Αλλαγή του συνδυασμού πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων του κειμένου

Στο Microsoft Office Word 2007 και στο Microsoft Office PowerPoint 2007, μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων σε λέξεις, προτάσεις ή παραγράφους, εκτελώντας τα ακόλουθα:

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να αλλάξετε τα πεζά και κεφαλαία γράμματα.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή πεζών-κεφαλαίωνΑλλαγή πεζών-κεφαλαίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή του συνδυασμού πεζών-κεφαλαίων που θέλετε.

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων

  • Για να μετατρέψετε το πρώτο γράμμα μιας πρότασης σε κεφαλαίο και να διατηρήσετε όλα τα υπόλοιπα γράμματα πεζά, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλαία-πεζά πρότασης.
  • Για να μετατρέψετε όλα τα γράμματα σε πεζά, κάντε κλικ στην επιλογή πεζά.
  • Για να μετατρέψετε όλα τα γράμματα σε κεφαλαία, κάντε κλικ στην επιλογή ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
  • Για να μετατρέψετε το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε κεφαλαίο και να διατηρήσετε τα υπόλοιπα γράμματα πεζά, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή κάθε λέξης σε κεφαλαία.
  • Για εναλλαγή μεταξύ δύο προβολών πεζών-κεφαλαίων (για παράδειγμα, για εναλλαγή μεταξύ του Μετατροπή Κάθε Λέξης Σε Κεφαλαία και του αντίθετου, μΕΤΑΤΡΟΠΗ κΑΘΕ λΕΞΗΣ σΕ κΕΦΑΛΑΙΑ), κάντε κλικ στην επιλογή εΝΑΛΛΑΓΗ πεζών - ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
 
Ισχύει για:
PowerPoint 2007, Word 2007