Σελίδα 1 από 10ΠΊΣΩΕΠΌΜΕΝΟ

Κάντε τη μετάβαση στο Outlook 2010

Outlook 2010 Μεταβείτε από μια προγενέστερη έκδοση του Outlook στο Outlook 2010 με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Βρείτε τις εντολές που πιθανότατα θα χρησιμοποιείτε καθημερινά στην Κορδέλα και στη νέα προβολή Microsoft Office Backstage.


Πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο

Αυτή η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει:

  • Μάθημα μέσω αυτοδιδασκαλίας.
  • Ένα σεμινάριο πρακτικής εξάσκησης. Για την εξάσκηση απαιτείται το Outlook 2010.
  • Ένα σύντομο τεστ στο τέλος του μαθήματος. Το τεστ δεν βαθμολογείται.
  • Μια Κάρτα γρήγορης αναφοράς που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε για να τη φυλάξετε μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου μαθημάτων θα έχετε τη δυνατότητα:

  • Βρείτε τις εντολές που χρειάζεστε για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, όπως η ανάγνωση και η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εκτύπωση, ο προγραμματισμός συναντήσεων και συσκέψεων στο ημερολόγιό σας και η χρήση των επαφών σας.

Πριν ξεκινήσετε

Αυτό το σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα που είναι ήδη εξοικειωμένα με κάποια προηγούμενη έκδοση του Outlook.

Σελίδα 1 από 10ΠΊΣΩΕΠΌΜΕΝΟ