Χρησιμοποιούσατε κάποια προηγούμενη έκδοση του Word;
Παρακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα "Πραγματοποιήστε τη μετάβαση στο Word 2010." Μάθετε στην πράξη τι μπορεί να κάνει για εσάς το Word 2010.
Παρακολουθήστε την εκπαίδευση για το Word 2010
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό με κινούμενες εικόνες για να βρείτε εντολές. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια εντολή στο Word 2003 και δείτε τη θέση της στο Word 2010.
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του Word
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν το Word;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με το Word 2010.
Μάθετε τις βασικές εργασίες στο Word 2010
Χρησιμοποιούσατε μια προηγούμενη έκδοση του Excel;
Παρακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα "Πραγματοποιήστε τη μετάβαση στο Excel 2010." Μάθετε στην πράξη τι μπορεί να κάνει για εσάς το Excel 2010.
Παρακολουθήστε την εκπαίδευση για το Excel 2010
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό με κινούμενες εικόνες για να βρείτε εντολές. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια εντολή στο Excel 2003 και δείτε τη θέση της στο Excel 2010
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του Excel
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το Excel;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με το Excel 2010.
Μάθετε βασικές εργασίες στο Excel 2010
Χρησιμοποιούσατε μια προηγούμενη έκδοση του Outlook;
Παρακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα "Πραγματοποιήστε τη μετάβαση στο Outlook 2010." Μάθετε στην πράξη τι μπορεί να κάνει για εσάς το Outlook 2010.
Παρακολουθήστε την εκπαίδευση για το Outlook 2010
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό με κινούμενες εικόνες για να βρείτε εντολές. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια εντολή στο Outlook 2003 και δείτε τη θέση της στο Outlook 2010.
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του Outlook
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Outlook ποτέ πριν;
Μήπως χρησιμοποιούσατε κάποια προηγούμενη έκδοση του PowerPoint;
Παρακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα "Πραγματοποιήστε τη μετάβαση στο PowerPoint 2010." Μάθετε στην πράξη τι μπορεί να κάνει για εσάς το PowerPoint 2010.
Παρακολουθήστε την εκπαίδευση για το PowerPoint 2010
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό με κινούμενες εικόνες για να βρείτε εντολές. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια εντολή στο PowerPoint 2003 και δείτε τη θέση της στο PowerPoint 2010.
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του PowerPoint
Μήπως δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν το PowerPoint;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με το PowerPoint 2010.
Μάθετε βασικές εργασίες στο PowerPoint 2010
Έχετε χρησιμοποιήσει μια προηγούμενη έκδοση της Access;
Παρακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα "Πραγματοποιήστε τη μετάβαση στην Access 2010." Μάθετε στην πράξη τι μπορεί να κάνει για εσάς η Access 2010.
Παρακολουθήστε την εκπαίδευση για την Access 2010
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει την Access ποτέ πριν;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με την Access 2010.
Μάθετε βασικές εργασίες στην Access 2010
Χρησιμοποιούσατε μια προηγούμενη έκδοση του OneNote;
Παρακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα "Πραγματοποιήστε τη μετάβαση στο OneNote 2010." Μάθετε στην πράξη τι μπορεί να κάνει για εσάς το OneNote 2010.
Παρακολουθήστε την εκπαίδευση για το OneNote 2010
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό με κινούμενες εικόνες για να βρείτε εντολές. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια εντολή στο OneNote 2003 και δείτε τη θέση της στο OneNote 2010.
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του OneNote
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το OneNote ποτέ πριν;
Μάθετε πώς μπορείτε να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με το OneNote 2010.
Μάθετε βασικές εργασίες στο OneNote 2010
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό με κινούμενες εικόνες για να βρείτε εντολές. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια εντολή στον Publisher 2003 και δείτε τη θέση της στον Publisher 2010.
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του Publisher
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον Publisher ποτέ πριν;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με τον Publisher 2010.
Μάθετε βασικές εργασίες στον Publisher 2010
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό με κινούμενες εικόνες για να βρείτε εντολές. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια εντολή στον InfoPath 2003 και δείτε τη θέση της στο InfoPath 2010.
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του InfoPath
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το InfoPath ποτέ πριν;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με το InfoPath 2010.
Μάθετε βασικές εργασίες στο InfoPath 2010
Χρησιμοποιούσατε μια προηγούμενη έκδοση του Project;
Παρακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα "Γρήγορα αποτελέσματα με το Project 2010."
Παρακολουθήστε την εκπαίδευση για το Project
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό για να βρείτε τις αγαπημένες σας εντολές στην κορδέλα του Project 2010
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του Project
Βασικά στοιχεία του Project 2010
Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του Project και ξεκινήστε τη χρήση του για να εκτελείτε ορισμένες από τις εργασίες διαχείρισης έργου σας.
Εισαγωγή στο Project
Πέσατε κατευθείαν στα βαθιά;
Μάθετε τα βασικά του Project 2010—για τον "κατά λάθος" διαχειριστή έργου
Διαβάστε μια εισαγωγή στη διαχείριση έργου
Χρησιμοποιούσατε μια προηγούμενη έκδοση του Visio;
Παρακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα "Γρήγορα αποτελέσματα με το Visio 2010." Μάθετε στην πράξη τι μπορεί να κάνει για εσάς το Visio 2010.
Παρακολουθήστε την εκπαίδευση για το Visio
Λείπουν τα μενού;
Χρησιμοποιήστε έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό με κινούμενες εικόνες για να βρείτε εντολές. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια εντολή στο Visio 2003 και δείτε τη θέση της στο Visio 2010.
Εκτελέστε τον αλληλεπιδραστικό οδηγό του Visio
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το Visio;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με το Visio 2010.
Μάθετε τις βασικές εργασίες στο Visio 2010
Επισκόπηση: SharePoint Workspace 2010
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους χώρους εργασίας του SharePoint που είναι διαθέσιμοι στο SharePoint Workspace 2010.
Δείτε μια επισκόπηση τώρα!
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το SharePoint Workspace ποτέ πριν;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με το SharePoint Workspace 2010.
Μάθετε βασικές εργασίες στο SharePoint Workspace 2010
Μήπως χρησιμοποιούσατε κάποια προηγούμενη έκδοση του Communicator;
Μάθετε τι μπορεί να κάνει για εσάς το Lync 2010.
Βίντεο: Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Lync 2010
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν το Lync;
Μάθετε πώς να εκτελείτε συνήθεις εργασίες με το Lync 2010.
Οδηγοί γρήγορης εκκίνησης για το Lync 2010
Τι να περιμένετε
Δείτε την εμπειρία αυτών των χρηστών όταν χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά το Office 2010.
Οδηγοί μετεγκατάστασης
Βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη μετάβαση στα προγράμματα του Office 2010. Κάντε κλικ σε μια σύνδεση ή σε μια εικόνα παρακάτω και ο οδηγός θα ανοίξει ως αρχείο PDF στο Adobe Reader. Εσείς μπορείτε, στη συνέχεια, να δείτε τον οδηγό, να τον εκτυπώσετε ή να τον αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

Βέλος Είναι εύκολο να μοιράζεστε με το Office Online. Αποστολή ενός εγγράφου >
Δοκιμάστε το Office Online
Επιλέξτε μια εφαρμογή του Office Online για να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε έγγραφα:
(Απαιτείται είσοδος)

Τι είναι το Office Online;

Βέλος Χρησιμοποιείτε κάποια προηγούμενη έκδοση του Office; Ξεκινήστε με το Office 2007

 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.