Άμεση μετάβαση σε αποτελέσματα αναζήτησης
ΠΡΟΪΌΝ
Αποτελέσματα από το Office.com
Ταξινόμηση λίστας αλφαβητικά
Άρθρο Μπορείτε να ταξινομήσετε μια λίστα με κουκκίδες ή αριθμούς ενός επιπέδου, ώστε το κείμενο να είναι σε αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να εφαρμόσετε ταξινόμηση σε αύξ...
Word 2010
Δημιουργία λίστας ελέγχου στο Word
Άρθρο Για να δημιουργήσετε μια λίστα ελέγχου με βάση το χαρτί, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να δημιουργήσετε μία με πλαίσια ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικά.
Word 2010
Δημιουργία λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση
Άρθρο Δημιουργήστε μια λίστα επιλέγοντας κουκκίδες ή αρίθμηση από την Κορδέλα ή επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση.
Word 2013
Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου για τη δημιουργία μιας λίστας ελέγχου
Άρθρο Δημιουργήστε μια λίστα ελέγχου που βασίζεται σε έντυπη μορφή την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε ή δημιουργήστε μία λίστα με πλαίσια ελέγχου για ηλεκτρονική χρήση.
Word 2013
Δημιουργία λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση
Άρθρο Μπορείτε να προσθέτετε γρήγορα κουκκίδες ή αριθμούς σε υπάρχουσες γραμμές κειμένου ή το Word μπορεί να δημιουργεί αυτόματα λίστες κατά την πληκτρολόγηση. Από πρ...
Δεν βρήκατε αυτό που αναζητάτε;Αναζήτηση σε όλο το Office.com