Δημιουργία επιστολής

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος ίσως να μην ισχύουν για ορισμένες γλώσσες.

  1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.
  2. Στο παράθυρο εργασιών (παράθυρο εργασιών: Παράθυρο μέσα σε ένα πρόγραμμα του Office το οποίο παρουσιάζει τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά. Η θέση του και το μικρό του μέγεθος σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές ενώ εξακολουθείτε να εργάζεστε ακόμα με τα αρχεία σας.) Δημιουργία εγγράφου, στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στη σύνδεση Στον υπολογιστή μου.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιστολές & Φαξ.
  4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Οδηγός επιστολής.

Εάν δεν εμφανίζεται ο οδηγός (οδηγός: Δυνατότητα η οποία υποβάλει ερωτήματα και στη συνέχεια δημιουργεί ένα στοιχείο, όπως μια φόρμα ή ιστοσελίδα, ανάλογα με τις απαντήσεις σας.) στο παράθυρο διαλόγου Πρότυπα, ίσως να χρειάζεται να τον εγκαταστήσετε.

  1. Ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού επιστολής".

Εάν θέλετε να παραλείψετε ένα βήμα ή να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο πίνακα, κάντε κλικ σε μία από τις καρτέλες.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Για να βρείτε περισσότερα πρότυπα και οδηγούς, επισκεφτείτε την τοποθεσία Microsoft Office Online.

 
 
Ισχύει για:
Word 2003