Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Outlook 2010

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος ίσως να μην ισχύουν για ορισμένες γλώσσες.

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πιέστε το πλήκτρο TAB, για να επιλέξετε το στοιχείο Επιλογή όλων στο επάνω μέρος του θέματος, πιέστε το πλήκτρο ENTER και κατόπιν πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Συνηθισμένες διαδικασίες

ΕμφάνισηΒασικές εργασίες περιήγησης

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Μετάβαση στην Αλληλογραφία. CTRL+1
Μετάβαση στο Ημερολόγιο. CTRL+2
Μετάβαση στις Επαφές. CTRL+3
Μετάβαση στις Εργασίες. CTRL+4
Μετάβαση στις Σημειώσεις. CTRL+5
Μετάβαση στη Λίστα φακέλων, στο Παράθυρο περιήγησης. CTRL+6
Μετάβαση στις Συντομεύσεις. CTRL+7
Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα (με το μήνυμα ανοιχτό). CTRL+ΤΕΛΕΙΑ
Επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα (με το μήνυμα ανοιχτό). CTRL+ΚΟΜΜΑ
Μετακίνηση μεταξύ του Παραθύρου περιήγησης, του κύριου παραθύρου του Outlook, του Παραθύρου ανάγνωσης και της Γραμμής εκκρεμών εργασιών. CTRL+SHIFT+TAB ή SHIFT+TAB
Μετακίνηση μεταξύ του παραθύρου του Outlook, των μικρότερων παραθύρων του Παραθύρου περιήγησης, του Παραθύρου ανάγνωσης και των τμημάτων της Γραμμής εκκρεμών εργασιών. TAB
Μετακίνηση μεταξύ του παραθύρου του Outlook, των μικρότερων παραθύρων του Παραθύρου περιήγησης, του Παραθύρου ανάγνωσης και των τμημάτων της Γραμμής εκκρεμών εργασιών, και εμφάνιση των πλήκτρων πρόσβασης στην κορδέλα του Outlook. F6
Μετακίνηση γύρω από τις γραμμές της κεφαλίδας του μηνύματος στο Παράθυρο περιήγησης ή σε ένα ανοιχτό μήνυμα. CTRL+TAB
Μετακίνηση μέσα στο Παράθυρο περιήγησης. Πλήκτρα βέλους
Μετάβαση σε ένα διαφορετικό φάκελο. CTRL+Y
Μετάβαση στο πλαίσιο Αναζήτηση. F3 ή CTRL+E
Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα. ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΚΟΜΜΑ ή ALT+PAGE UP
Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μία σελίδα κάτω στο κείμενο. ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μία σελίδα επάνω στο κείμενο. SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύμπτυξη ή ανάπτυξη μιας ομάδας στη λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα.
Μετακίνηση στην προηγούμενη προβολή, στο κύριο παράθυρο του Outlook. ALT+B ή ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση προς τα εμπρός στην επόμενη προβολή του κύριου παραθύρου του Outlook. ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλέξτε τη Γραμμή πληροφοριών και, αν υπάρχει, εμφανίστε το μενού εντολών. CTRL+SHIFT+W

ΕμφάνισηΑναζήτηση

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Εύρεση ενός μηνύματος ή άλλου στοιχείου. CTRL+E
Απαλοιφή αποτελεσμάτων αναζήτησης. ESC
Ανάπτυξη της αναζήτησης ώστε να περιλαμβάνει τις επιλογές Όλα τα στοιχεία στην "Αλληλογραφία", Όλα τα στοιχεία ημερολογίου ή Όλα τα στοιχεία επαφών, ανάλογα με τη λειτουργική μονάδα που βρίσκεστε. CTRL+ALT+A
Χρήση του στοιχείου Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης. CTRL+SHIFT+F
Δημιουργία νέου φακέλου αναζήτησης. CTRL+SHIFT+P
Αναζήτηση κειμένου μέσα σε ένα ανοιχτό μήνυμα. F4
Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου, συμβόλων ή ορισμένων εντολών μορφοποίησης. Λειτουργεί στο Παράθυρο ανάγνωσης ενός ανοιχτού στοιχείου. CTRL+H
Επέκταση της αναζήτησης έτσι, ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία από τον τρέχοντα φάκελο. CTRL+ALT+K
Επέκταση της αναζήτησης έτσι, ώστε να περιλαμβάνει υποφακέλους. CTRL+ALT+Z

ΕμφάνισηΣημαίες

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Σημαία υπενθύμισης για την αντιστοίχιση μιας σημαίας. CTRL+SHIFT+G

ΕμφάνισηΚατηγορίες χρωμάτων

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Διαγραφή της επιλεγμένης κατηγορίας από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου Κατηγορίες χρωμάτων. ALT+D

ΕμφάνισηΔημιουργία ενός στοιχείου ή αρχείου

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Δημιουργία μιας συνάντησης. CTRL+SHIFT+A
Δημιουργία μιας επαφής. CTRL+SHIFT+C
Δημιουργία λίστας διανομής. CTRL+SHIFT+L
Δημιουργία φαξ. CTRL+SHIFT+X
Δημιουργία φακέλου. CTRL+SHIFT+E
Δημιουργία καταχώρησης χρονικού. CTRL+SHIFT+J
Δημιουργία πρόσκλησης σε σύσκεψη. CTRL+SHIFT+Q
Δημιουργία μηνύματος. CTRL+SHIFT+M
Δημιουργία σημείωσης. CTRL+SHIFT+N
Δημιουργία ενός νέου εγγράφου του Microsoft Office. CTRL+SHIFT+H
Τοποθέτηση σε αυτόν τον φάκελο. CTRL+SHIFT+S
Τοποθέτηση απάντησης σε αυτόν τον φάκελο. CTRL+T
Δημιουργία φακέλου αναζήτησης. CTRL+SHIFT+P
Δημιουργία εργασίας. CTRL+SHIFT+K
Δημιουργία αιτήματος εργασίας. CTRL+SHIFT+U

ΕμφάνισηΔιαδικασίες σε όλα τα στοιχεία

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Αποθήκευση (εκτός από τις Εργασίες). CTRL+S ή SHIFT+F12
Αποθήκευση και κλείσιμο (εκτός από το Ταχυδρομείο). ALT+S
Αποθήκευση ως (εκτός από το Ταχυδρομείο). F12
Αναίρεση λειτουργίας. CTRL+Z ή ALT+BACKSPACE
Διαγραφή ενός στοιχείου. CTRL+D
Εκτύπωση. CTRL+P
Αντιγραφή στοιχείου. CTRL+SHIFT+Y
Μετακίνηση ενός στοιχείου. CTRL+SHIFT+V
Έλεγχος ονομάτων. CTRL+K
Έλεγχος ορθογραφίας. F7
Σημαία υπενθύμισης. CTRL+SHIFT+G
Προώθηση. CTRL+F
Αποστολή ή καταχώρηση ή πρόσκληση όλων. ALT+S
Ενεργοποίηση της επεξεργασίας σε ένα πεδίο (εκτός από το Ταχυδρομείο ή την προβολή "Εικονίδιο"). F2
Στοίχιση κειμένου αριστερά. CTRL+L
Στοίχιση κειμένου στο κέντρο. CTRL+E
Στοίχιση κειμένου δεξιά. CTRL+R

ΕμφάνισηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Μετάβαση στα Εισερχόμενα. CTRL+SHIFT+I
Μετάβαση στα Εξερχόμενα. CTRL+SHIFT+O
Επιλογή του λογαριασμού από τον οποίο θα στείλετε ένα μήνυμα. CTRL+TAB (με εστίαση στο πλαίσιο Προς) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο TAB στο κουμπί Λογαριασμοί
Έλεγχος ονομάτων. CTRL+K
Αποστολή. ALT+S
Απάντηση σε μήνυμα. CTRL+R
Απάντηση σε όλους σε μήνυμα. CTRL+SHIFT+R
Απάντηση με πρόσκληση σε σύσκεψη. CTRL+ALT+R
Προώθηση μηνύματος. CTRL+F
Σήμανση μηνύματος ως μη ανεπιθύμητου. CTRL+ ALT+J
Εμφάνιση αποκλεισμένου εξωτερικού περιεχομένου (σε ένα μήνυμα). CTRL+SHIFT+I
Καταχώρηση σε φάκελο. CTRL+ SHIFT+S
Εφαρμογή του Βασικού στυλ. CTRL+SHIFT+N
Έλεγχος για νέα μηνύματα. CTRL+M ή F9
Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Δημιουργία μηνύματος (στην Αλληλογραφία). CTRL+N
Δημιουργία μηνύματος (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook). CTRL+SHIFT+M
Άνοιγμα ληφθέντος μηνύματος. CTRL+O
Διαγραφή και Παράβλεψη μιας Συνομιλίας. CTRL+SHIFT+D
Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων. CTRL+SHIFT+B
Προσθήκη μιας γρήγορης σημαίας σε ένα μήνυμα που δεν είναι ανοιχτό. INSERT
Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Σημαία υπενθύμισης. CTRL+SHIFT+G
Σήμανση ως αναγνωσμένου. CTRL+Q
Σήμανση ως μη αναγνωσμένου. CTRL+U
Άνοιγμα της Συμβουλής ταχυδρομείου στο επιλεγμένο μήνυμα. CTRL+SHIFT+W
Εύρεση ή αντικατάσταση. F4
Εύρεση επόμενου. SHIFT+F4
Αποστολή. CTRL+ENTER
Εκτύπωση. CTRL+P
Προώθηση. CTRL+F
Προώθηση ως συνημμένου. CTRL+ALT+F
Εμφάνιση των ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο. ALT+ENTER
Δημιουργία μηνύματος πολυμέσων CTRL+SHIFT+U
Δημιουργία μηνύματος κειμένου. CTRL+SHIFT+T
Σήμανση για λήψη. CTRL+ALT+M
Κατάργηση σήμανσης για λήψη. CTRL+ALT+U
Εμφάνιση προόδου της αποστολής/παραλαβής. CTRL+B (όταν η ενέργεια αποστολής/παραλαβής είναι σε εξέλιξη)

ΕμφάνισηΗμερολόγιο

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Δημιουργία νέας συνάντησης (στο Ημερολόγιο). CTRL+N
Δημιουργία νέας συνάντησης (σε οποιαδήποτε προβολή του Outlook). CTRL+SHIFT+A
Δημιουργία νέας πρόσκλησης σε σύσκεψη. CTRL+SHIFT+Q
Προώθηση συνάντησης ή σύσκεψης. CTRL+F
Απάντηση σε πρόσκληση σε σύσκεψη με μήνυμα. CTRL+R
Απάντηση σε όλους σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη με μήνυμα. CTRL+SHIFT+R
Εμφάνιση 10 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+0
Εμφάνιση μίας ημέρας στο ημερολόγιο. ALT+1
Εμφάνιση 2 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+2
Εμφάνιση 3 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+3
Εμφάνιση 4 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+4
Εμφάνιση 5 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+5
Εμφάνιση 6 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+6
Εμφάνιση 7 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+7
Εμφάνιση 8 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+8
Εμφάνιση 9 ημερών στο ημερολόγιο. ALT+9
Μετάβαση σε ημερομηνία. CTRL+G
Μετάβαση στην προβολή "Μήνας". ALT+ = ή CTRL+ALT+4
Μετάβαση στην επόμενη ημέρα. CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετάβαση στην επόμενη εβδομάδα. ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετάβαση στον επόμενο μήνα. ALT+PAGE DOWN
Μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα. CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα. ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στον προηγούμενο μήνα. ALT+PAGE UP
Μετακίνηση στην αρχή της εβδομάδας. ALT+HOME
Μετακίνηση στο τέλος της εβδομάδας. ALT+END
Μετάβαση στην προβολή ολόκληρης εβδομάδας. ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ή CTRL+ALT+3
Μετάβαση στην προβολή εργάσιμης εβδομάδας. CTRL+ALT+2
Μετάβαση στην προηγούμενη συνάντηση. CTRL+ΚΟΜΜΑ ή CTRL+SHIFT+ΚΟΜΜΑ
Μετάβαση στην επόμενη συνάντηση. CTRL+ΤΕΛΕΙΑ ή CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ
Ορισμός περιοδικότητας για μια συνάντηση ή σύσκεψη. CTRL+G

Δείτε επίσης Προβολές, Προβολή Ημέρα/Εβδομάδα/Μήνας του Ημερολογίου και Επισκόπηση ημερομηνιών

ΕμφάνισηΕπαφές

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Πραγματοποίηση νέας κλήσης. CTRL+SHIFT+D
Εύρεση μιας επαφής ή άλλου στοιχείου (Αναζήτηση). F3 ή CTRL+E
Εισαγωγή ονόματος στο πλαίσιο Βιβλία δ/νσεων αν/σης. F11
Στην προβολή πίνακα ή λίστας επαφών, μεταβείτε πρώτα στην πρώτη επαφή που ξεκινά με ένα συγκεκριμένο γράμμα. SHIFT+γράμμα
Επιλογή όλων των επαφών. CTRL+A
Δημιουργία μηνύματος με θέμα μια επιλεγμένη επαφή. CTRL+F
Δημιουργία καταχώρησης χρονικού για την επιλεγμένη επαφή. CTRL+J
Δημιουργία νέας επαφής (στις Επαφές). CTRL+N
Δημιουργία νέας επαφής (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook). CTRL+SHIFT+C
Άνοιγμα μιας φόρμας επαφής για την επιλεγμένη επαφή. CTRL+O
Δημιουργία λίστας διανομής. CTRL+SHIFT+L
Εκτύπωση. CTRL+P
Ανανέωση μιας λίστας μελών λίστας διανομής. F5
Μετάβαση σε ένα διαφορετικό φάκελο. CTRL+Y
Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων. CTRL+SHIFT+B
Χρήση του στοιχείου Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης. CTRL+SHIFT+F
Σε μια νέα επαφή, άνοιγμα της επόμενης καταχωρημένης επαφής. CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ
Εύρεση μιας επαφής. F11
Κλείσιμο μιας επαφής. ESC
Αποστολή φαξ σε μια επιλεγμένη επαφή. CTRL+SHIFT+X
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Έλεγχος διεύθυνσης. ALT+D
Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 1. ALT+SHIFT+1
Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 2. ALT+SHIFT+2
Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 3. ALT+SHIFT+3

Στο παράθυρο διαλόγου Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Άνοιγμα της λίστας Προσθήκη. ALT+A
Επιλογή κειμένου στο πλαίσιο Ετικέτα όταν επιλεγεί το πεδίο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί μια ετικέτα. ALT+B
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη εικόνας κάρτας. ALT+C
Τοποθέτηση του δρομέα στην αρχή του πλαισίου Επεξεργασία. ALT+E
Επιλογή του πλαισίου Πεδία. ALT+F
Επιλογή της αναπτυσσόμενης λίστας Στοίχιση εικόνας. ALT+G
Επιλογή παλέτας χρωμάτων για φόντο. ALT+K και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Επιλογή της αναπτυσσόμενης λίστας Διάταξη. ALT+L
Κατάργηση ενός επιλεγμένου πεδίου από το πλαίσιο Πεδία. ALT+R

ΕμφάνισηΕργασίες

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Εμφάνιση ή απόκρυψη της Γραμμής εκκρεμών εργασιών. ALT+F2
Αποδοχή μιας πρόσκλησης σε εργασία. ALT+C
Απόρριψη μιας πρόσκλησης σε εργασία. ALT+D
Εύρεση εργασίας ή άλλου στοιχείου. CTRL+E
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση στο φάκελο. CTRL+Y
Δημιουργία νέας εργασίας (στην προβολή εργασιών). CTRL+N
Δημιουργία νέας εργασίας (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook). CTRL+SHIFT+K
Άνοιγμα επιλεγμένου στοιχείου. CTRL+O
Εκτύπωση επιλεγμένου στοιχείου. CTRL+P
Επιλογή όλων των στοιχείων. CTRL+A
Διαγραφή επιλεγμένου στοιχείου. CTRL+D
Προώθηση μιας εργασίας ως συνημμένου. CTRL+F
Δημιουργία αιτήματος εργασίας. CTRL+SHIFT+ALT+U
Μετακίνηση μεταξύ του Παραθύρου περιήγησης, της λίστας Εργασίες και της Γραμμής εκκρεμών εργασιών. TAB ή SHIFT+TAB
Άνοιγμα επιλεγμένου στοιχείου ως στοιχείου χρονικού. CTRL+J
Αναίρεση τελευταίας ενέργειας. CTRL+Z
Προσθήκη σημαίας σε ένα στοιχείο ή σήμανση ως ολοκληρωμένου. INSERT

ΕμφάνισηΜορφοποίηση κειμένου

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Εμφάνιση του μενού Μορφοποίηση. ALT+O
Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά. CTRL+SHIFT+P
Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων (με το κείμενο επιλεγμένο). SHIFT+F3
Μορφοποίηση χαρακτήρων ως μικρών κεφαλαίων. CTRL+SHIFT+K
Μορφοποίηση χαρακτήρων με έντονη γραφή. CTRL+B
Προσθήκη κουκκίδων. CTRL+SHIFT+L
Μορφοποίηση χαρακτήρων με πλάγια γραφή. CTRL+I
Αύξηση εσοχής. CTRL+T
Μείωση εσοχής. CTRL+SHIFT+T
Στοίχιση αριστερά. CTRL+L
Στοίχιση στο κέντρο. CTRL+E
Υπογράμμιση. CTRL+U
Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς. CTRL+] ή CTRL+SHIFT+>
Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς. CTRL+[ ή CTRL+SHIFT+<
Αποκοπή. CTRL+X ή SHIFT+DELETE
Αντιγραφή.

CTRL+C ή CTRL+INSERT

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+INSERT δεν είναι διαθέσιμος στο Παράθυρο ανάγνωσης.

Επικόλληση. CTRL+V ή SHIFT+INSERT
Απαλοιφή μορφοποίησης. CTRL+SHIFT+Z η CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Διαγραφή της επόμενης λέξης. CTRL+SHIFT+H
Μεταβολή του μεγέθους μιας παραγράφου για προσαρμογή στα περιθώρια. CTRL+SHIFT+J
Εφαρμογή στυλ. CTRL+SHIFT+S
Δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής. CTRL+T
Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. CTRL+K
Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά. CTRL+L
Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά. CTRL+R
Μείωση μιας εσοχής πρώτης γραμμής. CTRL+SHIFT+T
Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου. CTRL+Q

ΕμφάνισηΠροσθήκη πληροφοριών Web σε στοιχεία.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Επεξεργασία μιας διεύθυνσης URL στο κύριο μέρος ενός στοιχείου. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στο κουμπί του ποντικιού.
Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. CTRL+K

ΕμφάνισηΕκτύπωση

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Ανοίξτε την καρτέλα Εκτύπωση σε προβολή παρασκηνίου. Πιέστε τα πλήκτρα ALT+F και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο P
Για να εκτυπώσετε ένα στοιχείο από ένα ανοιχτό παράθυρο. ALT+F, πιέστε P και, στη συνέχεια, πιέστε F και 1
Άνοιγμα του παραθύρου Διαμόρφωση σελίδας από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης. ALT+S ή ALT+U
Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης. ALT+F, πιέστε P και, στη συνέχεια, πιέστε I
Για τον Ορισμό στυλ εκτύπωσης. ALT+F, πιέστε P και, στη συνέχεια, πιέστε L
Για να ανοίξετε τις Επιλογές εκτύπωσης. ALT+F, πιέστε P και, στη συνέχεια, πιέστε R

ΕμφάνισηΑποστολή/Παραλαβή

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Εκκίνηση μιας αποστολής/παραλαβής για όλες τις ομάδες αποστολής/παραλαβής με ορισμένη την επιλογή Συμπερίληψη αυτής της ομάδας στην αποστολή/παραλαβή (F9). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κεφαλίδες, πλήρη στοιχεία, καθορισμένους φακέλους, στοιχεία μικρότερα από ένα καθορισμένο μέγεθος ή οποιονδήποτε συνδυασμό έχετε ορίσει. F9
Εκκίνηση μιας αποστολής/παραλαβής για τον τρέχοντα φάκελο, ανακτώντας τα πλήρη στοιχεία (κεφαλίδα, στοιχείο και οποιαδήποτε συνημμένα). SHIFT+F9
Εκκίνηση αποστολής/παραλαβής. CTRL+M
Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής. CTRL+ALT+S

ΕμφάνισηΕπεξεργασία Visual Basic.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Άνοιγμα της Επεξεργασίας Visual Basic. ALT+F11

ΕμφάνισηΜακροεντολές

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Αναπαραγωγή μακροεντολής. ALT+F8

ΕμφάνισηΦόρμες

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Δημιουργία μιας φόρμας InfoPath του Office. Κάντε κλικ σε ένα φάκελο του InfoPath και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο συνδυασμό πλήκτρων CTRL+N.
Επιλέξτε μια φόρμα InfoPath της Microsoft. CTRL+SHIFT+ALT+T

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Προβολές

ΕμφάνισηΠροβολή πίνακα

ΕμφάνισηΓενική χρήση

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Άνοιγμα ενός στοιχείου. ENTER
Επιλογή όλων των στοιχείων. CTRL+A
Μετάβαση στο στοιχείο στο κάτω μέρος της οθόνης. PAGE DOWN
Μετάβαση στο στοιχείο στο πάνω μέρος της οθόνης. PAGE UP
Ανάπτυξη ή μείωση των επιλεγμένων στοιχείων κατά ένα στοιχείο. SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα
Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο χωρίς ανάπτυξη της επιλογής. CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα
Επιλογή ή κατάργηση επιλογής του ενεργού στοιχείου. CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΕμφάνισηΜε μια ομάδα επιλεγμένη

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Ανάπτυξη μεμονωμένης επιλεγμένης ομάδας. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Σύμπτυξη μεμονωμένης επιλεγμένης ομάδας. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της προηγούμενης ομάδας. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της επόμενης ομάδας. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της πρώτης ομάδας. HOME
Επιλογή της τελευταίας ομάδας. END
Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη, σε αναπτυγμένη ομάδα ή το πρώτο στοιχείο εκτός οθόνης προς τα δεξιά. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

ΕμφάνισηΠροβολή Ημέρα/Εβδομάδα/Μήνας του Ημερολογίου

ΕμφάνισηΚαι οι τρεις

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Προβολή ημερών από 1 έως και 9. ALT+πλήκτρο αριθμού των ημερών.
Προβολή 10 ημερών. ALT+0 (ΜΗΔΕΝ)
Μετάβαση στις εβδομάδες. ALT+ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ
Αλλαγή σε μήνες. ALT+=
Μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων Ημερολόγιο, Σημειωματάριο εργασιών και Λίστα φακέλων. CTRL+TAB ή F6
Επιλογή προηγούμενης συνάντησης. SHIFT+TAB
Μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετάβαση στην επόμενη ημέρα. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετάβαση στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας. ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετάβαση στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

ΕμφάνισηΠροβολή ημέρας

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Επιλογή ώρας έναρξης της εργάσιμης ημέρας. HOME
Επιλογή ώρας λήξης της εργάσιμης ημέρας. END
Επιλογή της προηγούμενης χρονικής περιόδου. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της επόμενης χρονικής περιόδου. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της χρονικής περιόδου στο επάνω μέρος της οθόνης. PAGE UP
Επιλογή της χρονικής περιόδου στο κάτω μέρος της οθόνης. PAGE DOWN
Ανάπτυξη ή μείωση της επιλεγμένης ώρας. SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα
Μετακίνηση συνάντησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Με το δείκτη στη συνάντηση, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα.
Αλλαγή του χρόνου έναρξης ή λήξης μιας συνάντησης. Με το δείκτη στη συνάντηση, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα.
Μετακίνηση επιλεγμένου στοιχείου στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας. ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση επιλεγμένου στοιχείου στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

ΕμφάνισηΠροβολή εβδομάδας

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Μετάβαση στην αρχή των εργάσιμων ωρών της επιλεγμένης ημέρας. HOME
Μετάβαση στο τέλος των εργάσιμων ωρών της επιλεγμένης ημέρας. END
Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μία σελίδα στην επιλεγμένη ημέρα. PAGE UP
Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα στην επιλεγμένη ημέρα. PAGE DOWN
Αλλαγή της διάρκειας της επιλεγμένης χρονικής περιόδου. SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, ή SHIFT+HOME ή SHIFT+END

ΕμφάνισηΠροβολή μήνα

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Μετάβαση στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας. HOME
Μετάβαση στην ίδια ημέρα της εβδομάδας στην προηγούμενη σελίδα. PAGE UP
Μετάβαση στην ίδια ημέρα της εβδομάδας στην επόμενη σελίδα. PAGE DOWN

ΕμφάνισηΕπισκόπηση ημερομηνιών

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Μετάβαση στην πρώτη ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας. ALT+HOME
Μετάβαση στην τελευταία ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας. ALT+END
Μετάβαση στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετάβαση στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας. ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

ΕμφάνισηΠροβολή επαγγελματικών καρτών ή προβολή καρτών διευθύνσεων

ΕμφάνισηΓενική χρήση

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Επιλογή της συγκεκριμένης κάρτας στη λίστα. Ένα ή περισσότερα γράμματα του ονόματος κάτω από το οποίο είναι αρχειοθετημένη η κάρτα ή του ονόματος του πεδίου κατά το οποίο ταξινομείτε
Επιλογή της προηγούμενης κάρτας. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της επόμενης κάρτας. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της πρώτης κάρτας στη λίστα. HOME
Επιλογή της τελευταίας κάρτας στη λίστα. END
Επιλογή της πρώτης κάρτας στην τρέχουσα σελίδα. PAGE UP
Επιλογή της πρώτης κάρτας στην επόμενη σελίδα. PAGE DOWN
Επιλογή της πλησιέστερης κάρτας στην επόμενη στήλη. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της πλησιέστερης κάρτας στην προηγούμενη στήλη. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή κατάργηση επιλογής της ενεργής κάρτας. CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη κάρτα και κατάργηση της επιλογής καρτών κάτω από το σημείο εκκίνησης. SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση της επιλογής στην επόμενη κάρτα και κατάργηση της επιλογής καρτών πριν από το σημείο εκκίνησης. SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη κάρτα, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης. CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση της επιλογής στην επόμενη κάρτα, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης. CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση της επιλογής στην πρώτη κάρτα της λίστας. SHIFT+HOME
Επέκταση της επιλογής στην τελευταία κάρτα της λίστας. SHIFT+END
Επέκταση της επιλογής στην πρώτη κάρτα της προηγούμενης σελίδας. SHIFT+PAGE UP
Επέκταση της επιλογής στην τελευταία κάρτα της τελευταίας σελίδας. SHIFT+PAGE DOWN

ΕμφάνισηΓια μετακίνηση μεταξύ πεδίων σε μια ανοιχτή κάρτα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι επιλεγμένο κάποιο πεδίο σε μια κάρτα. Για να επιλέξετε ένα πεδίο όταν είναι επιλεγμένη κάποια κάρτα, κάντε κλικ στο πεδίο.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο και στοιχείο ελέγχου. TAB
Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο και στοιχείο ελέγχου. SHIFT+TAB
Κλείσιμο της ενεργής κάρτας. ENTER

ΕμφάνισηΓια μετακίνηση μεταξύ χαρακτήρων σε ένα πεδίο.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι επιλεγμένο κάποιο πεδίο σε μια κάρτα. Για να επιλέξετε ένα πεδίο όταν είναι επιλεγμένη κάποια κάρτα, κάντε κλικ στο πεδίο.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Πρόσθεση μιας γραμμής σε πεδίο πολλών γραμμών. ENTER
Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής. HOME
Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής. END
Μετακίνηση στην αρχή πεδίου πολλών γραμμών. PAGE UP
Μετακίνηση στο τέλος πεδίου πολλών γραμμών. PAGE DOWN
Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή πεδίου πολλών γραμμών. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή πεδίου πολλών γραμμών. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στον προηγούμενο χαρακτήρα σε ένα πεδίο. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στον επόμενο χαρακτήρα σε ένα πεδίο. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

ΕμφάνισηΠροβολή λωρίδας χρόνου (Εργασίες ή Χρονικό)

ΕμφάνισηΌταν είναι επιλεγμένο ένα στοιχείο

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή του επόμενου στοιχείου. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή πολλών συνεχόμενων στοιχείων. SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή πολλών μη συνεχόμενων στοιχείων. CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ+SPACEBAR ή CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ+ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Άνοιγμα επιλεγμένων στοιχείων. ENTER
Επιλογή του πρώτου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (αν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή το πρώτο στοιχείο στην ομάδα. HOME
Επιλογή του τελευταίου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (αν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή το τελευταίο στοιχείο στην ομάδα. END
Εμφάνιση (χωρίς επιλογή) του πρώτου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (αν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή το πρώτο στοιχείο στην ομάδα. CTRL+HOME
Εμφάνιση (χωρίς επιλογή) του τελευταίου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (αν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή το τελευταίο στοιχείο στην ομάδα. CTRL+END

ΕμφάνισηΌταν επιλέγεται μια ομάδα

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Ανάπτυξη της ομάδας. ENTER ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Σύμπτυξη της ομάδας. ENTER ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της προηγούμενης ομάδας. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της επόμενης ομάδας. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή της πρώτης ομάδας στη λωρίδα χρόνου. HOME
Επιλογή της τελευταίας ομάδας στη λωρίδα χρόνου. END
Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη, σε αναπτυγμένη ομάδα ή το πρώτο στοιχείο εκτός οθόνης προς τα δεξιά. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

ΕμφάνισηΌταν επιλέγεται μια μονάδα χρόνου σε μια κλίμακα ώρας για ημέρες

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΕΣΤΕ
Μετακίνηση προς τα πίσω στο χρόνο κατά μικρά διαστήματα ίσα με αυτά που εμφανίζονται στην κλίμακα ώρας. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση προς τα εμπρός στο χρόνο κατά μικρά διαστήματα ίσα με αυτά που εμφανίζονται στην κλίμακα ώρας. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Εναλλαγή μεταξύ της ενεργής προβολής, της γραμμής εκκρεμών εργασιών, των φακέλων ’Αναζήτηση’ και ’Χρονικό’ και πάλι της ενεργής προβολής. TAB και SHIFT+TAB

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
 
Ισχύει για:
Outlook 2010