Σελίδα 9 από 19ΠΊΣΩΕΠΌΜΕΝΟ

Διακόσμηση εγγράφων με φόντο, περιγράμματα και εφέ κειμένου

Παραδείγματα περιγραμμάτων σε εικόνα, παράγραφο και πίνακα


Δοκιμάστε να τοποθετήσετε περιγράμματα γύρω από διάφορα στοιχεία μέσα σ' ένα έγγραφο. Για παράδειγμα:

Επεξήγηση 1 Χρησιμοποιήστε ένα περίγραμμα για να αναδείξετε μια εικόνα.
Επεξήγηση 2 Ένα περίγραμμα μπορεί να συνοδεύει καλαίσθητα ένα σημαντικό παράθεμα.
Επεξήγηση 3 Τα περιγράμματα αποδεικνύονται επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικά στους πίνακες. Μπορείτε να τα εφαρμόσετε σε κάθε κελί, εάν θέλετε συγκεκριμένο οπτικό αποτέλεσμα.

Όπως συμβαίνει και με ολόκληρες τις σελίδες, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών στυλ περιγραμμάτων.

Οι μέθοδοι για την προσθήκη περιγραμμάτων ποικίλλουν αναλόγως του στοιχείου στο οποίο προσθέτετε περίγραμμα. Για μια εικόνα, το Word 2007 προσφέρει ένα πλήρες νέο σύνολο στυλ εικόνας, το οποίο περιλαμβάνει περιγράμματα, καθώς και εφέ όπως αντανακλάσεις και σκιάσεις. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στυλ, εάν επιλέξετε την εικόνα και έπειτα εργαστείτε με τα Εργαλεία εικόνας στην Κορδέλα.

Για άλλα γραφικά, όπως πίνακες, και για κείμενο, θα βρείτε επιλογές περιγραμμάτων παρεμφερείς με εκείνες που θα χρησιμοποιούσατε για τα περιγράμματα σελίδων. Μπορείτε να τις ανοίξετε από την καρτέλα Διάταξη σελίδας. Στην πρακτική εξάσκηση, θα μάθετε πώς βρίσκετε και εφαρμόζετε αυτές τις επιλογές.

Σελίδα 9 από 19ΠΊΣΩΕΠΌΜΕΝΟ