Δημιουργία εντυπωσιακών σελίδων σημειώσεων με το PowerPoint 2002

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τη δημιουργία σελίδων σημειώσεων με το Microsoft PowerPoint® 2002.

ΕμφάνισηΠροβολή σημειώσεων στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ενώ εργάζεστε στις σημειώσεις σας στο παράθυρο των σημειώσεων, ελέγξτε τις στην προεπισκόπηση εκτύπωσης για να δείτε πώς ακριβώς θα εκτυπωθούν, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την προβολή αυτή για να ελέγξετε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα των σημειώσεών σας.

ΕμφάνισηΑποτροπή εμφάνισης των σημειώσεων σε δημοσιευμένες ιστοσελίδες

Για να αποτρέψετε την εμφάνιση των σημειώσεών σας όταν δημοσιεύετε μια παρουσίαση ως ιστοσελίδα, κάντε τις εξής ενέργειες: ενώ η παρουσίασή σας (αρχείο .ppt) εμφανίζεται στο PowerPoint, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως ιστοσελίδας, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση σημειώσεων ομιλητή και, όταν ολοκληρώσετε τις ενέργειες σας στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

ΕμφάνισηΠροβολή της μορφοποίησης των σημειώσεων

Για να βλέπετε τη μορφοποίηση της βασικής γραμματοσειράς στο παράθυρο των σημειώσεων καθώς πληκτρολογείτε, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση μορφοποίησης Εικόνα κουμπιού.

ΕμφάνισηΠροσθήκη εικόνας σε μια σελίδα σημειώσεων

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα Αυτόματο Σχήμα ή άλλου είδους αντικείμενο σε μία μόνο σελίδα σημειώσεων, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Σελίδα σημειώσεων και στη συνέχεια προσθέστε το αντικείμενο.

ΕμφάνισηΠραγματοποίηση γενικών αλλαγών στην εμφάνιση των σημειώσεών σας

Για να κάνετε γενικές αλλαγές στην εμφάνιση των σελίδων σημειώσεων, όπως αλλαγή της μορφοποίησης της γραμματοσειράς ή προσθήκη λογότυπου ή άλλου αντικειμένου, κάντε τις αλλαγές στο υπόδειγμα σημειώσεων. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Υπόδειγμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Υπόδειγμα σημειώσεων.

 
 
Ισχύει για:
PowerPoint 2003