Σελίδα 1 από 8ΠΊΣΩΕΠΌΜΕΝΟ

Χρησιμοποιήστε πίνακες του Excel για να διαχειρίζεστε πληροφορίες

Judi Hurlock Διαχειριστείτε πληροφορίες χρησιμοποιώντας τους πίνακες του Excel, που διευκολύνουν τη μορφοποίηση δεδομένων, την ταξινόμηση, το φιλτράρισμα, την προσθήκη αθροισμάτων και τη χρήση τύπων.
Της Judi Hurlock, Ανώτερης Συντάκτριας


Πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο

Αυτή η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει:

  • Ένα εξατομικευμένο μάθημα.
  • Μία περίοδος λειτουργίας πρακτικής εξάσκησης για πρακτική εμπειρία. Η πρακτική εξάσκηση απαιτεί την ύπαρξη του Excel 2010.
  • Ένα σύντομο τεστ στο τέλος του μαθήματος. Το τεστ δεν βαθμολογείται.
  • Μια Κάρτα γρήγορης αναφοράς, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε στο τέλος του κύκλου μαθημάτων.

Στόχοι

Όταν ολοκληρώσετε αυτήν τη σειρά μαθημάτων, θα μπορείτε:

  • Δημιουργία πινάκων
  • Αλλαγή μορφής πίνακα
  • Ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων πίνακα
  • Χρήση τύπων με πίνακες

Δείτε περισσότερους κύκλους μαθημάτων στην τοποθεσία Εκπαίδευση για το Microsoft Office.

Σελίδα 1 από 8ΠΊΣΩΕΠΌΜΕΝΟ