Πίνακας προπαίδειας
Excel 2007
Παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων, σχέδιο απεικονίσεων πίνακα κιμωλίας (ευρεία οθόνη)
Παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων, σχέδιο απεικονίσεων πίνακα κιμωλίας (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Προγραμματισμός ανάθεσης εργασιών σε σπουδαστές
Προγραμματισμός ανάθεσης εργασιών σε σπουδαστές
Excel 2013
Οικογενειακός προϋπολογισμός
Οικογενειακός προϋπολογισμός
Excel 2013
Φοιτητική αναφορά
Φοιτητική αναφορά
Word 2013
Ημερολόγιο διαδρομών
Ημερολόγιο διαδρομών
Excel 2013
Απλός προϋπολογισμός σπουδών
Απλός προϋπολογισμός σπουδών
Excel 2013
Λίστα δώρων διακοπών
Λίστα δώρων διακοπών
Excel 2013
Βασική αναφορά πωλήσεων
Βασική αναφορά πωλήσεων
Excel 2013
Παρουσίαση με σχέδιο περιγράμματος σε λαμπερό μπλε (ευρεία οθόνη)
Παρουσίαση με σχέδιο περιγράμματος σε λαμπερό μπλε (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Παρακολούθηση απώλειας βάρους
Παρακολούθηση απώλειας βάρους
Excel 2013
Λίστα εκκρεμών εργασιών δασκάλων
Λίστα εκκρεμών εργασιών δασκάλων
Excel 2013
Πρόγραμμα μαθητή
Πρόγραμμα μαθητή
Excel 2013
Παρακολούθηση εκπαίδευσης υπαλλήλων
Παρακολούθηση εκπαίδευσης υπαλλήλων
Excel 2013
Παρουσίαση με σκίτσο πόλης (ευρεία οθόνη)
Παρουσίαση με σκίτσο πόλης (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Παρουσίαση με άνθη κερασιάς (ευρεία οθόνη)
Παρουσίαση με άνθη κερασιάς (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Παρουσίαση με πράσινο σαγρέ μέταλλο (ευρεία οθόνη)
Παρουσίαση με πράσινο σαγρέ μέταλλο (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Λίστα επαφών πελατών
Λίστα επαφών πελατών
Excel 2013
Μηνιαία αναφορά πωλήσεων
Μηνιαία αναφορά πωλήσεων
Excel 2013
Παρακολούθηση φυσικής κατάστασης
Παρακολούθηση φυσικής κατάστασης
Excel 2013
Απλός προϋπολογισμός
Απλός προϋπολογισμός
Excel 2013
Λωρίδα χρόνου έργου
Λωρίδα χρόνου έργου
Excel 2013
Λωρίδα χρόνου με ορόσημα
Λωρίδα χρόνου με ορόσημα
Excel 2013
Λίστα ελέγχου στοιχείων διακοπών
Λίστα ελέγχου στοιχείων διακοπών
Excel 2013
Παρακολούθηση εντολών εργασιών
Παρακολούθηση εντολών εργασιών
Excel 2013
Λίστα ελέγχου επαγγελματικού προγραμματισμού
Λίστα ελέγχου επαγγελματικού προγραμματισμού
Excel 2013
Παρουσίαση σχολικής εργασίας (ευρείας οθόνης)
Παρουσίαση σχολικής εργασίας (ευρείας οθόνης)
PowerPoint 2013
Υγεία και φυσική κατάσταση (ευρεία οθόνη)
Υγεία και φυσική κατάσταση (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Παρουσίαση με σχέδιο περιγράμματος σε λαμπερό πράσινο (ευρεία οθόνη)
Παρουσίαση με σχέδιο περιγράμματος σε λαμπερό πράσινο (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Επιστημονικό εργαστήριο
Επιστημονικό εργαστήριο
PowerPoint 2013

Πίνακας προπαίδειας

 Πίνακας προπαίδειας 

Περιγραφή

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Έκδοση:
Excel 2007 ή νεότερη έκδοση
Στοιχεία λήψης:
1.253
Μέγεθος αρχείου:
34 KB
Χαρακτηρισμός: