Εύρεση αριθμού-κλειδιού προϊόντος του Office 2010

Για να προσδιορίσετε ποιοι όροι Άδειας Χρήσης ισχύουν για εσάς, ελέγξτε τον προσδιορισμό Άδειας Χρήσης που έχετε εκτυπώσει ή τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο όνομα προϊόντος στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας που διαθέτετε ή στη σελίδα λήψης εάν αποκτήσατε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος ηλεκτρονικά.

  • Εάν ο προσδιορισμός σας είναι FPP, τότε ισχύουν για εσάς οι όροι της Άδειας Χρήσης λιανικής που περιλαμβάνονται στο λογισμικό σας.
  • Εάν ο προσδιορισμός σας είναι OEM, τότε ισχύουν για εσάς οι όροι Άδειας Χρήσης OEM που περιλαμβάνονται στο λογισμικό σας.
  • Εάν αγοράσατε μια κάρτα αριθμού-κλειδιού προϊόντος, τότε ισχύουν για εσάς οι όροι της κάρτας αριθμού-κλειδιού προϊόντος που περιλαμβάνονται στο λογισμικό σας.

Ακολουθούν παραδείγματα και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να βρείτε τον προσδιορισμό της Άδειας Χρήσης που διαθέτετε. Οι προσδιορισμοί Άδειας Χρήσης που περιέχονται στα παραδείγματα που ακολουθούν είναι μόνο για σκοπούς καθοδήγησης.

Σε αυτό το άρθρο


Συσκευασμένο προϊόν

Παραδοσιακός δίσκος: Εάν αγοράσατε μια έκδοση πλήρους συσκευασίας από τη Microsoft, ένα κατάστημα λιανικής, έναν μεταπωλητή ή ένα ηλεκτρονικό σημείο λιανικής πώλησης και παραλάβατε το δίσκο λογισμικού σε συσκευασία, ο Αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευασίας, σε μια ετικέτα επάνω σε μια κάρτα απέναντι από τη θήκη του δίσκου στην αριστερή πλευρά της θήκης DVD.

Θέση αριθμού-κλειδιού προϊόντος στη θήκη του DVD

Κάρτα Αριθμού-κλειδιού προϊόντος: Εάν αγοράσατε μια κάρτα Αριθμού-κλειδιού προϊόντος από τη Microsoft, ένα κατάστημα λιανικής, έναν μεταπωλητή ή ένα ηλεκτρονικό σημείο λιανικής πώλησης, ο Αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευασίας σε μια ετικέτα στην αριστερή πλευρά της θήκης.

Θέση αριθμού-κλειδιού προϊόντος στη θήκη του DVD

Ακολουθούν παραδείγματα σχετικά με το πού μπορείτε νε εντοπίσετε τον προσδιορισμό Άδειας Χρήσης για την έκδοση αγγλικής, γαλλικής και ιαπωνικής γλώσσας, όπως υποδεικνύεται με το βέλος. Ο προσδιορισμός Άδειας Χρήσης θα πρέπει να είναι παρόμοιος και για τις άλλες γλώσσες.


Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση αγγλικής γλώσσας

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση αγγλικής γλώσσας

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση γαλλικής γλώσσας

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση γαλλικής γλώσσας

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση ιαπωνικής γλώσσας

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση ιαπωνικής γλώσσας

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Λογισμικό που έχει ληφθεί

Εάν αγοράσατε το λογισμικό ηλεκτρονικά από τη Microsoft και πραγματοποιήσατε λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή σας (δεν έχετε λάβει δίσκο με το λογισμικό), ο προσδιορισμός Άδειας Χρήσης τριών χαρακτήρων πρέπει να βρίσκεται μαζί με τον 25-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος στη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας λήψης. Ακολουθεί ένα παράδειγμα σχετικά με το πού μπορείτε να εντοπίσετε τον προσδιορισμό Άδειας Χρήσης για την έκδοση αγγλικής γλώσσας. Η θέση του προσδιορισμού άδειας χρήσης θα πρέπει να είναι παρόμοια και για τις άλλες γλώσσες.

Στιγμιότυπο οθόνης

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση αγγλικής γλώσσας


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Προεγκατεστημένος υπολογιστής

Εάν αγοράσατε έναν προσωπικό υπολογιστή με το λογισμικό να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του υπολογιστή, ο προσδιορισμός Άδειας Χρήσης θα πρέπει να βρίσκεται μαζί με τον 25-ψήφιο Αριθμό-κλειδί προϊόντος. Η θέση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος εξαρτάται από τον τύπο της Άδειας Χρήσης που διαθέτετε. Εντοπίστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος και τον προσδιορισμό Άδειας Χρήσης σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί.

OEM: Μπορείτε να βρείτε τον προσδιορισμό Άδειας Χρήσης:

1. Στο Πιστοποιητικό αυθεντικότητας (λογισμικό OEM)

Πιστοποιητικό αυθεντικότητας (λογισμικό OEM)

2. Κάνοντας κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, στη Βοήθεια μέσα από το λογισμικό, όπου θα υπάρχει ένας προσδιορισμός OEM στο αναγνωριστικό προϊόντος.

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση αγγλικής γλώσσας

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση αγγλικής γλώσσας


PIPC: Εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία και παραλάβατε το λογισμικό σε δίσκο που ήταν τοποθετημένος μέσα στη συσκευασία του υπολογιστή σας, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος και ο προσδιορισμός Άδειας Χρήσης θα πρέπει να βρίσκονται μαζί με την τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό της συσκευασίας.

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση ιαπωνικής γλώσσας

Αριθμός-κλειδί προϊόντος για την έκδοση ιαπωνικής γλώσσας


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας