Άμεση μετάβαση σε αποτελέσματα αναζήτησης
ΠΡΟΪΌΝ
Αποτελέσματα από το Office.com
Σύνδεση σε (Εισαγωγή) εξωτερικά δεδομένα
Άρθρο Το βασικό πλεονέκτημα της σύνδεσης με εξωτερικά δεδομένα είναι ότι μπορείτε να αναλύετε περιοδικά αυτά τα δεδομένα στο Microsoft Office Excel χωρίς να τα αντιγρ...
Excel 2007
Σύνδεση με (εισαγωγή) δεδομένα του SQL Server
Άρθρο Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο Office Data Connection (.odc) για σύνδεση με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server από ένα αρχείο Microsoft Office...
Excel 2007
Χρήση του Microsoft Query για την ανάκτηση εξωτερικών δεδομένων
Άρθρο Εμφάνιση όλων Απόκρυψη όλων Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Query για να ανακτήσετε δεδομένα από εξωτερικές πηγές. Χρησιμοποιώντας το Microsoft Query γ...
Excel 2007
Εισαγωγή δεδομένων από λίστα του SharePoint
Άρθρο Εμφάνιση όλων Απόκρυψη όλων Μπορείτε να εισαγάγετε και να αναλύετε δεδομένα από μια λίστα σε τοποθεσία του Υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ή...
Excel 2007
Λήψη εξωτερικών δεδομένων από ιστοσελίδα
Άρθρο Εμφάνιση όλων Απόκρυψη όλων Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να εκτελέσετε ένα ερώτημα στο Web (Ερώτημα Web: Το ερώτημα το οποίο ανακτά δεδομένα που αποθηκεύονται στ...
Excel 2007
Οδηγός εισαγωγής κειμένου
Άρθρο Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Excel για να εισαγάγετε δεδομένα από ένα αρχείο κειμένου σε ένα φύλλο εργασίας. Ο Οδηγός εισαγωγής κειμένου εξετ...
Excel 2007
Οι καλύτεροι δέκα τρόποι για να καθαρίσετε τα δεδομένα σας
Άρθρο Εμφάνιση όλων Απόκρυψη όλων Λέξεις με ορθογραφικά λάθη, κενά που δεν λένε να φύγουν, ανεπιθύμητα προθέματα, ακατάλληλη χρήση πεζών/κεφαλαίων και χαρακτήρες που ...
Excel 2007
Ανανέωση συνδεδεμένων (που έχουν εισαχθεί) δεδομένων
Άρθρο Εμφάνιση όλων Απόκρυψη όλων Μια περιοχή κελιών, ένας πίνακας του Excel, μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, ένα αρχείο κειμένου και ένα ερώτημα Web είναι δυνατό ...
Excel 2007
Ανταλλαγή δεδομένων (αντιγραφή, εισαγωγή, εξαγωγή) μεταξύ του Excel και της Access
Άρθρο Εμφάνιση όλων Απόκρυψη όλων Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Microsoft Office Access και του Microsoft Office Excel. Για να εισαγάγετε δεδ...
Excel 2007
Δημιουργία,επεξεργασία και διαχείριση συνδέσεων προς εξωτερικά δεδομένα
Άρθρο Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Excel για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε συνδέσεις προς προελεύσεις εξωτερικών δεδομένων που είναι αποθη...
Excel 2007
Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείων κειμένου
Άρθρο Εμφάνιση όλων Απόκρυψη όλων Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής δεδομένων από ένα αρχείο κειμένου χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Excel: Μπορείτε να ανοίξετε το α...
Excel 2007
Δεν βρήκατε αυτό που αναζητάτε;Αναζήτηση σε όλο το Office.com