Δήλωση απορρήτου για την Ενεργοποίηση/Εγγραφή του Microsoft Office

Ενεργοποίηση του Microsoft Office

Η Microsoft απαιτεί την ενεργοποίηση των προϊόντων του Office System της Microsoft προκειμένου να επαληθευτεί ότι η εγκατάσταση έγινε με γνήσιο προϊόν της Microsoft. Η ενεργοποίηση είναι απολύτως ανώνυμη. Δεν απαιτούνται ούτε θα αποσταλούν στη Microsoft προσωπικές πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, το αναγνωριστικό του προϊόντος και ένα μη μοναδικό αναγνωριστικό υλικού αποστέλλονται στη Microsoft. Το αναγνωριστικό του προϊόντος προκύπτει από τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος (Product Key) που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του λογισμικού και ένα γενικό κώδικα που αντιπροσωπεύει την έκδοση και τη γλώσσα του Office που ενεργοποιείται. Το μη μοναδικό αναγνωριστικό υλικού αντιπροσωπεύει τις παραμέτρους του Η/Υ σας κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης. Το αναγνωριστικό υλικού δεν περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, πληροφορίες σχετικά με άλλα λογισμικά ή δεδομένα που ενδέχεται να υπάρχουν στον Η/Υ σας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο τύπο ή μοντέλο του Η/Υ σας. Το αναγνωριστικό υλικού προσδιορίζει μόνο τον Η/Υ αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενεργοποίησης. Το Office μπορεί να εντοπίσει και να αποδεχτεί αλλαγές στις παραμέτρους του Η/Υ σας. Δεν απαιτείται εκ νέου ενεργοποίηση μετά από μικρές αναβαθμίσεις. Εάν αναβαθμίσετε πλήρως τον Η/Υ σας, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το προϊόν ξανά.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώρισή σας ούτε θα διατεθούν για κοινή χρήση σε εταίρους εκτός της Microsoft. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και η πρόσβαση σε αυτές από το προσωπικό της Microsoft είναι επίσης περιορισμένη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αυστηρώς και μόνο με σκοπό την επαλήθευση της άδειας για το προϊόν σας.

Εγγραφή πελάτη του Microsoft Office

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης του λογισμικού σας, μπορείτε να δηλώσετε το προϊόν σας στη Microsoft. Η εγγραφή δεν είναι το ίδιο με την ενεργοποίηση. Ενώ η ενεργοποίηση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του λογισμικού σας, η εγγραφή είναι προαιρετική και τελείως ξεχωριστή από την ενεργοποίηση. Εάν προβείτε σε εγγραφή του λογισμικού σας, η Microsoft μπορεί να σας αποστέλλει προσαρμοσμένες πληροφορίες και προσφορές σχετικά με μελλοντικά προϊόντα, καθώς και να σας παρέχει βελτιωμένη υποστήριξη προϊόντων και πληροφορίες αναβάθμισης προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, το λογισμικό θα σας ζητήσει να εισαγάγετε πληροφορίες σε έναν αριθμό πεδίων, συμπεριλαμβάνοντας το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που θα εισαγάγετε στα πεδία αυτά θα αποσταλούν στη Microsoft και θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων προφίλ εγγραφής.

Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτή τη βάση δεδομένων εγγραφής για τον προσδιορισμό των προτιμήσεών σας όσον αφορά προσφορές προϊόντων και υπηρεσίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Η Microsoft δεν διαθέτει τις πληροφορίες προς πώληση ούτε προς κοινή χρήση με τρίτους, εκτός από τις εταιρείες που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι και παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους της Microsoft. Στις εταιρείες αυτές θα παρέχουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Είναι υποχρεωμένες να διατηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών σας και απαγορεύεται να τις χρησιμοποιήσουν για άλλο σκοπό.

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τυχόν ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft ή να αλλάξετε τις πληροφορίες σας ανά πάσα στιγμή από τη σελίδα Manage Your Profile που θα βρείτε στη διεύθυνση Microsoft.com.

Για περισσότερες πληροφορίες

Οι πληροφορίες απορρήτου για όλες τις εφαρμογές Microsoft Office System αποθηκεύονται μαζί με μια δήλωση απορρήτου που διατίθεται μέσω της Βοήθειας για την εφαρμογή. Για μια πλήρη δήλωση απορρήτου για όλες τις εφαρμογές Microsoft Office System, αναζητήστε στη Βοήθεια οποιασδήποτε εφαρμογής τη φράση “Δήλωση απορρήτου” (χωρίς τα εισαγωγικά).

 
 
Ισχύει για:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Windows Sharepoint Services 2.0, Word 2003