamis- või spikrikeele muutmine    

Arvuti kuvamiskeelt saate muuta kahe etapi abil.

  1. Kontrollige, mis keeled on arvutisse installitud. Vt 1. juhis.
  2. Seadke redigeerimis-, kuvamis- või spikrikeele eelistused.
Teksti tõlkimine    

Muukeelse teksti tõlkimine.

Kus asuvad tõlkesuvandid?

Lehe algusesse Lehe algusesse

Lisateave

Keelepaketid ja keeleliidesepaketid    

Lehe algusesse Lehe algusesse

 
 
Rakenduskoht:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010