Μετατροπή εγγράφων μεταξύ PDF και Word

Ισχύει για
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 97, 2000 και 2002

Η μορφή αρχείων PDF (Portable Document Format) χρησιμοποιείται συχνά για την κοινή χρήση εγγράφων του Word από αναγνώστες που ίσως δεν έχουν το Word εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους. Η μορφή αυτή διατηρεί τη διάταξη ενός εγγράφου και εμποδίζει την επεξεργασία του στο Word. Παρόλο που το Word δεν παρέχει άμεσο τρόπο αποθήκευσης εγγράφων σε αυτή τη μορφή, πολλά προγράμματα άλλων κατασκευαστών παρέχουν δυνατότητα μετατροπής εγγράφων του Word σε PDF και μετατροπής αρχείων PDF σε μορφή αρχείου του Word.

Το Word υποστηρίζει άλλους τρόπους που διευκολύνουν την κοινή χρήση εγγράφων ώστε να διατηρείται η διάταξή τους και να μην επιτρέπεται η επεξεργασία τους. Η μέθοδος που επιλέγετε εξαρτάται από το τι θέλετε να κάνετε και από το λογισμικό που διαθέτουν οι αναγνώστες του εγγράφου σας.

Μετατροπή από Word σε PDF και από PDF σε Word

Τα προγράμματα μετατροπής αρχείων μπορούν να μετατρέψουν ένα έγγραφο του Word σε ένα αρχείο PDF και το αντίστροφο. Παρόλο που η Microsoft δεν παρέχει αυτά τα προγράμματα μετατροπής, υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα εργαλεία τρίτων κατασκευαστών.

Μετατροπή αρχείου PDF σε μορφή αρχείου Word

Εάν εργάζεστε με ένα αρχείο σε μορφή PDF και θέλετε να το επεξεργαστείτε στο Word, μπορείτε να το μετατρέψετε σε έγγραφο του Word. Πολλοί προμηθευτές που περιλαμβάνονται στην τοποθεσία Αγορά του Microsoft Office (Στα Αγγλικά) παρέχουν προγράμματα που κάνουν αυτή τη μετατροπή. Μελετήστε τις καταχωρήσεις προμηθευτών που προσφέρουν μετατροπή PDF σε Word.

Μετατροπή εγγράφου Word σε PDF

Πολλοί προμηθευτές παρέχουν λογισμικό για τη μετατροπή εγγράφων Word σε αρχεία PDF. Για παράδειγμα, ορισμένοι από τους προμηθευτές στην τοποθεσία "Αγορά" του Office (Στα Αγγλικά) που παρέχουν προγράμματα μετατροπής PDF σε Word ενδέχεται να παρέχουν επίσης προγράμματα μετατροπής Word σε PDF. Επισκεφθείτε την τοποθεσία του προμηθευτή στο Web, για περισσότερες πληροφορίες.

Άλλοι τρόποι κοινής χρήσης εγγράφων του Word

Εάν οι αναγνώστες του εγγράφου σας δεν διαθέτουν το Word, υπάρχουν μερικές ακόμη επιλογές, πέρα από τη δημιουργία αρχείου PDF.

Παροχή σύνδεσης για λήψη του προγράμματος προβολής Microsoft Office Word Viewer 2003

Οι αναγνώστες του εγγράφου σας μπορούν να κάνουν λήψη του προγράμματος Word Viewer 2003 (Στα Αγγλικά) δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα προβολής Word Viewer 2003, οι αναγνώστες που δεν διαθέτουν το Word μπορούν να προβάλουν, να εκτυπώσουν και να αντιγράψουν έγγραφα του Word, αλλά δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν. Το Word Viewer 2003 εμφανίζει έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το Word 2003 και προηγούμενες εκδόσεις.

Για να διανείμετε ένα έγγραφο που να μπορούν οι αναγνώστες σας να το ανοίξουν με το Word Viewer 2003, αποθηκεύστε το έγγραφο όπως θα κάνατε κανονικά. Κατόπιν δώστε οδηγίες στους αναγνώστες σας για τον τρόπο λήψης του προγράμματος προβολής. Εάν το έγγραφό σας φιλοξενείται σε μια τοποθεσία Web, προσθέστε μια σύνδεση για το στοιχείο λήψης (Στα Αγγλικά).

Δημιουργία εικόνας από το έγγραφο Word

Το Office περιλαμβάνει το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft Office Document Image Writer, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση ενός εγγράφου του Word ως αρχείου TIFF (Tagged Image File Format). Η μορφή TIFF είναι μια ευρέως διαδεδομένη μορφή αρχείου που μπορεί να προβληθεί από πολλά προγράμματα, όπως λογισμικό γραφικών, λογισμικό που συνοδεύει συσκευές σάρωσης και λογισμικό για την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών φαξ. Επιπλέον, πολλοί προμηθευτές παρέχουν προγράμματα προβολής TIFF, λήψη των οποίων μπορείτε να κάνετε από το Web.

Για να δημιουργήσετε την εικόνα TIFF, ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα της Βοήθειας Αποθήκευση εγγράφου του Office ως αρχείου TIFF.

 
 
Ισχύει για:
Word 2003