Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το PowerPoint 2007

Οδηγός για τη χρήση των συντομεύσεων πληκτρολογίου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα του πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο 'συν' (+). Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε την εντολή Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+P.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

ΕμφάνισηΣυντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου "Βοήθεια"

Το παράθυρο "Βοήθεια" δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο της Βοήθειας θα εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο "Βοήθεια"

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Άνοιγμα του παραθύρου της Βοήθειας. F1
Κλείσιμο του παραθύρου της Βοήθειας. ALT+F4
Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος. ALT+TAB
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του PowerPoint. ALT+HOME
Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας TAB
Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας SHIFT+TAB
Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο. ENTER
Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του PowerPoint του παραθύρου της Βοήθειας, επιλέξτε το επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο αντίστοιχα. TAB, SHIFT+TAB
Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του PowerPoint του παραθύρου της Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη αντίστοιχα του επιλεγμένου στοιχείου. ENTER
Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος του παραθύρου ενός θέματος TAB
Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης. SHIFT+TAB
Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κρυφό κείμενο ή υπερ-σύνδεση ENTER
Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα Βοήθειας (κουμπί Πίσω). ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE
Μετακίνηση στο επόμενο θέμα Βοήθειας (κουμπί Εμπρός). ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Κύλιση με μικρά βήματα πάνω ή κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα πάνω ή κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας. PAGE UP, PAGE DOWN
Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο της Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο της Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο της Βοήθειας). SHIFT+F10
Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή). ESC
Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση). F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος στη Βοήθεια.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα της Βοήθειας, τότε πατήστε το πλήκτρο F6 και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα CTRL+P.

CTRL+P
Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης. Ίσως χρειαστεί να πατήστε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές. F6 (έως ότου η εστίαση μεταφερθεί στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση), TAB, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Πληκτρολόγηση κειμένου στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση. Ίσως χρειαστεί να πατήστε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές. F6
Εναλλαγή μεταξύ περιοχών στο παράθυρο της Βοήθειας. Για παράδειγμα, εναλλαγή μεταξύ της γραμμής εργαλείων, του πλαισίου Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση και της λίστας Αναζήτηση. F6
Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή αντίστοιχα του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη αντίστοιχα του στοιχείου. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

ΕμφάνισηΕμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο. ALT+TAB
Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο. ALT+SHIFT+TAB
Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου CTRL+W ή CTRL+F4
Επαναφορά του μεγέθους του ενεργού παραθύρου μετά τη μεγιστοποίησή του. CTRL+F5

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών (παράθυρο εργασιών: Παράθυρο μέσα σε ένα πρόγραμμα του Office το οποίο παρουσιάζει τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά. Η θέση του και το μικρό του μέγεθος σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές ενώ εξακολουθείτε να εργάζεστε ακόμα με τα αρχεία σας.) από ένα τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με δεξιόστροφη φορά). Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν πιέζοντας το F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο ALT για να θέσετε έμφαση στην Κορδέλα, που είναι μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Officeκαι στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+TAB για να μεταφερθείτε στο παράθυρο εργασιών. Η κορδέλα αποτελεί μέρος του νέου Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Αντικαθιστά τα πολλαπλά μενού και τις γραμμές εργαλείων με ένα σημείο όπου μπορείτε εύκολα να βρείτε όλες τις εντολές που χρειάζεστε.

F6
Μετακίνηση σε ένα παράθυρο από ένα τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με αριστερόστροφη φορά). SHIFT+F6
Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο, όταν είναι ανοικτά περισσότερα από ένα παράθυρα. CTRL+F6
Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο. CTRL+SHIFT+F6
Όταν το παράθυρο ενός εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή Μετακίνηση (στο μενού Στοιχείο ελέγχου για το παράθυρο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να μετακινήσετε το παράθυρο και όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC. CTRL+F7
Όταν το παράθυρο ενός εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή Μέγεθος (στο μενού Στοιχείο ελέγχου για το παράθυρο). Πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου και όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC. CTRL+F8
Ελαχιστοποίηση του παραθύρου σε εικονίδιο (λειτουργεί μόνο για ορισμένα προγράμματα του Microsoft Office). CTRL+F9
Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου. CTRL+F10
Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο. PRINT SCREEN
Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο. ALT+PRINT SCREEN

ΕμφάνισηΑλλαγή ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Αλλαγή της γραμματοσειράς CTRL+SHIFT+F
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς CTRL+SHIFT+P
Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου. CTRL+SHIFT+>
Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου. CTRL+SHIFT+<

ΕμφάνισηΜετακίνηση σε κείμενο ή κελιά

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση κατά μια γραμμή προς τα πάνω ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση κατά μια γραμμή προς τα κάτω ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μια λέξη αριστερά. CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μια λέξη δεξιά. CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής. END
Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής. HOME
Μετακίνηση μία παράγραφο προς τα πάνω CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μία παράγραφο προς τα κάτω CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στο τέλος του πλαισίου κειμένου. CTRL+END
Μετακίνηση στην αρχή του πλαισίου κειμένου. CTRL+HOME
Στο Microsoft Office PowerPoint, μετακίνηση στον επόμενο χαρακτήρα κράτησης θέσης τίτλου ή σώματος κειμένου. Εάν είναι ο τελευταίος χαρακτήρας κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, τότε με αυτόν τον τρόπο θα εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη διαφάνειας ίδια με αυτήν την αρχικής διαφάνειας. CTRL+ENTER
Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση. SHIFT+F4

ΕμφάνισηΕύρεση και αντικατάσταση

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εύρεση. CTRL+F
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αντικατάσταση. CTRL+H
Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση. SHIFT+F4

ΕμφάνισηΜετακίνηση και εργασία μέσα σε πίνακες

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετακίνηση στο επόμενο κελί TAB
Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί SHIFT+TAB
Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Εισαγωγή στηλοθέτη μέσα σε κελί. CTRL+TAB
Έναρξη νέας παραγράφου. ENTER
Προσθήκη μιας νέας γραμμής στο τέλος ενός πίνακα TAB στο τέλος της τελευταίας γραμμής

ΕμφάνισηΠρόσβαση και χρήση παραθύρων εργασιών

Για να κάνετε το εξής Πιέστε τα πλήκτρα
Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών (παράθυρο εργασιών: Παράθυρο μέσα σε ένα πρόγραμμα του Office το οποίο παρουσιάζει τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά. Η θέση του και το μικρό του μέγεθος σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές ενώ εξακολουθείτε να εργάζεστε ακόμα με τα αρχεία σας.) από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές). F6
Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης επιλογής αντίστοιχα σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό. TAB, SHIFT+TAB
Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών. CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού και μετακίνηση μεταξύ συγκεκριμένων επιλογών σε μια ομάδα επιλογών σε ένα παράθυρο διαλόγου. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που σχετίζεται με το επιλεγμένο κουμπί ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER
Άνοιγμα μενού συντόμευσης. Άνοιγμα αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο της συλλογής. SHIFT+F10
Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής, αντίστοιχα, σε ένα μενού ή υπομενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατά. HOME, END
Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω αντίστοιχα, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογής. PAGE UP, PAGE DOWN
Μετακίνηση στην αρχή ή το τέλος, αντίστοιχα, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογής. HOME, END
Κλείσιμο ενός παραθύρου εργασιών. CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, C
Άνοιγμα του Πρόχειρου. ALT+H, F, O

ΕμφάνισηΠρόσβαση και χρήση έξυπνων ετικετών

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος έξυπνης ετικέτας. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία έξυπνες ετικέτες, μετάβαση στην επόμενη έξυπνη ετικέτα και εμφάνιση του μενού ή του μηνύματός της. ALT+SHIFT+F10
Επιλογή του επόμενου στοιχείου σε μια έξυπνη ετικέτα. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου σε μια έξυπνη ετικέτα. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Εκτέλεση της ενέργειας του επιλεγμένου στοιχείου σε ένα μενού έξυπνης ετικέτας. ENTER
Κλείσιμο του μενού ή του μηνύματος της έξυπνης ετικέτας. ESC
Συμβουλές
 • Μπορείτε να ζητήσετε ηχητική ειδοποίηση κάθε φορά που θα εμφανίζεται μια έξυπνη κάρτα. Για να μπορείτε να ακούτε ηχητικά σήματα ειδοποίησης, πρέπει να διαθέτετε κάρτα ήχου. Πρέπει, επίσης, να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Microsoft Office Sounds.
 • Εάν έχετε πρόσβαση στο World Wide Web, μπορείτε να κάνετε λήψη του Microsoft Office Sounds από την τοποθεσία Web του Microsoft Office Online. Μετά την εγκατάσταση των αρχείων ήχου, κάντε τα εξής στο Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ή στο Microsoft Office Word 2007:
  1. Πατήστε τα κουμπιά ALT+F για το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού και στη συνέχεια πατήστε το γράμμα λ για το ΠρόγραμμαΕπιλογές.
  2. Πατήστε το πλήκτρο Γ για να μετακινηθείτε στην ομάδα Για προχωρημένους ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να το βρείτε.
  3. Στο θέμα Γενικά της κατηγορίας Για προχωρημένους, πατήστε τα πλήκτρα ALT+Ε για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Συνοδεία ήχων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Με την επιλογή ή την κατάργηση της επιλογής από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η ρύθμιση θα ισχύει για όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν ήχο.

ΕμφάνισηΑλλαγή μεγέθους ενός παραθύρου εργασιών

 1. Στο παράθυρο εργασιών (παράθυρο εργασιών: Παράθυρο μέσα σε ένα πρόγραμμα του Office το οποίο παρουσιάζει τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά. Η θέση του και το μικρό του μέγεθος σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές ενώ εξακολουθείτε να εργάζεστε ακόμα με τα αρχεία σας.), πατήστε CTRL+SPACEBAR για να εμφανιστεί το μενού με τις πρόσθετες εντολές.
 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε την εντολή Μέγεθος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα CTRL+ πλήκτρα με βέλη για να αλλάξετε το μέγεθος κατά μια ψηφίδα τη φορά.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο ESC.

ΕμφάνισηΧρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών. TAB
Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών. SHIFT+TAB
Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα του παραθύρου διαλόγου. CTRL+TAB
Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα του παραθύρου διαλόγου. CTRL+SHIFT+TAB
Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Άνοιγμα της λίστας, εάν είναι κλειστή, και μετακίνηση σε μία επιλογή της λίστας. Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών. Πλήκτρα βέλους
Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου. ESC
Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαίσιο ελέγχου ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Επιλογή μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου. ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή
Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου ENTER

ΕμφάνισηΧρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα εργασίας

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα πεδίο, στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης. HOME
Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης. END
Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, αντίστοιχα. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μια λέξη αριστερά. CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μια λέξη δεξιά. CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή ακύρωση επιλογής ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά. SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή ακύρωση επιλογής ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά. SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή ακύρωση επιλογής μιας λέξης προς τα αριστερά. CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή ακύρωση επιλογής μιας λέξης προς τα δεξιά. CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το δρομέα μέχρι την αρχή της καταχώρησης SHIFT+HOME
Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το δρομέα μέχρι το τέλος της καταχώρησης SHIFT+END

ΕμφάνισηΧρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο. Εικόνα κουμπιού ALT+1
Κουμπί Ένα επίπεδο επάνω Εικόνα κουμπιού : Άνοιγμα του φακέλου ένα επίπεδο επάνω από τον ανοικτό φάκελο. ALT+2
Κουμπί Διαγραφή Εικόνα κουμπιού : Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου. ALT+3 ή DELETE
Κουμπί Δημιουργία νέου φακέλου Εικόνα κουμπιού : Δημιουργία ενός νέου φακέλου. ALT+4
Κουμπί Προβολές Εικόνα κουμπιού : Εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων προβολών φακέλων. ALT+5
Κουμπί Εργαλεία: Εμφάνιση του μενού Εργαλεία. ALT+L
Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως ένα φάκελο ή ένα αρχείο. SHIFT+F10
Μετακίνηση μεταξύ επιλογών ή περιοχών στο παράθυρο διαλόγου. TAB
Άνοιγμα της λίστας Διερεύνηση σε. F4 ή ALT+I
Ανανέωση της λίστας αρχείων. F5

Περιήγηση στην Κορδέλα, που είναι μέρος του νέου Περιβάλλον εργασίας χρήστη Office Fluent

ΕμφάνισηΠρόσβαση σε οποιαδήποτε εντολή με μερικά πατήματα πλήκτρων

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT.

Οι συμβουλές πλήκτρων εμφανίζονται πάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή. Το επόμενο παράδειγμα προέρχεται από το Microsoft Office Word.

Η κορδέλα με προβολή συμβουλών πλήκτρων

Η παραπάνω εικόνα προέρχεται από την τοποθεσία Εκπαίδευση στο Microsoft Office Online.

 1. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργή η καρτέλα Κεντρική και πατήσετε το Θ, τότε εμφανίζεται η καρτέλα Εισαγωγή, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων για τις ομάδες σε αυτήν την καρτέλα.
 3. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή. Για παράδειγμα τα κουμπιά, ALT+H, F, S θα σας μεταφέρουν στο πλαίσιο λίστας στην εντολή Μέγεθοςστην ομάδα Γραμματοσειρά.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να κάνετε απόκρυψη των συμβουλών πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο ALT.

ΕμφάνισηΑλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού

Ένας άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και να εργαστείτε με την κορδέλα είναι να μετακινήσετε την εστίαση ανάμεσα στις καρτέλες και τις εντολές, έως ότου βρείτε τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένοι τρόποι για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού.

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Επιλογή της ενεργής καρτέλας της κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης (πλήκτρο πρόσβασης: Ο συνδυασμός πλήκτρων, όπως ALT+F, ο οποίος μετακινεί την εστίαση σε ένα μενού, εντολή ή στοιχείο ελέγχου, χωρίς χρήση του ποντικιού.). ALT ή F10. Πατήστε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο πλήκτρα και πάλι για να μετακινηθείτε πίσω στο έγγραφο και να ακυρώσετε τα πλήκτρα πρόσβασης.
Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, σε μια άλλη καρτέλα της κορδέλας. F10 για να επιλέξετε την ενεργή καρτέλα και έπειτα ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Απόκρυψη ή εμφάνιση της κορδέλας. CTRL+F1
Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για την επιλεγμένη εντολή. SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης για να επιλέξετε καθεμία από τις παρακάτω περιοχές του παραθύρου:

F6
Μετακίνηση της εστίασης σε κάθε εντολή στην κορδέλα, προς τα εμπρός και προς τα πίσω, αντίστοιχα. TAB, SHIFT+TAB
Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα ανάμεσα στα στοιχεία της κορδέλας. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην κορδέλα. ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER
Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή συλλογής στην κορδέλα. ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER
Ενεργοποίηση εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην κορδέλα, ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή. ENTER
Τέλος τροποποίησης μια τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης πίσω στο έγγραφο. ENTER
Λήψη Βοήθειας για μια συγκεκριμένη εντολή ή στοιχείο ελέγχου στην κορδέλα. (Εάν δεν υπάρχει σχετικό θέμα Βοήθειας με την επιλεγμένη εντολή, εμφανίζεται ένα γενικό θέμα Βοήθειας για το πρόγραμμα.) F1

Κοινές εργασίες στο Microsoft Office PowerPoint

ΕμφάνισηΜετακίνηση μεταξύ τμημάτων παραθύρων

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετακίνηση δεξιόστροφα μεταξύ τμημάτων παραθύρων στην Κανονική προβολή. F6
Μετακίνηση αριστερόστροφα μεταξύ τμημάτων παραθύρων στην Κανονική προβολή. SHIFT+F6
Εναλλαγή μεταξύ των καρτελών Διαφάνειες και Διάρθρωση στο παράθυρο Διάρθρωση και Διαφάνειες στην Κανονική προβολή. CTRL+SHIFT+TAB

ΕμφάνισηΕργασία σε μια διάρθρωση

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Προβιβασμός μιας παραγράφου. ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Υποβιβασμός μιας παραγράφου. ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω. ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω. ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Εμφάνιση επιπέδου επικεφαλίδας 1. ALT+SHIFT+1
Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα. ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (+)
Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα. ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ (-)

ΕμφάνισηΕργασία με σχήματα, πλαίσια, αντικείμενα, και WordArt

ΕμφάνισηΕισαγωγή σχήματος

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα N, S ή H για να επιλέξετε Σχήματα.
 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να μετακινηθείτε στις κατηγορίες των σχημάτων και να επιλέξετε το σχήμα που θέλετε.
 3. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER για να εισάγετε το σχήμα που επιλέξατε.

ΕμφάνισηΕισαγωγή ενός πλαισίου

 1. Πατήστε και αφήστε το κουμπί ALT, και στη συνέχεια πατήστε N.
 2. Πατήστε το κουμπί TAB για να μετακινηθείτε στο Πλαίσιο κειμένου, που βρίσκεται στη καρτέλα Εισαγωγή στην ομάδα Κείμενο.
 3. Πατήστε τα κουμπιά CTRL+ENTER για την εισαγωγή του πλαισίου κειμένου.

ΕμφάνισηΕισαγωγή ενός αντικειμένου.

 1. Πατήστε και αφήστε το κουμπί ALT, στη συνέχεια το πλήκτρο Θ, στη συνέχεια το πλήκτρο Κ για να διαλέξετε την επιλογή Αντικείμενο.
 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στα αντικείμενα.
 3. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER για να εισάγεται το αντικείμενο που θέλετε.

ΕμφάνισηΕισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα N ή W για να επιλέξετε WordArt.
 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

ΕμφάνισηΕπιλογή σχήματος

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, τότε πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα εμπρός (ή τα πλήκτρα SHIFT+TAB μετακινηθείτε κυκλικά προς τα πίσω) μεταξύ των αντικειμένων, έως ότου εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στον αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε .
 • Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής.

ΕμφάνισηΟμαδοποίηση και κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων και αντικειμένων WordArt

 • Για να ομαδοποιήσετε σχήματα, εικόνες ή αντικείμενα WordArt, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+G.
 • Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση σε μια ομάδα, επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+G.

ΕμφάνισηΕμφάνιση ή απόκρυψη πλέγματος ή οδηγών

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος SHIFT+F9
Εμφάνιση ή απόκρυψη των οδηγών. ALT+F9

ΕμφάνισηΑντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με συνημμένο κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου.
 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή τα πλήκτρα SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο στο οποίο θα αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.
 3. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+V.

ΕμφάνισηΕπιλογή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά. SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά. SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή έως το τέλος μιας λέξης. CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή έως την αρχή μιας λέξης. CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή μιας γραμμής προς τα επάνω SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή μιας γραμμής προς τα κάτω SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο). ESC
Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο). TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε
Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο). ENTER
Επιλογή όλων των αντικειμένων. CTRL+A (στην καρτέλα Διαφάνειες)
Επιλογή όλων των διαφανειών. CTRL+A (στην προβολή "Ταξινόμηση διαφανειών")
Επιλογή όλου του κειμένου. CTRL+A (στην καρτέλα Διάρθρωση)

ΕμφάνισηΔιαγραφή και αντιγραφή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά. BACKSPACE
Διαγραφή μιας λέξης προς τα αριστερά. CTRL+BACKSPACE
Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά. DELETE
Διαγραφή μιας λέξης προς τα δεξιά. CTRL+DELETE
Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου. CTRL+X
Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου. CTRL+C
Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου. CTRL+V
Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας. CTRL+Z
Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας. CTRL+Y
Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης. CTRL+SHIFT+C
Επικόλληση μόνο μορφοποίησης. CTRL+SHIFT+V
Ειδική επικόλληση CTRL+ALT+V

ΕμφάνισηΜετακίνηση μέσα στο κείμενο

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση κατά μια γραμμή προς τα πάνω ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση κατά μια γραμμή προς τα κάτω ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μια λέξη αριστερά. CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μια λέξη δεξιά. CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής. END
Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής. HOME
Μετακίνηση μία παράγραφο προς τα πάνω CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μία παράγραφο προς τα κάτω CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στο τέλος του πλαισίου κειμένου. CTRL+END
Μετακίνηση στην αρχή του πλαισίου κειμένου. CTRL+HOME
Μετακίνηση στον επόμενο χαρακτήρα κράτησης θέσης τίτλου ή σώματος κειμένου. Εάν είναι ο τελευταίος χαρακτήρας κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, τότε με αυτόν τον τρόπο θα εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη διαφάνειας ίδια με αυτήν την αρχικής διαφάνειας. CTRL+ENTER
Μετακίνηση για επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση. SHIFT+F4

ΕμφάνισηΜετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετακίνηση στο επόμενο κελί TAB
Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί SHIFT+TAB
Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Εισαγωγή στηλοθέτη μέσα σε κελί. CTRL+TAB
Έναρξη νέας παραγράφου. ENTER
Προσθήκη μιας νέας γραμμής στο τέλος ενός πίνακα TAB στο τέλος της τελευταίας γραμμής

ΕμφάνισηΕπεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.
 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.
 3. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το Αντικείμενο φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Επεξεργασία.

ΕμφάνισηΜορφοποίηση και στοίχιση χαρακτήρων και παραγράφων

Αλλαγή ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά. CTRL+SHIFT+F
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς. CTRL+SHIFT+P
Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς CTRL+SHIFT+>
Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς CTRL+SHIFT+<

Εφαρμογή μορφοποιήσεων χαρακτήρων

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων. CTRL+T
Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων μεταξύ πρότασης, πεζών ή κεφαλαίων. SHIFT+F3
Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής. CTRL+B
Εφαρμογή υπογράμμισης. CTRL+U
Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής. CTRL+I
Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα). CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ (=)
Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα). CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (+)
Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων, όπως δείκτη ή εκθέτη. CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή μιας υπερ-σύνδεσης. CTRL+K

Αντιγραφή μορφοποιήσεων κειμένου

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Αντιγραφή μορφοποιήσεων. CTRL+SHIFT+C
Επικόλληση μορφοποιήσεων. CTRL+SHIFT+V

Στοίχιση παραγράφων

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο. CTRL+E
Πλήρης στοίχιση παραγράφου. CTRL+J
Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά. CTRL+L
Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά. CTRL+R

ΕμφάνισηΕκτέλεση παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου, ενώ εκτελείτε μια παρουσίαση σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Έναρξη της παρουσίασης από την αρχή. F5
Εκτέλεση της επόμενης κίνησης ή προώθηση στην επόμενη διαφάνεια. N, ENTER, PAGE DOWN, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εκτέλεση της προηγούμενης κίνησης ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια. P, PAGE UP, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE
Μετάβαση στη διαφάνεια με τον αριθμό. αριθμός+ENTER
Εμφάνιση κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή, μαύρη διαφάνεια. B ή ΤΕΛΕΙΑ
Εμφάνιση κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή, λευκή διαφάνεια. W ή ΚΟΜΜΑ
Διακοπή ή επανεκκίνηση μιας αυτόματης παρουσίασης. S
Τερματισμός μιας παρουσίασης. ESC ή ΕΝΩΤΙΚΟ
Διαγραφή σχολίων επί της οθόνης. E
Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν η επόμενη διαφάνεια είναι κρυφή. H
Ορισμός νέων χρονισμών κατά τη δοκιμή. T
Χρήση των αρχικών χρονισμών κατά τη δοκιμή. O
Χρήση του κλικ ποντικιού για προώθηση κατά τη δοκιμή. M
Επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια. 1+ENTER
Επανεμφάνιση του κρυφού δείκτη ή αλλαγή του δείκτη σε πένα. CTRL+P
Επανεμφάνιση του κρυφού δείκτη ή αλλαγή του δείκτη σε βέλος. CTRL+A
Άμεση απόκρυψη του δείκτη και του κουμπιού περιήγησης. CTRL+H
Απόκρυψη του δείκτη και του κουμπιού περιήγησης σε 15 δευτερόλεπτα. CTRL+U
Εμφάνιση του μενού συντόμευσης. SHIFT+F10
Μετάβαση στην πρώτη ή την επόμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια. TAB
Μετάβαση στην τελευταία ή την προηγούμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια. SHIFT+TAB
Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης. ENTER με επιλεγμένη την υπερ-σύνδεση

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ   Κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F1 για να δείτε μια λίστα με τα στοιχεία ελέγχου.

ΕμφάνισηΠεριήγηση σε παρουσιάσεις Web

Τα ακόλουθα πλήκτρα προορίζονται για την προβολή μιας παρουσίασης Web στον Microsoft Internet Explorer 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Μετακίνηση προς τα εμπρός μεταξύ των υπερ-συνδέσεων σε μια παρουσίαση Web, τη γραμμή "Διεύθυνση" και τη γραμμή "Συνδέσεις". TAB
Μετακίνηση προς τα πίσω μεταξύ των υπερ-συνδέσεων σε μια παρουσίαση Web, τη γραμμή "Διεύθυνση" και τη γραμμή "Συνδέσεις". SHIFT+TAB
Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης. ENTER
Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια BACKSPACE

ΕμφάνισηΧρήση της δυνατότητας του παραθύρου Επιλογής

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου στο παράθυρο Επιλογής.

Για να κάνετε την εξής εργασία: Πατήστε
Εμφάνιση του παραθύρου Επιλογής. ALT, J, D, A και, στη συνέχεια, P
Κυκλική μετακίνηση της εστίασης μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων. F6
Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος. SHIFT+F10
Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα. ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση της εστίασης από το στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας. ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της. * (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας. + (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας. - (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του. SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου. ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER
Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου. SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή SHIFT+ENTER
Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα εμπρός. CTRL+SHIFT+F
Μετακίνηση ενός εστιασμένου στοιχείου προς τα πίσω. CTRL+SHIFT+B
Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου. CTRL+SHIFT+S
Μετονομασία ενός εστιασμένου στοιχείου. F2
Εναλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου μέσα στο παράθυρο Επιλογής μεταξύ της προβολής δέντρου και των κουμπιών Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων. TAB ή SHIFT+TAB
Σύμπτυξη όλων των ομάδων. ALT+SHIFT+1
Ανάπτυξη όλων των ομάδων. ALT+SHIFT+9

Για να αντιστοιχίσετε προσαρμοσμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου σε στοιχεία των μενού, σε εγγεγραμμένες μακροεντολές και κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Η έκδοση γλώσσας μακροεντολών της Microsoft Visual Basic η οποία χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό εφαρμογών με βάση τα Microsoft Windows και συμπεριλαμβάνεται σε πολλά προγράμματα της Microsoft.) στο Office PowerPoint 2007, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο άλλου κατασκευαστή, όπως είναι το Shortcut Manager for PowerPoint, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

 
 
Ισχύει για:
PowerPoint 2007