Επαγγελματικό ενημερωτικό δελτίο
Word 2007
Επιχειρηματικό σχέδιο (Κόκκινο σχέδιο)
Επιχειρηματικό σχέδιο (Κόκκινο σχέδιο)
Word 2013
Σχεδίαση ανασκόπησης (κενή)
Σχεδίαση ανασκόπησης (κενή)
Word 2013
Αναφορά εξόδων
Αναφορά εξόδων
Excel 2013
Βασικό βιογραφικό σημείωμα
Βασικό βιογραφικό σημείωμα
Word 2013
Φόρμα εξουσιοδότησης αλλαγής έργου
Φόρμα εξουσιοδότησης αλλαγής έργου
Word 2013
Προσωπικές επαγγελματικές κάρτες με λουλούδια
Προσωπικές επαγγελματικές κάρτες με λουλούδια
Word 2013
Προσωπικές επαγγελματικές κάρτες
Προσωπικές επαγγελματικές κάρτες
Word 2013
Παρουσίαση σχεδίου επιχειρηματικού έργου (ευρεία οθόνη)
Παρουσίαση σχεδίου επιχειρηματικού έργου (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Φυλλάδιο (επιχείρηση)
Φυλλάδιο (επιχείρηση)
PowerPoint 2013
Επαγγελματικό ημερολόγιο 2013 (Δ-Κ)
Επαγγελματικό ημερολόγιο 2013 (Δ-Κ)
Word 2010
Αναβάθμιση στον Project Server 2013
Αναβάθμιση στον Project Server 2013
Project Professional 2013, Project 2013 - Standard
Ενημερωτικό δελτίο
Ενημερωτικό δελτίο
Word 2013
Λίστα ταξιδίου
Λίστα ταξιδίου
Word 2013
Δελτία λοταρίας
Δελτία λοταρίας
Word 2013
Επαγγελματικές κάρτες (αρκουδάκια)
Επαγγελματικές κάρτες (αρκουδάκια)
Word 2013
Κόκκινες επαγγελματικές ετικέτες
Κόκκινες επαγγελματικές ετικέτες
Publisher 2013
Πράσινο επαγγελματικό επιστολόχαρτο
Πράσινο επαγγελματικό επιστολόχαρτο
Publisher 2013
Πράσινος επαγγελματικός φάκελος
Πράσινος επαγγελματικός φάκελος
Publisher 2013
Φυλλάδιο μικρής επιχείρησης
Φυλλάδιο μικρής επιχείρησης
PowerPoint 2013
Επαγγελματικές κάρτες (μπαμπού)
Επαγγελματικές κάρτες (μπαμπού)
Word 2013
Τιμολόγιο χρέωσης
Τιμολόγιο χρέωσης
Excel 2013
Επαγγελματική παρουσίαση με κόκκινη γραμμή (ευρεία οθόνη)
Επαγγελματική παρουσίαση με κόκκινη γραμμή (ευρεία οθόνη)
PowerPoint 2013
Ακαδημαϊκό πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων
Ακαδημαϊκό πρόγραμμα εβδομαδιαίων μαθημάτων
Excel 2013
Λίστα ελέγχου επαγγελματικού προγραμματισμού
Λίστα ελέγχου επαγγελματικού προγραμματισμού
Excel 2013
Τιμολόγιο σε κόκκινο χρώμα
Τιμολόγιο σε κόκκινο χρώμα
Publisher 2013
Επαγγελματικές κάρτες σε κόκκινο χρώμα (Κατακόρυφος προσανατολισμός)
Επαγγελματικές κάρτες σε κόκκινο χρώμα (Κατακόρυφος προσανατολισμός)
Publisher 2013
Επαγγελματικές κάρτες σε κόκκινο χρώμα (Οριζόντιος προσανατολισμός)
Επαγγελματικές κάρτες σε κόκκινο χρώμα (Οριζόντιος προσανατολισμός)
Publisher 2013
Επαγγελματικές κάρτες σε πράσινο χρώμα
Επαγγελματικές κάρτες σε πράσινο χρώμα
Publisher 2013
Φυλλάδιο σε κόκκινο χρώμα
Φυλλάδιο σε κόκκινο χρώμα
Publisher 2013

Επαγγελματικό ενημερωτικό δελτίο

 Επαγγελματικό ενημερωτικό δελτίο 

Περιγραφή

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Έκδοση:
Word 2007 ή νεότερη έκδοση
Στοιχεία λήψης:
4.103
Μέγεθος αρχείου:
781 KB
Χαρακτηρισμός:
Δείτε επίσης: