Αλλαγή του μεγέθους κειμένου

Στο Microsoft Office Word 2007, μπορείτε, επιλέγοντας ένα θέμα εγγράφου, να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε ένα επιλεγμένο κείμενο ή να μορφοποιήσετε εύκολα ένα ολόκληρο έγγραφο προκειμένου να προσδώσετε σε αυτό το έγγραφο επαγγελματική και σύγχρονη εμφάνιση. Ένα θέμα εγγράφου είναι ένα σύνολο επιλογών μορφοποίησης που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα σχήμα χρωμάτων (ένα σύνολο χρωμάτων), ένα σχήμα γραμματοσειράς (ένα σύνολο γραμματοσειρών σώματος και επικεφαλίδων κειμένου), και ένα σχήμα εφέ (ένα σύνολο γραμμών και εφέ γεμίσματος).

Τι θέλετε να κάνετε;


Αλλαγή του μεγέθους κειμένου

Στο Office Word 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μορφοποίησης της μικρής γραμμής εργαλείων για να μορφοποιήσετε γρήγορα το κείμενο. Η μικρή γραμμή εργαλείων εμφανίζεται αυτόματα όταν επιλέγετε κείμενο. Επίσης, εμφανίζεται με το μενού όταν επιλέγετε κείμενο και στη συνέχεια κάνετε δεξιό κλικ.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σας στη μικρή γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται μαζί με την επιλογή του κειμένου σας.
 2. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να μεγεθύνετε το κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί Μεγέθυνση γραμματοσειράς. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+>.
  • Για να σμικρύνετε το κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί Σμίκρυνση γραμματοσειράς. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+<.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα μέγεθος γραμματοσειράς στην καρτέλαΑρχική, στην ομάδα Γραμματοσειρά.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Εφαρμογή ενός προκαθορισμένου θέματος γραμματοσειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τις γραμματοσειρές στο έγγραφό σας επιλέγοντας ένα νέο θέμα γραμματοσειράς. Όταν επιλέγετε ένα νέο θέμα γραμματοσειράς, αλλάζει η γραμματοσειρά των επικεφαλίδων και του σώματος κειμένου στο έγγραφο με το οποίο εργάζεστε.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Θέματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμματοσειρές θέματος.

Εικόνα κορδέλας του Word

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Αν θέλετε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, τα χρώματα και τα εφέ στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Θέματα αντί στην επιλογή Γραμματοσειρές θέματος.

 1. Στην περιοχή Ενσωματωμένη, κάντε κλικ στο προκαθορισμένο θέμα γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημιουργία προσαρμοσμένου θέματος γραμματοσειράς

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Θέματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμματοσειρές θέματος.Εικόνα κορδέλας του Word
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέων γραμματοσειρών θέματος.
 2. Επιλέξτε τις γραμματοσειρές και τα μεγέθη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στα πλαίσια Γραμματοσειρά επικεφαλίδας και Γραμματοσειρά σώματος.

Γίνεται ενημέρωση του δείγματος με τις γραμματοσειρές που επιλέγετε.

 1. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε έναν όνομα για το νέο θέμα γραμματοσειράς.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
 
Ισχύει για:
Word 2007