Ελληνικό Λεξικό

Ελληνικό Λεξικό

Ελληνικό Λεξικό
FREE
This app is not available any more.See more info

VERSION1.2.0.0
AVERAGE RATING
Not rated(0)
RELEASED6/27/2012
PRODUCTWord 2013
SUPPORTED LANGUAGESελληνικά
PROVIDER DESCRIPTION
The STANDS4 Greek dictionary is a comprehensive unilingual dictionary that contains thousands of popular definitions along with pronunciations and example usage in the Greek language